Державний архів Сумської області. Анотований реєстр описів / Уклад.: Ю. О. Олійник, Л. М. Гричановська, О. М. Росторгуєва, Л. М. Шевчук. - Т. 4. - Ч. 2. - Суми: ПКП "ЕлладаS", 2008. - 434 с.

ISBN 978-966-96804-9-5

УДК 930.25:329.15](477.52-25)

ББК 66.69(4укр-4Сум)

Я 2

© ПКП "ЕлладаS", 2008
© Анотований реєстр описів, 2008

Анотований реєстр описів партійних органів і організацій колишнього архіву Сумського обкому Компартії України - це створений вперше архівний довідник, де описування документів проведено на рівні архівного опису.

Пропоноване видання входить до архівних довідників за програмою "Архівні зібрання України", серія "Анотовані реєстри описів архівних фондів". Том перший - Путівник по фондах Державного архіву Сумської області, том четвертий (книга перша, та книга друга) - Анотований реєстр описів фондів партійних органів і організацій.

На початок
На початок