Файл у форматі PDF
(2.5 МБ)

Державний архів Чернігівської області. Анотований реєстр описів. - Т.1. - Ч. 1:
Фонди дорадянського періоду /
Державний комітет архівів України, Державний архів Чернігівської області. - Чернігів: РВК "Деснянська правда", 2005. - 408 с.

ББК 79.34(4УКР-4ЧЕР)791
Д36

ISBN 966-502-283-0

© Державний комітет архівів України, 2005
© Державний архів Чернігівської області, 2005

Пропоноване видання входить до серії архівних довідників за галузевою програмою Архівні зібрання України, в яке включено інформацію про склад і зміст документів фондів дорадянського періоду.
У довідник увійшли характеристики фондів установ, що діяли на території сучасної Чернігівської області: Чернігівського і Новгород-Сіверського намісництв (1781), Малоросійської (1796), Чернігівської і Полтавської губерній (1802); а також документальних комплексів, що утворилися за часів існування Центральної Ради і Директорії Української Народної Республіки (1917-1920), Української Держави (1918).
До Анотованого реєстру складено сучасний довідковий апарат.
Довідник розраховано на фахівців архівної справи, істориків, краєзнавців, науковців, усіх, хто цікавиться історичною спадщиною України.

На початок
На початок