Пам'ятки: археографічний щорічник

Пам'ятки: археографічний щорічник /
Держкомархів України; УНДІАСД; Редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.), І. Н. Войцехівська, Л. А. Дубровіна, С. Г. Кулешов, С. В. Кульчицький, В. С. Лозицький,К. Є. Новохатський, Л. П. Одинока, Р. Я. Пиріг, П. С. Сохань, Є. В. Старостін (Москва), М. В. Шумейко (Мінськ). - К., 2007. - Т. 7. - 452 с.


ББК 79.3 (4 Укр)я5+79.3 (7Кан)я5+63.3 (4Укр)я5+63.3 (7 Кан)я5

© Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2007
© Автори публікацій, 2007

Зареєстровано у Міністерстві України у справах преси та інформації
04.06.1997 серія КВ № 2681

Зареєстровано Вищою атестаційною комісією України
як фахове видання зі спеціальності "Історичні науки"
(Бюлетень ВАК України, 1999, № 4)


ЗМІСТ

Матяш Ірина. Слово редактора   3
(Файл в форматі PDF - 165 KB)

Данн Абайна М. Канада і Україна єднаються серцями   5
(Файл в форматі PDF - 130 KB)

Осташ Ігор. Битий шлях українців до Канади 7
(Файл в форматі PDF - 153 KB)

Балан Ярс, Макух Андрій. Зведення наукових мостів між Канадою і Україною   9
(Файл в форматі PDF - 244 KB)

ІСТОРІЯ ЕМІГРАЦІЇ

Масіян Наталія. Із історії трудової еміграції з Буковини в Канаду від її початку до Першої світової війни   12

Тюрменко Ірина. Становище української еміграції у повоєнній Швейцарії (за документами фонду митрополита Іларіона в Архіві Української Православної Церкви в Канаді)   23

Момрик Мирон. Заохочувальні заклики до українців переселятися в Канаду   41

Винниченко Ігор. "Как нам представляется..."   44

Жмундуляк Дмитро. Недоля гнала за океан (про еміграцію буковинських селян з Кіцманщини у Канаду)   47

Мицан Катерина. Окремі архівні документи про другу хвилю української еміграції до Канади в фондах Державного архіву Івано-Франківської області   60

ІСТОРІЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Матяш Ірина. "Той час не був часом чудес..." ("Спомини" Андрія Яковлєва "з років всесвітньої війни 1935-1945")   75

ТРАДИЦІЇ, КУЛЬТУРА, ОСВІТА

Боряк Олена. "Баба, що пупа в'язала" у Волині: сторінка з повсякденного життя української еміграції в Канаді   110

Белл Ірена. Українська радіопрограма в Оттаві   121

Макар Юрій. Початки українського шкільництва на Холмщині і Підляшші (1940-1941)   128

ІСТОРІЯ УСТАНОВ, ТОВАРИСТВ ТА ОБ'ЄДНАНЬ

Черченко Юрій. Документи Українського національного об'єднання Канади в Архіві ОУН у Києві   154

Єндрієвська Ірена. Провінційний архів Альберти - збереження пам'яті суспільства 160 Качор Cофія. Архів Українського воєнно-історичного інституту   176

Кучерук Олександр. Проект системи державних нагород України полковника В. Задояного   187

Пиріг Руслан. Псевдограмота гетьмана Павла Скоропадського (до історії однієї політичної підробки)   200

Білаш Радомир Б. Євшан-зілля в Канаді: Село спадщини української культури, 1971-2007 pp.   208

Саварин Петро. Спогади учасника: Політика, багатокультурність, Канадський інститут українознавства, абеткова Енциклопедія України-2   230

Макух Андрій. Невідомий лист Матвія Поповича до українців - членів партії у Вінніпезі про відносини з Компартією Канади   272

ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ

Преловська Ірина. "В цьому напрямку Ви могли б дуже багато зробити..." (До публікації доповіді Євгена Бачинського, виголошеної під час ІІ Всеукраїнського Православного Церковного Собору УАПЦ в Києві 19 жовтня 1927 р.)   277

ПЕРСОНАЛІЇ

Мицик Юрій. Із перших листів Андрія Чайковського до Івана Огієнка   296

Брехуненко Віктор, Стародуб Андрій. Молимося, щоб "допоміг скінчити велику та благословенну працю..." (Листування митрополита Іларіона (Огієнка) та пастора Левка Жабко-Потаповича)   314

Вознюк Володимир. Ольга Кобилянська і українці Канади та США (Аналіз матеріалів основного фонду Чернівецького літературно-меморіального музею Ольги Кобилянської)   350

Наулко Всеволод. Ще раз про творчу спадщину Д. П. де ля Фліза (до 220-річчя від дня народження)   361

Мартинович Орест. Полковник Євген Коновалець у Канаді (невідомі його листи, написані у червні 1929 р.)   368

ОГЛЯДИ, РЕЦЕНЗІЇ, ІНФОРМАЦІЯ

Тюрменко Ірина. Нові публікації документів із архівного фонду митрополита Іларіона (І. Огієнка)   379

Павлова Олена. Документи українських діячів культури, надіслані із Канади до ЦДАМЛМ України   382

Папакін Георгій. Новітня англомовна інтелектуальна біографія Михайла Грушевського (Plokhy Serhii. Unmaking Imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the writing of Ukrainian History. - Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press Incorporated, 2005. - 614 p.)   387

Романовський Ростислав. Вагомий внесок у дослідження історичного минулого українців центрально-східної Альберти   393

Артамонова Світлана. "Око світу" - журнал для української діаспори (Око світу: Ukrainian magazine. - Montreal. - 1950, July 31. - Vol. 1, № 1. - 24 p.: il.)   397

Кісіль Іван. "Переяславський міф" та українська національна свідомість (Олександра Черненко. Велика трьохсотлітня війна: Переяславська угода та криза національної самосвідомості. - К., 2004. - 111 с.)   402

Христова Наталія. Історичні долі українців у Канаді на сторінках "Західноканадського збірника" (Західньоканадський збірник. Ч. 3 / Канадське наук. т-во ім. Т. Шевченка; Упоряд. Яр Славутич. - Едмонтон, 1998. - 384 с.; Ч. 4. - Едмонтон, 2000. - 448 с.)   406

Железняк Микола, Плахотнюк Сергій. "Encyclopedia of Ukraine": англомовна енциклопедія про Україну та українців   409

Гаврилюк Світлана. Українсько-канадські взаємини: волинський науковий фактор   413

Кудряченко Андрій. Відновлення правди про лихоліття Голодомору в Україні 1932-1933 рр. мовою документів (Famine-Genocide in Ukraine, 1932-1933: Western Archives, Testimonies and New Research / Edited by Wsevolod W. Isajiw. - Toronto: Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre, Toronto, 2003. - 212 p.)   418

Макар Віталій. Центр канадських студій у Чернівецькому університеті: створення та перспективи діяльності   426

Белінський Валерій. Музей буковинської діаспори у Чернівцях   429

Клименко Тетяна. Архівна спадщина Василя Авраменка в Корсунь-Шевченківському державному історико-культурному заповіднику   434

Маврін Олександр. Співробітництво між Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Канадським інститутом українських студій   437

Гриневич Владислав. Наукове стажування в Канадському інституті українських студій   442

Відомості про авторів 444


Дубровіна Любов, Зворський Сергій. "Канада і Україна єднаються серцями"
(Файл в форматі PDF - 109 KB)

На початок
На початок