Файл у форматі PDF (1,2 MБ)

Державний архів Миколаївської області: Анотований реєстр. - Т. 1. Фонди дорадянського періоду /
Державний комітет архівів України. Державний архів Миколаївської області. - Миколаїв, 2006. - 160 с.

ББК 79.3Укр1я2
Д36
УДК 930.255 (477.73)(035)

ISBN 966-8225-13-10

© Державний комітет архівів України, 2006
© Державний архів Миколаївської області, 2006

Довідник містить відомості про склад і зміст документів фондів дорадянського періоду Державного архіву Миколаївської області, а також інформацію про фонди, передані до інших архівів та знищені в період Другої світової війни (1939-1945). Довідник супроводжує комплекс покажчиків.
Пропоноване видання входить до архівних довідників за програмою "Архівні зібрання України" (2001-2005), серія "Анотовані реєстри описів фондів". Том перший - Анотований реєстр описів фондів після 1917 р.
Готується путівник по фондах Державного архіву Миколаївської області.
Розрахований на істориків, краєзнавців, архівістів, викладачів і студентів вузів, генеалогів, усіх, хто цікавиться історією Миколаївщини.

На початок
На початок