Освіта: Документи. Факти. Спогади: Березівський район /
І. І. Ніточко. - Одеса: Астропринт, 2009. - 616 с.- (Праці державного архіву Одеської області: том 25).

ISBN 978-966-190-162-8

УДК 371(477.74)"19/20"

ББК 74.33(4УК)7


© Державний архів Одеської області, 2009

© І. І. Ніточко, 2009

Схвалено рішенням науково-методичної ради Державного архіву Одеської області від 18 лютого 2009 р., протокол № 1.

На початок
На початок