АРХІВІСТИКА
Термінологічний словник

Посібник
для студентів навчальних закладів України


Архівістика: Термінологічний словник /
Авт.-упорядн.: К. Є. Новохатський, К. Т. Селіверстова та ін. - К., 1998. - 106 с.


ISBN 966-7250-02-04


Передмова

Короткий архівний український термінологічний тлумачний нормативний словник

Російсько-український словник термінів

Основні термінологічні джерела словника

Список абревіатур

На початок
На початок