Публікації державних архівних установ

2002

Адміністративно-територіальний поділ Полтавщини (1648-1941 рр.): Довідник з історії адміністративно-територіального поділу / Упоряд.: В. Н. Жук, З. М. Суховська; Полтавська обласна рада; Державний архів Полтавської області. - Полтава, 2002. - 206 c.; іл.

Анотації відеосюжетів / Упоряд. Ю. В. Валова; Державний архів Сумської області. - Суми, 2001. - Вип. 2. - 88 c.

Архівіст. Інформаційний вісник Державного архіву Сумської області / Редкол.: Л. Я. Заїка (гол. ред.), Є. Б. Антушева (заст. гол. ред.), В. І. Цибка, А. С. Завальний, О. В. Буряк, В. А. Марченко, Л. М. Дубовська; Держархів Сумської області. - Суми, 2001. - Вип. 3-4. - 14 с.

Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України. Збірник законодавчих актів, нормативних і методичних документів з архівної справи і діловодства / Авт.-уклад.: Л. А. Дубровіна (керівник), Л. Є. Варшавська, Л. С. Воловник, Н. В. Гончаренко, В. А. Кучмаренко, О. Г. Мітюков, Т. П. Папакіна, В. В. Сендик, С. В. Старовойт, Л. М. Яременко; Національна академія наук України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства; Державний комітет архівів України. - К., 2002. - 170 с.

Архівне будівництво на Чернігівщині. 1921-1941. Добірка документів та матеріалів / Упоряд.: Н. Полетун, А. Морозова; Державний архів Чернігівської області. - Чернігів, 2002. - 104 с.

Архівна справа: архівні установи Луганщини / За ред. В. О. Сиволапова, О. О. Золотарьова; Державний комітет архівів України; Луганська обласна адміністрація, Державний архів Луганської області. - Луганськ, 2002. - 42 с.

Архівознавство: Підручник / За заг. ред. Я. С. Калакури, І. Б. Матяш; Державний комітет архівів України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. 2-е вид. - К., 2002. - 356 с.

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць / Редкол.: Р. Я. Пиріг (голова), Г. В. Боряк (заст. голови), В. М. волковинський, М. Ф. Дмитрієнко, Л. А. Дубровіна, Я. С. Калакура, С. Г. Кулешов та ін. - Вип. 5: Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства. - К., 2002. - 362 c.

Борисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта. Кінець XVIII - перша половина XIX ст.: Список шляхти Волинської, Київської та Подільської губернії, дворянські права якої перевіриала Центральна ревізійна комісія / Державний комітет архівів України. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. - Біла Церква, 2002. - 396 с. - (Серія "Архівні зібрання України. Спеціальні довідники").

Видання державних архівних установ України 1925-2005: Бібліографічний покажчик / Упоряд.: В. Оснач, Р. Семчук, Г. Папакін, Ю. Прилепішева (передмова); Державний комітет архівів України. - К., 2001. - 160 c.

Гайдай О., Хаварівський Б., Ханас В. Предтеча. Польський рух опору на Тернопільщині. 1939-1941 / Державний архів Тернопільської області. - Тернопіль, 2002. - 112 с. - (Серія "Корінь і крона". Вип. 24)

Гаврило Чернихівський. Життєписно -бібліографічна студія / Уклад. М. В. Друневич; Управління культури Тернопільської облдержадміністрації; Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека; Державний архів Тернопільської області. - Тернопіль, 2001. - 76 c.

Державний архів Сумської області: Путівник / Держкомархів України. Держархів Сумської області; Автори-упоряд.: Л. Покидченко (відп. упоряд.) та ін.; Редколегія: Р. Пиріг (голова) та ін. - Суми, 2002. - 320 с.

Державний архів Сумської області: Пу-тівник / Авт.-упоряд.: Л. Покидченко (відп. упоряд.) та ін.; Редкол.: Р. Пиріг (голова) та ін. Державний комітет архівів України, Державний архів Сумської області. - Суми. - К., 2002. - Т. - 320 с. - (Архівні зібрання України. Серія "Путівники")

Державний архів Чернігівської області: Путівник / Редкол.: Р. Пиріг (голова), Г. Боряк, Г. Папакін, А. Неділя, О. Коваленко; Державний комітет архівів України; Державний архів Чернігівської області. - Чернігів, 2001. - 600 c.

Дніпропетровський історико-археогра фічний збірник / За ред. О. І. Журби; Дніпропетровський національний університет, кафедра історії України. - Дніпропетровськ, 2001. -Вип. 2. - 742 с

Евфалия Хатаева о времени и о себе.../ Сост. Л. А. Покидченко; Госархив Сумской области; Госархив Курской области. - Сумы, 2002. - 24 с., ил., фотографии.

Жорна. Нариси. Спогади. Документи. Про політичні репресії на Черкащині в період тоталітарного режиму / Авт.: В. Дергач, П. Жук, В. Захарченко та ін.; Черкаська облдержадміністрація; Державний архів Черкаської області; Управління Служби безпеки України в Черкаській області. - Кн. 2. - Черкаси, 2001. - 176 c.

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. Науковий і документальний журнал. Спецвипуск / Редкол.: Ю. Данилюк (гол. ред.), О. Пшенніков (перший заст. гол. ред.), Ю. Шаповал (заст. гол. ред.), С. Кокін (відп. секр.), О. Бажан, Г. Боряк та ін.; Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією", Інститут історії України НАН України. Служба безпеки України, Державний комітет архівів України, Всеукраїнська спілка краєзнавців. - К., 2002. - № 2 (19). - 424 с.

З історії голодомору 1932-1933 рр. на Сумщині / Авт.-уклад. Л. А. Покидченко; Державний архів Сумської області. - Суми, 2002. - 61с.

Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) / Українська версія Г. В. Папакіна; Державний комітет архівів України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документоз навства. - К., 2001. - 48 c.

Запаско Я., Мацюк О., Стасенко В. Початки українського друкарства / Львівська академія мистецтв; Центральний державний історичний архів у Львові; Українська академія друкарства. - Львів, 2000. - 222 c.

Зубрицький Денис. Хроніка міста Львова / Наук. ред.: Ярослав Дашкевич, Роман Шуст. Переклад з польської І. Сварника; коментарі М. Капраля. МГКО "Документальна скарбниця"; Львівський національний університет ім. Івана Франка; Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Центральний державний історичний архів України, м. Львів; Громадська організація "Інститут Львова". - Львів: Центр Європи, 2002. - 602 с.

