Добржанський О., Масіян Н., Никирса М.
Нації та народності Буковини у фондах Державного архіву Чернівецької області (1775 - 1940) /
Державний архів Чернівецької області. - Чернівці: "Золоті литаври", 2003 - С. 172.


ISBN 966-7577-68-6

© О. Добржанський, 2003
© Н. Масіян, 2003
© М. Никирса, 2003
© КП видавництво "Золоті литаври", 2003

У виданні подано історичні довідки про нації та народності, що населяли Буковину в часи її входження до складу двох держав: Австрії (Австро-Угорщини) - в 1774 - 1918 pp. та Королівської Румунії - в 1918 - 1940 pp., невеликі добірки архівних матеріалів та ілюстрації, а також пошукову інформацію про діяльність культурно-освітніх, професійних, спортивних, студенських, та інших національних товариств.


Зміст

Передмова

 1. Німецьке населення Буковини
  Фонди архіву про німців та німецькі товариства
 2. Євреї на Буковині
  Фонди архіву про євреїв та єврейські товариства
 3. Польське населення краю
  Фонди архіву про поляків та польські товариства
 4. Вірмени на Буковині
  Фонди архіву про вірменів та вірменські товариства
 5. Малочисельні етнічні групи

Липовани (росіяни-старообрядці)

Цигани
Фонди архіву про циганів

Чехи
Фонди архіву про чехів та чеські товариства

Словаки
Фонди архіву про словаків

Угорці
Фонди архіву про угорців

Джерела та література

Імениіі покажчик

Географічний покажчик


ПЕРЕДМОВА

Історія націй та народностей нинішньої Чернівецької області є надзвичайно цікавою та повчальною. Буковина була одним з найбільш багатонаціональних регіонів серед усіх австрійських провінцій. Тут проживало декілька десятків націй та народностей. Корінними й найчисельнішими були українці (русини) й румуни. Проте мета даного видання - ознайомити дослідників з наявними у фондах Державного архіву Чернівецької області документами про національні меншини краю: німців, поляків, євреїв, вірменів, липованів, циганів, чехів, словаків, угорців.

З перших років приєднання Буковини до Австрії місцева влада, зацікавлена в якнайшвидшому освоєнні краю, намагалася створити сприятливі умови для цього і запрошувала на Буковину переселенців з різних регіонів і держав, зокрема центральних провінцій Австрії, Галичини, Трансільванії, Німеччини, Росії тощо. Переселенцям надавали певні пільги: вони звільнялися на 50 років від рекрутчини, на 10 років - від податків, отримували фінансову допомогу з боку держави.

17 вересня 1781 року був виданий спеціальний "Патент про переселення", згідно з яким оприлюднювалися пільги всім іноземцям, які бажали переселитися на територію Австрії. 20 жовтня цього ж року був виданий "Патент про віротерпимість", який усунув конфесійні перешкоди для переселення. На Буковині були представлені різні релігійні конфесії: православні, римо-католики, греко-католики, протестанти-лютерани, протестанти-реформісти, іудеї, старообрядці. Кожен народ, що переселився на Буковину, приніс сюди не тільки свою культуру, звичаї і традиції, а й свою релігію.

З кінця XIX ст. національній приналежності та віровизнанню приділяла особливу увагу й австрійська офіційна статистика. Під час переписів населення заповнювалися пункти про віровизнання та розмовну мову. Це робилося також у гімназійних та шкільних журналах. Буковина стала батьківщиною для представників численних національних меншин та етнічних груп.

У цьому виданні подано невеликі історичні довідки про нації та народності, що населяли наш край в часи його входження до складу двох держав: Австрії (Австро-Угорщини) - в 1774-1918 pp. та Королівської Румунії - в 1918-1940 pp., a також вміщено покажчик архівних справ про національні меншини Буковини.

Окремо вказано вихідні дані документів про створення та діяльність культурно-освітніх, професійних, спортивних, студентських та інших національних товариств. Автори доклали максимум зусиль для виявлення документів з історії націй та народностей нинішньої Чернівецької області у фондах та науково-довідковій бібліотеці архіву, хоча, зрозуміло, охопити всі архівні справи було неможливо.

Минуле національних меншин постійно користується неослабною увагою дослідників України та науковців з різних держав світу. Це видання покликане допомогти у пошуках необхідної інформації та полегшити наукову працю над джерелами Державного архіву Чернівецької області.


