Поляки і українці між двома тоталітарними системами. 1942–1945 /
Упорядн.: Б. Гронек, С. Кокін, П. Кулаковський та ін. Редкол.: С. Богунов, М. Вінярчик-Коссаковська, З. Гайовнічек та ін. Державний архів Служби безпеки України; Архів Міністерства внутрішніх справ і Адміністрації Республіки Польща. Інститут національної пам'яті – Комісія з переслідування злочинів проти польського народу; НАН України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. У 2-х кн. – Варшава; Київ, 2005. – 1512 с.
(Серія "Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках ХХ ст. Невідомі документи з архівів спецслужб". – Т. 4)

ISBN 83-89078-77-5

© Всі права застережені
Державний архів Служби безпеки України
Архів міністерства внутрішніх справ і Адміністрації Республіки Польща
Інститут національної пам'яті-Комісія з переслідування злочинів проти польського народу
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України
Варшава, 2005

Книга підготовлена до друку співробітниками Інституту національної пам'яті, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України.
Публікація містить унікальні документи, які відображають драматичну долю поляків та українців у Волинській, Рівненській, Дрогобицькій, Львівській, Тернопільській і Станіславській областях та на землях Холмщини і Грубешівщини.

На початок
На початок