Инструкция по делопроизводству в органах исполнительной власти Бахчисарайского района / Архивный отдел Бахчисарайской райгосадми нистрации. - Бахчисарай, 2001. - 66 c.

История административно-территори ального деления Донецкой области 1919-2000 гг.: Сборник документов и материалов / Сост.: Л. Д. Заднепровская, О. А. Попова; Государственный архив Донецкой области. - Донецк, 2001. - 272 c.

Каталог "Єврейська спадщина" (з фондів Волинського краєзнавчого музею та Державного архіву Волинської області) / Упоряд.: О. Д. Огнєва, Н. Ю. Пушкар; Волинський краєзнавчий музей; Державний архів Волинської області; Волинський інститут економіки і менеджменту; "Хесед Готліб" - Волинський філіал рівненського обласного благодійного фонду "Хесед Ошер". - Луцьк, 2001. - 22 c.; іл.

Інформаційний збірник Державного архіву Луганської області / Державний архів Луганської області. - Луганськ, 2003. - Вип. 1. - 56 с.

Каталог объединенных сведений о документах академика архитектуры А. Н. Бекетова в составе фондов государственных архивов, музеев, учреждений Украины, семейном архиве Бекетовых 1885-1941 гг. / Сост. Е. В. Балышева; Центральный государствен ный научно-технический архив Украины. - Харьков, 2002. - 84 c.

Каталог видань кириличного друку в установах Волині (1600-1825) / Упоряд.: С. Н. Крейнін, О. Д. Огнєва; Волинський краєзнавчий музей; Волинський інститут економіки і менеджменту. - Луцьк: Надстир'я, 2001. - 132 с.

Кінолітопис: Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (червень 1945 - 1955) / Упорядники: О.І.Селіфонов, Н.М.Слончак, Н.О. Топішко. Державний комітет архівів України. Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С.Пшеничного. - Київ, 2002. - 486 с. - (Серія "Архівні зібрання України: Спеціальні довідники")

Кременецький "Малий Кобзар" / Упоряд. Є. Дорош. - Тернопіль, 2002. - 90 с.

Командири великого голоду: Поїздки В. Молотова і Л. Кагановича в Україну та на Північний Кавказ. 1932-1933 рр. / За ред. В. Васильева, Ю. Шаповала. - К.: Генеза, 2001. - 399 с.

Кондратюк Р. Некрополь старого Житомира. Біографічний довідник / Українське товариство охорони пам'яток історії та культури, Український центр біографічної некрополістики, Житомирське науково-краєзнавче товариство дослідників Волині, Державний архів Житомирської області. - К., 2001. - 136 с. - (Серія "Некрополі України". Вип. 11)

Левикін В. Поховання німецьких військово полонених часів Другої світової війни на території України. Збірка документів / Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; Український центр біографічної некрополістики; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2002. - Вип. - 103 c. - (Серія "Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки").

Лисенко С., Чернецький Є. Правобереж на шляхта. Кінець ХVІІІ - перша половина ХІХ ст. Список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія / Державний комітет архівів України, Центральний державний історичний архів України, м. Київ. - Біла Церква, 2002. -394 с. - (Архівні зібрання України. Серія "Спеціальні довідники")

Листування Михайла Грушевського. Епістолярні джерела грушевськознавства /Упоряд.: Р.Майборода, В. Наулко, Г. Бурлака, І. Гирич; ред. Л. І .Винар; Українське історичне товариство; Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ-Нью-Йорк: УІТ, 2001. - Т. 2.- 412 с.; іл.

Матяш І. Зірка першої величини. Життєпис К. М. Грушевської / Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2002. - 232 c.

Методичні рекомендації виявлення унікальних документальних пам'яток науково-технічних документів (ЦДНТА України) та включення їх до Державного реєстру національного культурного надбання / Державний комітет архівів України; Центральний державний науково-технічний архів України. - Харків, 2001. - 12 c.

Минуле і сучасне Волині й Полісся: край на межі тисячоліть. Матеріали Х наукової історико-краєзнавчої конференції, яка відбулася у Старому Чорторийську, Маневичах, Четвертні та Нововолинську в 2000-2002 рр. Збірник наукових праць / Упоряд. Г. В. Бондаренко; Нововолинська міська рада; Нововолинське товариство краєзнавців, Маневицька районна державна адміністрація; Маневицька районна рада; Маневицький краєзнавчий музей; Волинський державний університет ім. Лесі Українки; Лабораторія історії Волині; Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти; Волинський краєзнавчий музей; Волинське обласне товариство краєзнавців; Державний архів Волинської області. - Луцьк, 2002. - 292 с.

Музей-архів переходової доби: Пофондовий путівник / Уклала Ольга Бєлая. Державний комітет архівів України. Державний архів Київської області. - К., 2002. - 102 с. - (Серія "Архівні зібрання України: Спеціальні довідники")

Наталія Пуряєва. Словник церковно-об рядової термінології / Інститут української мови НАН України. - Львів, 2001. - 160 с.

Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. І. Б. Матяш та К. І. Климової; Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2002. - 612 с.

Національний архівний фонд України: засоби інтелектуального доступу до документів: Короткий довідник / Упоряд. Н. М. Христова, В. В. Бездрабко; Держкомархів України; УНДІАСД. - К., 2002. - 167 с. - Програма "Архівні зібрання України". Серія "Спеціальні довідники".

Непомнящий А. А. История и етнография народов Крыма: Библиография и архивы, конец XVIII - начало XX века / Отв. ред. Л. А. Дубровина; Вступ. ст. В. Ф. Шарапы; Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского; Фонд поддержки библиотек Автономной Республики Крым. - Симферополь: Доля, 2001. - 816 с.

Олександр Мітюков. Бібліографічний покажчик. До 80-річчя від дня народження / Укладачі: Л. М. Васько, В. М. Волковинський, І. Б. Матяш, Р. В. Романовський; Державний комітет архівів України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - К., 2002. - 66 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки. Вип. 7).

Оформлення та зразки бібліографічних посилань і архівних легенд для друкованих видань архівних установ, публікацій на web-сайті (пам'ятка) / Державний комітет архівів України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2002. - 9 c.

Пам'ятки: Археографічний щорічник / Редкол.: В. П. Ляхоцький (гол. ред.), І. Б. Матяш (заст. гол. ред.), Л. М. Федорова (відп. секр.) та ін.; Упоряд.: В. П. Ляхоцький, Н. П. Московченко, І. М. Преловська; Державний комітет архівів України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - Т. 2: Епістолярна спадщина Івана Огієнка (митрополита Іларіона): 1907-1968. - К., 2001.- 478 c.

