Пам'ятки: археографічний щорічник

Археографічний щорічник Редакційна колегія: С. Г. Кулешов (головний редактор), С. С. Артамонова (відповідальний секретар), Л. А. Дубровіна, А. М. Катренко, В. С. Лозицький, О. О. Маврін, І. М. Мага, І. Б. Матяш, Р. Я. Пиріг, Л. Ф. Приходько, П. С. Сохань, І. В. Срібняк. Зареєстровано в Міністерстві України в справах преси та інформації 04.07.1997. Свідоцтво: серія КВ № 2681; включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (постанова Президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 01-05/5)Зареєстровано у Міністерстві України у справах преси та інформації
04.06.1997 серія КВ № 2681

Зареєстровано Вищою атестаційною комісією України
як фахове видання зі спеціальності "Історичні науки"
(Бюлетень ВАК України, 1999, № 4)


Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 11 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2010. – 327 с.

Пам’ятки: археогр. щорічник. Т. 10 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2009. – 256 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 9 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2008. – 250 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 8 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2008. – 334 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 7 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2007. – 452 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 6 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2006. – 161 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 5 / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2005. – 309 с.

Пам'ятки: археогр. щорічник. Т. 4 / Держкомархів України, УДНДІАСД, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2003. – 264 с.

Пам'ятки: [археогр. щорічник]. Т. 3: Архів української церкви, вип. 1: Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. / Держкомархів України, УДНДІАСД, Вищ. ін-т реліг. наук ім. св. Фоми Аквінського; упоряд. М. В. Довбищенко. – К., 2001. – 462 с.

Пам'ятки: [археогр. щорічник]. Т. 2: Епістолярна спадщина Івана Огієнка (митрополита Іларіона) (1907–1968) / Держкомархів України, УДНДІАСД; упоряд.: В. П. Ляхоцький, Н. П. Московченко, І. М. Преловська. – К., 2001. – 477 с.

Пам'ятки: [археогр. щорічник]. Т. 1 / Голов. архів. упр. при Кабінеті міністрів України, УДНДІАСД. – К., 1998. – 228 с.

На початок
На початок