Перші уряди України: Становлення виконавчої влади у 1917-1920 роках /
Секретаріат Кабінету Міністрів України; [Державний комітет архівів України. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, Центральний державний кінофотофоноархів України]. - K., 2007. - 36 с.

УДК 328.1 (477) "1917/1920"
ББК 66.0 (4 УКР)
П 27

ISBN 978-966-96853-0-8

Брошура містить унікальні документи періоду становлення виконавчої влади в Україні у 1917-1920 роках.

На початок
На початок