Радянська влада та православна церква на Чернігівщині у 1919-1930 pp. Збірник документів і матеріалів / Відп. ред. Р. Б. Воробей; упорядники А. В. Морозова, Н. М. Полетук. - Чернігів: Видавець ЛозовийВ. М., 2010. - 408 с.

УДК 2S1.9(=i77.51)"1919/i930"
ББК 86.372-ЗЮ11
Р15

ISBN 978-966-2482-17-1

© Державний архів Чернігівської області, 2010

Документи та матеріали збірника внсвгглгають складні відносини між радянською владою та православною церквою на Чернігівщині в 1919 1930 рр., шо стали наслідком втілення на практиці декрету про відокремлення церкви від держави і школи від церкви та наступу атеїзму, трагічну долю церков і монастирів, вилучення церковних коштовностей, що перетворилось на їхне фактичне пограбування.

Збірник розрахований на краєзнавців, студентів, учнів, усіх, хто цікавиться історією православної церкви.

На початок
На початок