Петренко О. С. Брацлавське намісництво / Державний комітет архівів України; Державний архів Вінницької області. - Вінниця, 2001. - 328 c.

Пересопницьке Євангеліє 1556-1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / Упоряд.: І. П. Чепіга, Л. А. Гнатенко; Національна акедемія наук України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Інститут української мови; Український мовно-інформаційний фонд. - К., 2001. - 703 с.

Південний архів. Історичні науки. Збірник наукових праць / Редкол.: В. М. Дарієнко, А. О. Добролюбський, І. І. Колесник та ін.; Міністерство освіти і науки України; Херсонський державний педагогічний університет, історичний факультет; Державний архів Херсонської області. - Херсон, 2001. - Вип. 6. - 142 c.

Подвиги безсмертя / Держархів Тернопільської області Тернопільський краєзнавчий музе;, Тернопільська обласна рада ветеранів, Тернопільська міська рада ветеранів. - Тернопіль, 2001. - 64 с.

Покидченко Л. А. История украинского еврейства в документальных и печатных источниках Государственного архива Сумской области: Путеводитель / Государственный архив Сумской области. - Сумы: СОТ изд-во "Козацький вал", 2001. - 166 c.

Поховання німецьких військовополонених часів Другої світової війни на території України. Збірка документів / Упоряд. В. Левикін; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Український центр біографічної некрополі стики, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - К.,2002. - 104 с. - (Серія "Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки". Вип. 6)

Покидченко Л. А. Розсекречені друковані видання періоду другої світової війни і присвячені Великій Вітчизняній війні. Огляд / Державний архів Сумської області. - Суми, 2001. -16 c.

Правобережна шляхта кінець XVIII - перша половина ХІХ ст.: Довідник / Рецензенти: Г. Боряк, д.і.н. (Державний комітет архівів), В. Борисенко, д.і.н. (Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова). - Біла Церква, 2002. - 396 с. - (Серія "Архівні зібрання України: Спеціальні довідники")

Рейд у вічність / Під заг. ред. Р. Коваля; упоряд.: Р. М. Коваль, В. О. Рог, П. А. Стегній. - К., 2001. - 128 с.

Справочник - путеводитель "Архитектурный, научно-производствен ный город Днепропетровск и Днепропетровская область (города: Днепродзержинск, Кривой Рог, Новомосковск, Никополь, Марганец, Орджоникидзе, Павлоград) в фондах ЦГНТА Украины". (Проектная, научная документация за период: 1934-1983 гг.) / Центральный государственный научно-техни ческий архив Украины. - Харьков, 2001. - 112 c.

Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2001. - Т. 7. - 152 c.

Студії з архівної справи та документознавства / Редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.), Н. М. Христова та ін.; Держкомархів України; УНДІАСД; Європейський ун-т. - К., 2002. - Т. 8. - 296 с.

Тернопільщина в народознавчих пам'ятках. Бібліографічний покажчик / Упоряд. А. О. Ленчишин; Управління культури Тернопільської облдержадміністрації; Тернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотека; Обласний державний архів. - Тернопіль, 1999. - 132 c.

Третій з'їзд Комуністичної партії (більшовиків) України. 1-6 березня 1919 р.: Протоколи / Редкол.: С. І. Гуренко (голова), Г. К. Крючков, В. С. Лозицький, В. Г. Матвєєв, В. Ф. Солдатенко; Центральний державний архів громадських об'єднань України. - К., 2002. - 255 с.

Україномовна книга у фондах Національ ної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 1798-1916. Бібліографічний покажчик / Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.; Наук. ред. В. Ю. Омельчук; Уклад.: М. Д. Бойченко та ін.; Національна академія наук України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - Вип. 4: 1911-1916. - К., 2001. - 540 с. - (Нац. бібліогр. України).

Універсали Івана Мазепи. 1687-1709 / Упоряд. І. Бутич; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Наукове товариство ім. Шевченка, Центральний державний історичний архів України, м. Київ. - К., 2002. - 758 с., іл. - (Серія "Універсали українських гетьманів". Вип. 1. Матеріали до українського дипломаторію)

Універсали Івана Мазепи. 1687-1709 / Упоряд. Іван Бутич. Інститут української археографії НАН України; Наукове товариство імені Шевченка; Центральний державний іусторичний архів України, м. Київ. - Київ; Львів, 2002. - 670 с. - (Серія "Універсали українських гетьманів")

Храбан Г. Ю. До 100-річчя з дня народження. Збірник статей та матеріалів / Редкол.: Т. А. Клименко (голова), І. М. Барильченко, М. І. Борщ, В. О. Данилейченко, С. І. Кривенко; Державний архів Черкаської області. - Черкаси, 2002. - 60 с.

Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного. Буклет / Авт.-упоряд.: Н. Слончак, Н. Топішко, Н. Щербакова; Державний комітет архівів України, ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. - К., 2002. - 16 с.

Шкільний В. Данило Пукало. Нарис за матеріалами Державного архіву Тернопільської області. - Тернопіль, 2002. - 6 с.

Юркова О. В. Документи про створення і перші роки діяльності Інституту історії України АН УРСР (1936-1941) / Національ на академія наук України; Інститут історії України НАНУ. - К., 2001. - 210 с.

2003

Анотований реєстр описів фондів ЦДНТА України. Довідник / Упоряд.: Л. М. Казначевська (відп. упоряд.), О. М. Мащенко, Н. В. Миргород, О. В. Десненко; Державний комітет архівів України, Центральний державний науково-технічний архів України. - Харків, 2003. - 232 с.

1953 год. Между прошлым и будущим. Каталог выставки / Федеральная архивная служба России. - М., 2003. - 112 с.

Архівіст. Інформаційний вісник Державного архіву Сумської області / Редкол.: Л. Я. Заїка (гол. ред.), Ю. О. Олійник (заст. гол. ред.), Н. В. Лобко та ін.; Держархів Сумської області. - Суми, 2003. - Вип. 3 (15). - 12 с.

Архівіст. Інформаційний вісник Державного архіву Сумської області / Редкол.: Л. Я. Заїка (гол. ред.), Ю. О. Олійник (заст. гол. ред.), Н. В. Лобко та ін.; Держархів Сумської області. - Суми, 2003. - Вип. 3 (15). - 12 с.

Визвольні змагання очима контррозвідника (Документальна спадщина Миколи Чеботаріва): Науково-документальне видання / Упоряд.: В. С. Сідак (керівник), Т. В. Вронська, А. В. Кентій, В. С. Лозицький. - К., 2003. - 288 с.

