Голодомор 1932-1933 рр. /
Марочко Василь. - Київ, 2007. - 64 с.

ББК 63.3(4Укр)
М26

ISBN 978-966-02-4436-8

Книжка в науково-популярному форматі оповідає про одну з найтрагічніших сторінок української історії - геноцид українців в 1932-1933 pp. шляхом спланованого комуністичною владою голодомору. Висвітлюється тактика й стратегія уряду СРСР та керівництва ВКП(б) на знищення українського села, руйнівні наслідки насильницької колективізації в Україні, рух опору проти примусового створення колгоспів та непосильних податків, особливості й перебіг голодомору, випадки людоїдства. Запропоновано методику підрахунку реальних жертв голодомору-геноциду.
Для всіх, хто не байдужий до цієї скорботної сторінки української історії.

На початок
На початок