Руслан Пиріг. Бібліографічний покажчик. До 60-річчя від дня народження

Руслан Пиріг. Бібліографічний покажчик. До 60-річчя від дня народження / Укладачі: Г. В. Боряк, І. Б. Матяш; Державний комітет архівів України; Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 2001. - 44 с. - (Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки. - Вип. 4.).

ББК 79.3(ЦУКР)я1+63.3(ЦУКР)6-8я1
ISBN 966-625-0365

© Державний комітет архівів України, 2001
© Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2001
© Г. В. Боряк, І. Б. Матяш, 2001

У біобібліографічному покажчику подано інформацію про життєвий і творчий шлях відомого вченого - історика, архівіста Р. Я. Пирога.

Для істориків, працівників державних архівних установ, широкого загалу.

На початок
На початок