Архівний збірник на посвяту 100-річчя Полтавської вченої архівної комісії "Архіви і документальна спадщина Полтавщини": минуле, сучасне, перспективи. 1903-2003. Матеріали наукової конференції / Ред.кол.: Г. П. Білоус, Г. В. Боряк, Ю. З. Данилюк та ін.; Державний комітет архівів України, Національна академія наук України. Інститут історії України, Полтавська обласна державна адміністрація, Державний архів Полтавської області. - Полтава, 2003. - 452 с., іл.

Гальчак Сергій. "Східні робітники" з Поділля у Третьому рейху: депортація, нацистська каторга, опір поневолювачам / Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення", Інститут історії України НАН України, Державний комітет архівів України, Державний архів Вінницької області, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського. - Вінниця, 2003. - 344 с.; іл.

Державний архів Львівської області. Путівник по фондах Львівської та Дрогобицької обласних, міських, районних організацій Комуністичної партії України / Упоряд.: Й. Л. Штатман (відп. упоряд.), В. І. Куцинда, В. М. Кислий та ін.; Державний комітет архівів України, Державний архів Львівської області. - Львів, 2003. - 136 с.

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ / Національна академія України; Інститут історії України; Служба безпеки України; Державний комітет архівів України; Всеукраїнська спілка краєзнавців - Вип. 1 (20). - К., 2003 - 468 с.

З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ / Національна академія України; Інститут історії України; Служба безпеки України; Державний комітет архівів України; Всеукраїнська спілка краєзнавців - Вип. 2 (21). - К., 2003 - 364 с.

Інформаційний збірник Державного архіву Луганської області / Державний архів Луганської області. - Луганськ, 2003. - Вип. 1. - 56 с.

Інформаційний збірник Державного архіву Луганської області / Редкол.: М. М. Старовойтов (голова), В. О. Сиволапов (заст. голови), О. О. Золотарьов, Г. М. Кравченко, О. В. Строєва (секр.); Державний архів Луганської області. - Луганськ, 2003. - Вип. 3. - 72 с.

Інформаційний збірник Державного архіву Луганської області / Редкол.: М. М. Старовойтов (голова), В. О. Сиволапов (заст. голови), О. О. Золотарьов, Г. М. Кравченко, О. В. Строєва (секретар); Держархів Луганської області. - Луганськ, 2003. - Вип. 2. - 58 с.

Історія Теофіпольщини. Історичний нарис та збірник документів Центрального державного історичного архіву України м. Київ. Т. 1. Давні акти / Автор історичного нарису І. А. Стасюк; упоряд.: В. Л. Бабкіна, О. Г. Полегайлов, Г. С. Сергійчук, В. В. Страшко, Л. А. Сухих, Д. П. Шовковий; За ред. О. В. Марущак; Центральний державний історичний архів України м. Київ, Теофіпольська районна спілка краєзнавців, Теофіпольський відділ Центру дослідження історії Поділля та Південно-Східної Волині Інституту історії України НАН України. - Хмельницький, 2003. - 576 с.

Каталог объединенных сведений о документах академика архитектуры А. Н. Бекетова в составе фондов государственных архивов, музеев, учреждений Украины, семейном архиве Бекетовых 1885-1941 гг. / Сост. Е. В. Балышева; Центральный государственный научно-технический архив Украины. - Харьков, 2002. - 84 с.

Клименко Тетяна. Архівна справа на Черкащині: Історія та сучасність. Довідник / Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Державний архів Черкаської області. - Черкаси, 2003. - 132 с. - (Серія "Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела". - Вип. 6)

Клименко Олег, Хаварівський Богдан. Міська геральдика Тернопільщини / Державний архів Тернопільської області. - Тернопіль, 2003. - 496 с. - (Серія "Корінь і крона". - Вип. 25)

Клювак В. В., Куцинда В. І. Голгофа українського народу. До 70-річчя голодомору в Україні 1932-1933 років за матеріалами Державного архіву Львівської області. - Львів, 2003. - 24 с.

Левикін В. Поховання німецьких військово полонених часів Другої світової війни на території України. Збірка документів / Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; Український центр біографічної некрополістики; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - К., 2002. - Вип. - 103 с. - (Серія "рхівні та бібліографічні джерела української історичної думки").

Літопис УПА. Нова серія. Т. 6: Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1948. Книга третя: 1948 / Упоряд.: А. Кентій, В. Лозицький, І. Павленко, К. Абрамова; Національна академія наук України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Вид-во "Літопис УПА", Державний комітет архівів України, Центральний державний архів громадських об'єднань України. - К., 2003. - 512 с.

Морозова А., Полетун Н. Документи з історії євреїв у Державному архіві Чернігівської області: Довідник / Держархів Чернігівської області. - Ніжин, 2003. - 320 с.

На скрижалях історії: 3 історії взаємозв'язків урядових структур і громадських кіл України з українсько-канадською громадою в другій половині 1940-1980-ті роки. Збірник документів та матеріалів. Кн.1 / Упоряд.: О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк, П. Т. Тронько; Інститут історії України НАН України, Фундація української спадщини Альберти (Канада), Історико-архівне управління Міністерства закордонних справ України, Центральний державний архів громадських об'єднань України, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, - К., 2003. - 862 с. - (Серія "Україна - Канада: історія та сучасність)

Олександр Оглоблин. Українська історіографія. 1917-1956. Переклад з англійської / Упоряд.: І. Верба, О. Юркова; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центр українознавства, Історичний факультет, Державний комітет архівів України. - К., 2003. - 252 с.

Папакін Г. В. Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина. Історико-архівні нариси / Державний комітет архівів України, Центральний державний історичний архів України, м. Київ. - К., 2003. - 282 с.

Парламентські слухання: Щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. 12 лютого 2003 р. / За ред.: Д. В. Табачника (віце-прем'єр-міністра України), О. О. Зінченка (заступника Голови Верховної Ради України), Г. Й. Удовенка (Голови Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Верховної Ради України); Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України. - К., 2003. - 204 с., іл.

Південний архів. Збірник наукових праць. Історичні науки / Редкол.: В. М. Дарієнко (гол. ред.), Є. Г. Сінкевич (ред. випуску), І. Ю. Сінкевич (відпов. секр.) та ін.; Міністерство освіти і науки України, Херсонський державний університет. Історичний факультет, Державний архів Херсонської області. - Херсон, 2003. - Вип. 12. - 260 с.

"Ревізійний перепис населення 1795 р.: Брацлавська губернія" - Ч. 1: Бершадський повіт, т. 1: Ревізійні списки селян сіл: Крикливець, Крушинівка, Лугувате, Любашівка, Ободівка, Поташня, П'ятківка, Рогізка, Татарівка, Христище, Яланець. - Вінниця: Консоль, 2003. - 284 с.: іл.

