Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря

Мараморошська святиня: нариси з історії Грушівського монастиря
Під загальною редакцією Віктора Бедь. - Ужгород: ВАТ "Патент", 2008. - 256 с., іл.

ББК 86.37(4Укр-4ЗАК)
УДК 281.9:271(477.87)
ISBN 978-966-8760-45-7

© Олександр Монич, 2008

© Віктор Бедь, 2008

© УУБА, 2008

© ВАТ "Патент", 2008

У пропонованому виданні викладено огляд історії одного з найдавніших православних монастирів України на Закарпатті кінця ХІІ – початку ХІІІ ст. Автор детально знайомить читача з архівними та науковими матеріалами стосовно історії Грушівського монастиря.

На початок
На початок