Мазепина книга /
Упор. та вступна стаття І. Ситого. НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Чернігівський історичний музей ім. В. В. Тарновського, Канадський інститут українських студій Альбертського університету, Сіверський інститут регіональних досліджень. - Чернігів: ЦНТЕІ, 2005. - 524 с.

ББК 63.3(4УКР)"-3"
УДК 093(477.5)1726
С 95

ISBN 966-02-3601-8

© І. Ситий, упорядник, 2005

У виданні вперше публікується текст унікальної пам'ятки української рукописної спадщини - Мазепиної книги 1726 р., яка містить у собі описи Батурина, Любеча та 72 сіл, хуторів, слобід, частина з яких належала І. Мазепі.
Для істориків, археографів та всіх, хто цікавиться історією України.

На початок
На початок