Розсекречені документи періоду нацистської окупації Сумської області 1941-1943 років: Огляд документів / Державний архів сумської області. - Суми: ВВП "Мрія-1" АТД, 2003 - 52 с.

Русалка Дністрова. Літературно-мистецька, культурологічна газета / Редакційна рада: Б. Андрушків, В. Барна, В. Ванчура та ін.; Гол. ред. Б. Мельничук; Тернопільська обласна організація Національної Спілки письменників України, Тернопільське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т. Шевченка, Видавництво "Джура". - № 1-3 (130-132). - 2003. - Серпень.

Симоненко Ігор. Губернські вчені архівні комісії в Україні: Історіографічний огляд і бібліографічний покажчик / Держкомархів України, УНДІАСД, Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК. - К., 2003. - 132 с. - (Серія "Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки". - Вип. 8)

Слобожанські родоводи. Село Лозова, Богодухівський район. Збірник документів і матеріалів. 1800-1890 / Упоряд.: М. С. Бєляєв, О. С. Гнезділо, В. І. Панкратьєва, М. О. Плеханова; Державний архів Харківської області, Науково-виробничий сервісний центр "Харківський народний архів". - Харків, 2003. - 968 с.

Слово Патріарха Йосифа: Документи. Матеріали. Світлини. 1917-1984 / Упоряд.: О. Гайова, Я. Крок, Р. Харні; Культурно-мистецький фонд ім. Митрополита Андрея Шептицького, Львів; Український католицький університет ім. св. Климентія Папи, Рим; Постуляційний центр української греко-католицької церкви, Львів; Центральний державний історичний архів України, Львів. - Львів; Гердан, 2003. - 240 с., іл.

Теоретические основы археографии с позиций современности: Материалы дискуссии / Отв. ред. Т. М. Булавкина; Федеральная архивная служба России; Российское общество историков-архивистов. - М., 2003. -104 с.

Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року: Документи і матеріали / Упоряд.: В. Верстюк (керівник) та ін.; Інститут історії України НАН України; Центральний державний архів вищих органів влади і управління України; Дослідний інститут сучасної української історії (Філадельфія). - К., 2003. - 1024 с.

Український голокост. 1932-1933: Свідчення тих, хто вижив / Упоряд. О. Ю. Мицик; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Державний комітет архівів України, Канадський інститут українських студій Альбертського університету (Едмонтон). - К., 2003. - 296 с.

Художник інших світів: З творчої спадщини К. Піскорського (1892-1922) / Упоряд. О. О. Новикова; Державний комітет архівів України, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. - К., 2003. - 102 с.; іл.

Хрестоматія з архівознавства: Навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів / Упоряд.: Г. В. Боряк та ін.; Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2003. - 408 с.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Путівник / Упоряд.: М. Крячок, С. Кущ, З. Сендик; Державний комітет архівів України, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. - К., 2003. - 556 с. - (Серія "Архівні зібрання України". - Вип. 1)

2004

Акт відновлення української державності 30 червня 1941 року та діяльність похідних груп ОУН. Бібліографічний покажчик / Уклад. Є. В. Філь; Державний архів Тернопільської області, Юридичний інститут ТАНГ. Кафедра історії держави і права. - Тернопіль, 2004. - 54 с.

Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. / Упорядник В. М Мойсієнко. - Житомир, 2004. - 256 с.

Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. 1734-1775. Т. 3 / Упоряд.: Л. З. Гісцова (ст. упоряд.), Л. Я. Демченко, Т. Л. Кузик, Л. М. Муравцева, Л. А. Сухих; Державний комітет архівів України. Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Національна академія наук України. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Археографічна комісія. - К., 2003. - 952 с. - (Серія "Джерела з історії українського козацтва")

Архіви України. - 2004. - № 1-2. - 234 с.; Archives Ukraine. № 3. - 128 с.; № 4-6. - 242 с.

Архіваріус. Інформаційний вісник Державного архіву Тернопільської області / Державний архів Тернопільської області. - Тернопіль, 2004. - Число 1. - 4 с., Число 2. - 4 с., Число 3-4. - 8 с.

Архівіст. Інформаційний вісник Державного архіву Сумської області / Редкол.: Л. Я. Заїка (гол. ред.), Ю. О. Олійник (заст. гол. ред.), Н. В. Лобко, В. А. Марченко, Л. М. Гричановська; Державний архів Сумської області. - Суми, 2004. - Вип. 1 (17). - 8 с.; Вип. 2 (18). - 8 с.

Архивная летопись Донбасса / Донецкий обласной архив. - № 1, декабрь. - Донецк, 2004. - 28 c.

Архитектурные объекты г. Одессы и других городов Причерноморья. Конец ХVІІІ - начало ХХ ст.: чертежи, планы, рисунки, гравюры, литографии. Каталог / Сост. В. Ю. Алексеева; Госархив Одесской области, Управление охраны объектов культурного наследия Одесской облгосадминистрации. - Одесса, 2003. - 224 с.; ил. - (Коллекция Госархива Одесской области. Труды Госархива Одесской области. - Т. 10)

Бабий Яр: человек, власть, история / Книга 1. Историческая топография. Хронология событий. Общественный комитет по увековечению памяти жертв Бабьего Яра и др. - К.: Внешторгиздат, 2004. - 597 с.: ил.: карты. - Указатели с. 547-593.

Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943): Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів / Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів / Укладачі: Л.А.Дубровіна, Н.І.Малолєтова. Національна академія наук України. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського; Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського; Державний комітет архівів України. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. - К., 2004. - 816 с.

Вісник Державного комітету архівів України / Державний комітет архівів України. - К., 2002-2004 - Вип. 13-20. [компакт-диск]

Віхи історії. Збірка документів з історії розвитку органів реєстрації актів цивільного стану Рівненської області / Упоряд. Л. А. Леонова; Державний архів Рівненської області, Рівненське обласне управління юстиції. - Рівне, 2004. - 82 с.

Волинь - Східна Галичина. 1943-1944: Путівник по польських та українських архівних джерелах. Т. 1 / За ред. Д. Наленч та Г. Боряка; Генеральна дирекція державних архівів Республіки Польща, Державний комітет архівів України. - Варшава - Київ, 2003. - 288 с.

Волинь у Другій світовій війні: Збірник наукових та публіцистичних статей, присвячений 60-річчю визволення Волинської області від фашистських загарбників / Гол. ред. та упоряд. М. М. Кучерепа; Волинська обласна державна адміністрація, Волинський державний університет імені Лесі України, Державний архів Волинської області, Волинськй краєзнавчий музей. - Луцьк, 2004. - 252 с.

