Правда про Голодомор на Одещині. Березівський район /
Упоряд. Ніточко І. І.  - Одеса: Астропринт, 2008. - 220 с.

УДК 94 (477.74) "1933"
ББК 63.3 (4Ук-40д) 616-4
П 681

ISBN 978-966-318-927-7

©Державний архів Одеської області, 2008

©І. І. Ніточко, упорядкування, 2008

У книзі зібрано свідчення майже 200 жителів Березівського району Одеської області, які або самі пережили Голодомор 1932-1933 рр., або добре знають про нього з розповідей батьків.
Вміщено також окремі рішення органів влади Одеської області того часу, більшість яких стосуються Березівського району, листи і заяви селян з приводу неправильного розкуркулення, ксерокопії окремих статей з газети "Чорноморська комуна" за 1932-1933 рр.
Значну частину займають списки розкуркулення селян Березівського району, померлих від голоду і репресованих.

На початок
На початок