Мушинка М.
Музей визвольної боротьби України в Празі та доля його фондів: історико-архівні нариси /
Державний комітет архівів України, Асоціація україністів Словаччини, Наукове товариство ім. Шевченка у Словаччині - К., 2005. - 160 с.

ББК 79.1 (4 Укр)+79.3 (4 Укр) М 93
УДК 069 (477) "19" + 930.25 (477) "19"

ISBN 966-8225-05-8

© Микола Мушинка, 2005

У монографії подано відомості про Музей визвольної боротьби України в Празі (1925-1948), основна частина матеріалів якого (понад 40 тонн; один мільйон од. зб.) після його скасування комуністичною владою Чехословаччини було вивезено до Радянського Союзу. Там вони були фахово опрацьовані і розподілені поміж окремими центральними та обласними архівами для їх "оперативного використання" в боротьбі з українською еміграцією та "домашньою" опозицією. Автор намагається з'ясувати сучасні місцезнаходження цих багатющих фондів та закликає до видання їх каталогів.

Виходить у світ завдяки підтримці жертводавців
Фонду Катедр Українознавства (США)


ЗМІСТ

До читачів
(Геннадій Боряк)

Вступ до другого видання

Вступ до першого видання

Частина 1
Від 1920-х років до кінця другої світової війни

Заснування Музею та його місце в структурі українських установ Чехословаччини
Товариство Музей визвольної боротьби України
Придбання власного будинку
Фонди МВБУ
Шевченківський відділ
Архів українського студенства
Бюлетень МВБУ
МВБУ в часі Протекторату
Розбомблення МВБУ
Загроза Музеєві під кінець війни

Частина 2
Український музей під радянською окупаційною владою (1945-1948)

Ліквідація МВБУ "Смершем"
Відновлення діяльності Музею
Співпраця Українського музею з українською діаспорою
Початок конфлікту із ЗУАДКом
Нова управа Товариства Український музей
Безпідставне обвинувачення працівників Музею в діаспорній пресі
Спростування С. Наріжного безпідставного звинувачення
Напади на Музей з боку чехословацького уряду
Передача фондів Музею ЗУАДКові
Офіційна ліквідація Музею
Протести С. Наріжного проти свавілля чехословацьких органів
Звільнення К. Заклинського з "психіатричної лікарні" і його нові протести
Репресії проти С. Наріжного та його боротьби за Музей

Частина 3
Боротьба С. Наріжного за музей визвольної боротьби України після видворення з Чехословаччини

Боротьба С. Наріжного за Музей в таборі "переміщених осіб"
І в Австралії С. Наріжний продовжував боротьбу за Музей
Полеміка між С. Наріжним і Г. К. Лисюком
Обвинувачення С. Наріжного в державній зраді
Самооборона С. Наріжного
"Лебединна пісня" С. Наріжного
Нова атака К. Лисюка проти С. Наріжного
Резигнація С. Наріжного і його смерть

Частина 4
Доля фондів музею визвольної боротьби України після його скасування

Вивіз першої партії матеріалів Музею до СРСР
Перші інформації про наявність матеріалів МВБУ в архівах України
Матеріали МВБУ в ЦДАВО України
Розсекречення фондів МВБУ в київських архівах
Персональний фонд С. Наріжного в ЦДАВО
Інші "празькі" фонди в ЦДАВО України
Матеріали МВБУ в ЦДА кінофотофонодокументів
Матеріали МВБУ в ЦДАГО України
Матеріали МВБУ в інших архівах колишнього СРСР
Матеріали МВБУ в музеях Пряшівщини
Матеріали МВБУ в Центральному державному архіві в Празі
Висновки
Summary
Ілюстрації
На початок
На початок