Полтавській області - 75 років: збірник документів та матеріалів / редкол.: Білоусько О. А., Гінзбург О. П., Гудим В. В. та ін.; упоряд.: Васильєва Ю. О., Говорун Ю. М., Дудяк І. В. та ін. - Полтава: ТОВ "АСМІ", 2013. - 260 с.

ББК 63.3(4уКР-4ПОЛ)6
П 52
УДК 94(477.53)«1937/2012»
ISBN 978-966-182-203-9

© Ю. О. Васильєва, Ю. М. Говорун, І. В. Дудяк та ін;, упорядкування, 2013
© ТОВ "АСМІ", оформлення, 2013

У збірнику представлено 173 документи, що характеризують соціально-економічний, політичний, культурний та духовний розвиток Полтавщини від 1937 року до сьогодення.
Окремо представлено розділ фотодокументів.
Для істориків, краєзнавців, викладачів, учнів та студентів на¬вчальних закладів, всіх, хто цікавиться історією рідного краю.

На початок
На початок