Гальчак Сергій. Визволення Вінниччини від нацистських загарбників (25 грудня 1943 р. - 25 березня 1944 р.) / Вінницька обласна державна адміністрація. Вінницька обласна рада, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Державний архів Вінницької області. - Вінниця, 2004. - 200 с.; іл.

Галузевий державний архів Служби безпеки України. 10 років. Буклет / Галузевий державний архів Служби безпеки України. - К., 2004. - 14 с.

Гика М. В., Забокрицька М. Т., Кравчук А. П. Архівні установи Волині: історико-краєзнавчі нариси / Державний архів Волинської області. - Луцьк, 2004. - 40 с.

Голодомор 1932-1933 рр. на Чернігівщині мовою документів: Тематичний перелік / Упоряд.: Л. П. Коноваленко,А. В. Морозова, Н. М. Полетун; Державний архів Чернігівської області. - 2003. - 72 с.

Горбатюк В. І., Cлободянюк П. Я. Місцеве самоврядування Хмельниччини: нариси історії місцевих громад Деражнянського району / Хмельницька обласна рада, Хмельницька облдержадміністрація, Державний архів Хмельницької області, Подільське відділення ІМФЕ імені М. Рильського НАН України, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії НАН України. - Хмельницький, 2003. - 768 с., іл.

Государственный архив в Автономной Республике Крым. Буклет / Сост. Л. П. Кравцова; Государственный архив в Автономной Республике Крым. - Симферополь, 2004. - 6 с.

Государственный архив Донецкой области. Буклет / Донецкая областная государственная администрация, Государственный архив Донецкой области. - Донецк, 2004. - 16 с.

Державний архів Полтавської області. Анотований реєстр описів / Анотований реєстр описів. - Т. 1. Фонди дорадянського періоду. - Полтава, 2004. - 72 с.

Державний архів Херсонської області. Путівник / Авт.-упоряд.: В. Баранюк, В. Боровик, Л. Виноградова, А. Карпова, Ю. Коник, О. Марущак, Л. Митницька, А. Назарова, З. Орлова, О. Стукалова, О. Шинкаренко; Державний комітет архівів України, Державний архів Херсонської області. - К., 2003. - 738 с.

Державний архів Чернігівської області. Буклет / Чернігівська обласна державна адміністрація, Державний архів Чернігівської області. - Чернігів, 2004. - 6 с.

Добржанський О., Масіян Н., Никирса М. Нації та народності Буковини у фондах Державного архіву Чернівецької області (1775 - 1940) / Державний архів Чернівецької області. - Чернівці: "Золоті литаври", 2003 - С. 172.

Документи державних архівів України до 50-ї річниці входження Криму до складу України /
Державний комітет архівів України. Центральний державний архів громадських об'єднань України; Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного; Державний архів Автономної Республіки Крим. - К., 2004 [компакт-диск].

Документи до 70-річчя перенесення столиці України з Харкова до Києва /
Державний комітет архівів України. Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г.С. Пшеничного; Центральний державний архів вищих органів влади і управління України; Центральний державний архів громадських об'єднань України. - К., 2004 [компакт-диск].

До історії міста Харкова: будівництво, промисловість, наука. Науково-довідкове видання / Упряд.: О. В. Балишева, А. О. Алєксєєнко; Центральний державний науково-технічний архів України. - Харків, 2004. - 96 с.; іл.

Еврейское население на Николаевщине. Сборник документов и материалов. Т. 1 / Сост.: Л. Л. Левченко, Л. И. Окорокова, А. В. Серединский, М. П. Явлонова; Государственный архив Николаевской области, Николаевское общество еврейской культуры. - Николаев, 2004. - 198 с.

Еврейское население на Николаевщине. Сборник документов и материалов. Т. 2 / Сост.: Л. Л. Левченко, Л. И. Окорокова, А. В. Серединский, М. П. Явлонова; Государственный архив Николаевской области, Николаевское общество еврейской культуры. - Николаев, 2004. - 160 с.

Запорізький архів. Студії з історії греків Південної України ХVІІІ-ХХ ст. Збірник статей і документів / Авт.-упоряд.: О. Г. Величко, В. О. Бондар, Н. О. Гончарова, І. В. Козлова, Ю. О. Приймак; Державний архів Запорізької області. - Запоріжжя, 2003. - 140 с.; іл.

За сценарієм ДПУ (Кримінальна справа "Українська революційно-демократична спілка"). Документи і матеріали / Упоряд. Т. Ф. Григор'єва; Інститут історії України НАН України, Головна редакційна колегія документальної серії книг "Реабілітовані історією", редакційна колегія Київської обласної книги "Реабілітовані історією", Центральний державний архів громадських об'єднань України. - К., 2004. - 452 с.

Інформаційний збірник Державного архіву Луганської області / Державний архів Луганської області. - Луганськ, 2004. - Вип. 1. - 90 с.; Вип. 2. - 68 с.; Вип. 3-4. - 106 с.

"Істину встановлює суд історії" / Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. Державний комітет архівів України; Центральний державний архів вищих органів влади і управління України; Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського; Інститут археології НАН України; Інститут історії України НАН України. - Т. 1. - К., 2004. - 784 с.

"Істину встановлює суд історії" / Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. Національна академія наук України; Інститут історії України НАН України. - Т. 2. - К., 2004. - 552 с.

Київ у дні нацистської навали. За документами радянських спецслужб. До 60-річчя визволення України від гітлерівських загарбників. Науково-документальне видання / Упоряд.: Т. В. Вронська, А. В. Кентій, С. А. Кокін та ін.; Національна академія наук України. Інститут історії України, Київська міська державна адміністрація, Державний архів Служби безпеки України. - Київ-Львів, 2003. - 528 с.; іл.

Коновалець Є. "Я б'ю в дзвін, щоб зрушити справу ОУН з мертвої точки..." Невідомі документи Організації Українських Націоналістів. Рік 1930: // Документально-наукове видання / Передм. А. Кентій, В. Лозицький. - К.: "Темпора", 2003. - 272 с.: іл.

Кусень Б. Ім'я Богдана Лепкого в нашій пам'яті. (Дещо на згадку про 1998 р.) / Тернопільське обласне літературно-просвітницьке товариство імені Б. Лепкого, Державний архів Тернопільської області. - Тернопіль, 2004. - 20 с.

