Марченко М. М.
Книга-меморіал Великолепетинського району Херсонської області, "Голодомори 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 на Великолепетинщині" словами очевидців та мовою документів /
Упоряд., ред.: Марченко М. М. - Херсон "ТДС", 2007. - 450 с.

УДК 94 (477) / 314.156.5 "1921-1923", "1932/1933", "1946/1947"
ББК 63.3 (4УКР)
М 30

ISBN 978-966-8915-13.0

© Марченко М.М., упорядкування, редагуваня, наукове дослідження, 2007

© Архівні документи та спогади очевидців

© Матеріали публікацій

© Видавництво "ТДС", 2007

На початок
На початок