Петлюра Симон. Статті. Листи. Документи /
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центр українознавства, Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, Центральний державний архів громадських об'єднань України. - К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. - Т. IV. - 704 с.


УДК 94 (477) "1902/1926"
ББК 63.3 (4 УКР)6
П 29

ISBN 966-2911-00-6

© Петлюра Симон, 2006
© Володимир Сергійчук, вступне слово, упорядкування, 2006
© Леонід Демчишин, художнє оформлення, 2006
© ПП Сергійчук М. І., 2006

У четвертому томі праць Голови Директорії та Головного Отамана військ УНР Симона Петлюри вміщено маловідомі статті, а також досі неопубліковані листи і документи, присвячені розбудові Української держави.
Видання розраховане на всіх, хто цікавиться постаттю Симона Петлюри, і приурочене до 80-річчя трагічної загибелі видатного українського державника.

На початок
На початок