Операція "СЕЙМ". 1944-1946 /
Упорядн.: З. Гайовнічек, С. Кокін, П. Кулаковський та ін. Редкол.: Є. Беднарек, С. Богунов, З. Гайовнічек та ін. Галузевий державний архів Служби безпеки України; Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща. Інститут національної пам'яті - Комісія з переслідування злочинів проти польського народу; НАН України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. - Варшава; Київ, 2007. - 1354 с.: іл. (Серія "Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ ст. Невідомі документи з архівів спецслужб". - Т. 6)

ISBN 978-83-60464-41-0

Цей том складається з 3-х розділів. 1-ий містить документи, що показують мету, процес підготовки та початок операції. У 2-му розділі читачі можуть ознайомитися з джерелами, що показують, як саме органи НКВС і НКДБ здійснювали акції проти польського підпілля. До 3-го розділу включено архівні матеріали, що стосуються фінальної фази операції "Сейм".

На початок
На початок