ОУН-УПА на Сумщині: Т. 2

ОУН-УПА на Сумщині: Т. 2 / Автор-упорядник Іванущенко Г. М. - Суми: 2009. - 232 с.: іл.

УДК 94(477.52)
ББК 63.3(4Укр-4Cev)624
O-90
ISBN 978-966-1594-15-8

© Іванущенко Г. М., 2009
© ДАСО, 2009

Збірник включає нарис-огляд, документи з історії діяльності підпілля Організації Українських Націоналістів та окремих боївок Української Повстанської Армії на Сумщині, ілюстрації та коментарі.

Розрахований на дослідників історії визвольного руху, краєзнавців, учителів, студентів, учнів, всіх, хто цікавиться історією України.

На початок
На початок