Національно-визвольна війна в Україні 1648-1657 / Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України, м. Київ / Керівник проекту О. В. Музичук; упоряд. Л. А. Сухих, В. В. Страшко. - К.: ЗАТ "ВІПОЛ", 2008. - 1012 с.

ISBN 978-966-8225-25-3


© Л. А. Сухих, передмова від упорядників, додатки, В. В. Страшко, 2008

Це архівне видання послуговується всім дослідникам теми й періоду Національно-визвольної війни в Україні 1648-1657 pp. під проводом Богдана Хмельницького для поглибленого їх вивчення. Базується на документах з актових книг — унікального джерела з історії України, що зберігається в Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Величезний масив використаних документів (понад 4,7 тис.) стосується тієї частини України, що в результаті національно-визвольних змагань не увійшла до Козацької держави, але залишилася у складі Речі Посполитої; акти висвітлюють ці змагання не з точки зору ініціаторів, але протилежного їм табору. Видання складається з трьох частин. Перша включає 10 розділів, кожному з яких відповідає один з 1648-1657 років. Друга частина має 8 розділів, кожен з них являє собою складену упорядниками таблицю про сплату певного подимного податку, запровадженого упродовж досліджуваних років. Частина третя - це науково-довідковий апарат і додатки. Покажчики - імен та географічних назв, містять зведену інформацію і є самостійними науковими довідниками для істориків, краєзнавців і тих, хто займається генеалогією. Додано словник термінів і застарілих слів; важливу інформацію містять й інші додатки. У передмові визначено основні засади й принципи організації видання, особливості подання текстів документів тощо.

На початок
На початок