Від Полісся до Карпат.
Карпатський рейд Сумського партизанського з'єднання під командуванням С. А. Ковпака (червень-вересень 1943 р.): очима учасників, мовою документів /
Упоряд.: А. В. Кентій, В. С. Лозицький. - К.: Парламентське вид-во, 2005. - 304 с.

УДК 94(477)"1943"
ББК 63.3(4УКР)622
B42

ISBN 966-611-424-0

© Центральний державний архів громадський об'єднань України, 2005

У пропонованій книзі на базі архівних документів, переважна більшість з яких друкується вперше, а також спогадів учасників тих подій розкривається складний і небезпечний шлях до Карпат, який пройшли з боями у тилу ворога партизани Сумського з'єднання під командуванням С. А. Ковпака, висвітлюються їх стосунки зі збройними формуваннями УПА, місцевим населенням Західної України.
Розраховано на науковців, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться історією збройної боротьби українського народу під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

На початок
На початок