Кучерук О., Ковтанюк Н., Ралдутіна Т. Виставка "Симон Петлюра - лицар Української революції". До 125-річчя від дня народження. Національний музей історії України. 18 травня - 1 вересня 2004 р.: [Ілюстрований каталог] Національний музей історії України. Бібліотека імені О. Ольжича. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України та ін. - К., 2004. - 16 с.

Листи Михайла Грушевського до Михайла Мочульського (1901-1933) /
Упоряд. Р. Дзюбан; Відп. ред. серії Л. Головата; НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника; ЦДІАУ у Львові. - Львів, 2004. - 153 с: ілюстр.

Минуле і сучасне Волині та Полісся: історія сіл і міст західного Полісся. Маневиччина. Матеріали ХІІІ Волинської наукової історико-краєзнавчої конференції, смт. Маневичи - с. Кукли, 14 квітня 2004 р. Збірник наукових праць / Упоряд. Г. Бондаренко, А. Силюк, П. Хомич; Управління культури Волинської облдержадміністрації, Волинський краєзнавчий музей, Державний архів Волинської області та ін. - Луцьк, 2004. - 272 с.; іл.

Минуле і сучасне Волині та Полісся: Володимир-Волинський в історії України та Волині. Збірник наукових праць. Матеріали ХІV Волинської наукової історико-краєзнавчої конференції присвяченої 13-й річниці Незалежності України та 680-й річниці надання Володимиру-Волинському Магдебурзького права м. Володимир-Волинський, 2004 р. / Упоряд.: Г. В. Бондаренко, А. М. Селюк; Управління культури Волинської облдержадміністрації, Державний архів Волинської області, Волинська обласна редакційна колегія тому "Звід пам'яток історії та культури Волинської області" та ін. - Луцьк, 2004. - 480 с.; іл.

Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність. Документи і матеріали. 1899-1944. Т. 3: Митрополит Андрей Шептицький і греко-католики в Росії. У двох книгах. Кн. 1. Документи і матеріали. 1899-1917 / Упоряд.: Ю. Аввакумов, О. Гайова; Центральний державний історичний архів України, м. Львів; Постуляція для справи беатифікації і канонізації слуги Божого Андрея Шептицького, Рим-Львів; Інститут історії церкви Українського католицького університету. - Львів, 2004. - 924 с.; іл.

Мученики - джерело чудотворної сили (З декрету Митрополита Андрея Шептицького. "Про почитання святих") / Упоряд.: І. Левицький, Р. Тереховський, Р. Хрін та ін.; "Постуляційний центр беатифікації й канонізації святих УГКЦ", Центральний державний архів України, м. Львів. - Львів, 2004. - 100 с.

XI Тернопільські Нобелівські читання / Ред.-упоряд.: П. М. Бубній, О. С. Левченко; Тернопільська обласна державна адміністрація; Тернопільська обласна рада; Державний архів Тернопільської області; Організаційний комітет з проведення Тернопільських Нобелівських читань; Тернопільська асоціація нобелівських студій. - Тернопіль, 2003. - 104 с.

Основні правила роботи державних архівів України / Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2004. - 334 с.
(Схвалено колегією Держкомархіву України від 3.02.2004, протокол № 2)
Файл в форматі pdf (2,17 Mб)

Папакін Георгій. Архів Скоропадських: Фамільні архіви української еліти другої половини XVII-XX ст. та архівна спадщина роду Скоропадських. Наукова монографія / Державний комітет архівів України, Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - К., 2004. - 420 с.

Перелік фондів Державного архіву Закарпатської області України / Державний архів Закарпатської області. Повітовий музей Сату Маре-Румунія. - Ужгород - Сату Маре, 2004. - 186 с.

Петрів Всеволод. Військово-історичні праці. Листи / Редкол.: О. Біланюк, Л. Винар, А. Кентій, В. Лозицький, Н. Маковська, С. Петрів, В. Сергійчук (голова); Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Центр українознавства, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів громадських об'єднань України, Українська вільна академія наук у США. - К., 2004. - 628 с.

Польське підпілля 1939-1941 рр. Від Волині до Покуття / Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках XX століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. - Т.3. Ч. 1. Варшава-Київ, 2004. - 791 с.

Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Т. 3: Польське підпілля. 1939-1941. Від Волині до Покуття / Упоряд.: З. Гайовнічек, Б. Гронек, С. Кокін, П. Кулаковський, М. Маєвський, В. Пристайко, О. Пшенніков, В. Худзік; Державний архів Служби безпеки України, Архів Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща, Інститут національної пам'яті - Комісія з переслідування злочинів проти польського народу. - Варшава; К., 2004. - Ч. 1. - 792 с.; іл.

Система місцевих органів влади та управління в другій половині ХІХ століття (на прикладі Чернігівської губернії) - Чернігів: КП "Видавництво "Чернігівські обереги" - 2004. - 104 с.

Скарбниця історичної пам'яті Рівненщини: Збірка статей та документів / Рівненська обласна державна адміністрація. Державний архів Рівненської області. - Рівне, 2004. - 184 с.: іл.

Cлободянюк П. Я. Місцеве самоврядування Хмельниччини: історико-етнографічні витоки, сторінки минулого та сьогодення місцевих громад. Історико-етнографічне видання / Хмельницька обласна рада, Хмельницька облдержадміністрація, Державний архів Хмельницької області, Подільське відділення ІМФЕ імені М. Рильського НАН України, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії НАН України. - Хмельницький, 2004. - 592 с.

Cлободянюк П. Я., Нестеренко В. А. Місцеве самоврядування Хмельниччини: нариси історії місцевих громад Білогірського району / Хмельницька обласна рада, Хмельницька облдержадміністрація, Державний архів Хмельницької області, Подільське відділення ІМФЕ імені М. Рильського НАН України, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії НАН України. - Хмельницький, 2004. - 214 с.; іл.

Cлободянюк П. Я., Рибак І. В. Місцеве самоврядування Хмельниччини: нариси історії місцевих громад Віньковецького району / Хмельницька обласна рада, Хмельницька облдержадміністрація, Державний архів Хмельницької області, Подільське відділення ІМФЕ імені М. Рильського НАН України, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії НАН України. - Хмельницький, 2004. - 312 с.; іл.

Cлободянюк П. Я., Дорош Г. О. Місцеве самоврядування Хмельниччини: нариси історії місцевих громад Летичівського району / Хмельницька обласна рада, Хмельницька облдержадміністрація, Державний архів Хмельницької області, Подільське відділення ІМФЕ імені М. Рильського НАН України, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії НАН України. - Хмельницький, 2003. - 416 с.

Cлободянюк П. Я., Хоптяр Ю. А. Місцеве самоврядування Хмельниччини: нариси історії місцевих громад Ярмолинецького району / Хмельницька обласна рада, Хмельницька облдержадміністрація, Державний архів Хмельницької області, Подільське відділення ІМФЕ імені М. Рильського НАН України, Центр дослідження історії Поділля Інституту історії НАН України. - Хмельницький, 2004. - 507 с.

Статистичний збірник. Показники протокольних доручень за підсумками апаратної наради у голови Луганської облдержадміністрації 7 липня 2003 р. (станом на 01.01.2004) / Уклад.: відділ організації та координації архівної справи Держархіву Луганської області; Луганська обласна державна адміністрація, Державний архів Луганської області. - Луганськ, 2004. - 18 с.

Cтудії з архівної справи та документознавства / Редакційна колегія: І. Б. Матяш (гол. редактор), Христова Н. М. (заст. гол. редактора), Г.В. Боряк, І.Л. Бутич, Л.А. Дубровіна та ін. - К., 2004. Т. 11. - 278 с.

Cтудії з архівної справи та документознавства / Редакційна колегія: І. Б. Матяш (гол. редактор), Христова Н. М. (заст. гол. редактора), Г.В. Боряк, І.Л. Бутич, Л.А. Дубровіна та ін. - К., 2004. Т. 12. - 278 с.

Cтудії з архівної справи та документознавства / Редакційна колегія: І. Б. Матяш (гол. редактор), Христова Н. М. (заст. гол. редактора), Г. В. Боряк, І. Л. Бутич, Л. А. Дубровіна та ін. - К., 2004. Т. 13. - с.

Список воїнів-земляків, загиблих у воєнних конфліктах за рубежем. 1930-1990. Довідник / Упоряд.: Л. С. Глівенко, О. С. Коваленко; Регіональне пошуково-видавниче агентство "Книга Пам'яті України", Державний архів Сумської області. - Суми, 2004. - 24 с.

Східна (Кримська) війна 1853-1855 рр. і Херсонщина: Тематична добірка документів / Авт.-упоряд.: В. Баранюк, Л. Виноградова (керівник), З. Орлова, О. Шинкаренко; Державний архів Херсонської області. - Херсон, 2004. - 71 с. - (Серія "Бібліотечка архіву". - Вип. 6)

Тематичний перелік про переселення етнічних українців з Польщі на територію України / Упоряд.: Б. Хаварівський, О. Савчин; Державний архів Тернопільської області. - Тернопіль, 2004. - 6 с.

Український голокост 1932 - 1933: Свідчення тих, хто вижив / За редакцією о. Ю. Мицика. Національний ун-т "Києво-Могилянська академія"; Ін-т укр. археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України; Держкомархів України; Канадський ін-т укр. студій Альбертського ун-ту (Едмонтон); Українсько-канадський центр (Торонто). - Т. 2. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2004. - 443 с.

Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. До 10-річчя заснування (1994-2004). Бібліографічний покажчик / Упоряд.: Л. П. Одинока, Р. В. Романовський; Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2004. - 126 с. - (Серія "Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки". - Вип. 10)

Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687) / Матеріали до українського дипломатарію. Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського. Наукове товариство імені Шевченка. Центральний державний історичний архів України, м. Київ. - Київ-Львів - 2004. - 1088 с.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: Путівник / Державний комітет архівів України. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. - Київ, 2004. - Вип. 2. - 622 с. - (Серія "Архівні зібрання України: Путівники")
Файл у форматі pdf - 3 271 Кб

Харків. Збірник архівних документів і матеріалів / Гол. ред.: С. І. Посохов; Упоряд.: Л. М. Момот, О. С. Гнезділо, Л. П. Добреля, Т. В. Чернявська. - Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. - 320 с.: іл. (Серія "Старовинні міста Харківщини")

Харківський університет: Історичний екскурс за архівними документами: Науково-довідкове видання / Авт.-упоряд.: М. А. Балишев, О. М. Мащенко; Центральний державний науково-технічний архів України. - Харків, 2004. - 202 с.; іл.

Харків. Збірник архівних документів і матеріалів / Упоряд.: Л. М. Момот, О. С. Гнезділо, Л. П. Добреля, Т. В. Чернявська; Державний архів Харківської області. - Харків, 2004. - 316 с. - (Серія "Старовинні міста Харківщини")

Ходоровський М. Масонство і Україна. (За матеріалами діяльності вільних мулярів ХVIII ст.). Історико-архівні нариси / Державний комітет архівів України, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України. - К., 2004. - 138 с.

Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Путівник / Упоряд.: О. Гнєвишева, У. Єдлінська, У. Кришталович та ін.; Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Державний архів у м. Перемишлі. 2-е вид. - Львів-Перемишль. - 2003. - 492 с.; іл.

Центральний державний архів громадських об'єднань України. Буклет / Укл.: О. В. Бажан, М. А. Деркач; Центральний державний архів громадських об'єднань України. - К., 2004. - 8 с.

ARCHIVES OF UKRAINE:
Finding AIDS Archival Legislation Memory of Ukraine:Register of unique documents from XIII - XX cent. /
State Committee on Archives of Ukraine. - К., 2004 [compact-disk].

Archival Legislation of Ukraine: 1991-2003: Law of Ukraine on the National Archival Fond and Archival Institutions (2001); Regulations for the Use of Documents of the National Archival Fond of Ukraine (2003) / State Committee on Archives of Ukraine. - Kyiv, 2003. - 38 pp.

Archival Legislation of Ukraine: 1991-2003 / State Committee on Archives of Ukraine. - Kyiv, 2003. - 152 pp.

Dzieje Polski w dokumencie archiwalnym. Katalog wystawky, Kijуw, Listopad 2004 r. Rok Polski na Ukrainie / Oprac. J. Krochmal; Naczelna dyrekcja archiwуw panstwo-wych, panstwowy kmitet archiwуw Ukrainy. - Warszawa-Kijуw, 2004 / Історія Польщі в архівному документі. Каталог виставки, Київ, листопад 2004 р. Рік Польщі в Україні / Упоряд. Я. Крохмаль; Головна дирекція державних архівів Польщі, Державний комітет архівів України. - Варшава-Київ, 2004. - 144 с.

State Archives of Ukraine. Finding Aids. Archival Legislation. Memory of Ukraine: Register of Unique Documents from the XIII-XX cent. / State Committee on Archives of Ukraine. - K., 2004. - 16 pp.

State Archive Rivne Region. - Rivne, 2004. - 8 pp.

2005

2006

На початок
На початок