ФОНДИ АРХІВУ ПРО НІМЦІВ ТА НІМЕЦЬКІ ТОВАРИСТВА

I. Австрійський період

1787-1789 pp. Ф.1, оп.1, спр. 80, 218;
1791р. Ф.1, on.l, спр. 336;
1848-1859 pp. Ф.3, оп.1, спр. 187; Ф.3, оп.2, спр. 85 а, 1991;
1863-1864 pp. Ф.3, оп.2, спр. 4759, 5284;
1868-1869 pp. Ф.3, оп.2, спр. 7130;
1871-1900 pp. Ф.3, оп.1, спр. 4618, 5910, 6075, 6575, 6585, 6609, 6610;
Ф.3, оп.2, спр. 84, 8539, 8540, 10862, 10864, 12894, 13155, 14533;
1902-1918 pp. Ф.3, оп.1, спр. 8685, 8688, 8689, 8695, 8696, 9434, 9906, 9910, 10925, 10945, 10957, 11015, 11123, 11945;
Ф.3, оп.2, спр. 16101, 21415, 23234, 12982, 24015, 24924, 26101, 27190, 28196, 29951, 29968, 29972, 29985, 29992, 30006, 30690;
Ф.4, оп.1, спр. 624, 1309; Ф.10, оп.1, спр. 397, 1350.

I. Румунський період

1919-1940 pp. Ф.12, оп.1, спр. 2, 1000, 9588; Ф.12, оп.2, спр. 64, 108;
Ф.12, оп.З, спр. 423, 429, 438; Ф.12, оп.4, спр. 8;
Ф.38, оп.1, спр. 3814, 4802, 6022, 6027, 6033, 7213, 7235, 7236, 7240, 7850, 7913, 8277, 8304, 8765, 8788, 9754, 10225, 10784, 10785; Ф.38, оп.2, спр. 702; Ф.38, оп.З, спр. 282, 347, 348, 451;
Ф.43, оп.1, спр.103, 713, 1692, 1719, 1999, 4664, 4979, 4990, 5270, 6002, 6374, 7669, 8092, 8157, 8375;
Ф.43, оп.2, спр. 223; Ф.43, оп.5, спр. 99

Назва товариства Пошукові дані Хронологічні рамки
Czernowitzer Ortsverein evangelischer "Gustav Adolf Stiftung".
Чернівецьке товариство євангелістів "Gustav Adolf Stiftung".
Голова Иозеф Фроніус
Ф.3, оп.2, спр. 4759; Ф.3, оп.1, спр. 6585; Ф.10, оп.1, спр. 252 1863 р. 1895 р. 1903-1923 pp.
Verein zur Grundung einer hoheren Tochterschule in Czernowitz.
Товариство сприяння створенню вищої жіночої школи м.Чернівці.
Голова Штефан Вольф.
Ф.3, оп.2, спр. 8539 1871 p.
Akademisches Korps "Alemannia".
Академічна корпорація "Alemannia". м.Чернівці.
Голова Рудольф Буш.
Ф.3, оп.2, спр. 10862; Ф.3, оп.1, спр. 8689; Ф.38, оп.З, спр. 451 1877 р. 1902 р. 1919-1925 pp.
Akademische Burschenschaft "Arminia" in Czernowitz.
Академічна студентська корпорація "Arminia" м.Чернівці.
Голови: Фері Вонсовіч, Александр Кіслінгер.
Ф.3, оп.2, спр. 11632; 11995, 12894; Ф.3, оп.1, спр. 8688 1879-1880 pp. 1883 р. 1902 р.
Evangelischer Schulverein in Czernowitz (Bukowina). Євангелістське шкільне товариство м.Чернівці (Буковина). Голова Камілло фон Альт. Ф.3, оп2, спр. 12229; Ф.3, оп.1, спр. 6609; Ф.3, оп.1, спр. 9434; Ф.43, оп.1, спр. 4664 1881 р. 1895 р. 1905 р. 1927 р. 1929-1940 pp.
Geselligkeitsverein "Schlaraffia" Czernowicia. Чернівецьке товариство спілкування "Schlaraffia". Голова Генріх Заглер. Ф.3, оп.2, спр. 12554; Ф.3, оп.2, спр. 16101 1882 р. 1909 р.
Akademische Burschenschaft "Teutonia" in Czernowitz. Академічна студентська корпорація "Teutonia" м.Чернівці. Голова Ріхард Ліпперт. Ф.3, оп.2, спр. 13155 1884 р.
Zweigverein Bukowina des allgemeinen deutschen Sprachvereines.
Буковинське відділення загального німецького мовного товариства.
Голова Штефан Вольф.
Ф.3, оп.1, спр. 6575 1889-1898 pp. 1895 р.
Philisterverband der katholischen akademischen Studentenverbindung "Unitas" in Czernowitz.
Філістерське католицьке академічне студентське об'єднання "Unitas" м.Чернівці.
Голови: Міхаель Кржиштофович, Рудольф Штадлер.
Ф.3, оп.1, спр. 5919, 6049;
Ф.3, оп.1, спр. 8864;
Ф.3, оп.2, спр. 23201
1892-1893 pp.
1903 р.
1906 р.
"Volksbildungsverein" in Rosch.
Культурно-освітнє товариство "Volksbildungsverein" на Роші.
Голова Георг Гіршмюллер.
Ф.3, оп.1, спр. 6610;
Ф.3, оп.1, спр. 6075;
Ф.38, оп.1, спр. 8277;
Ф.38, оп.З, спр. 282
1893 р.
1895 р.
1924-1940 pp.
Verein der Christlichen Deutschen in der Bukowina.
Товариство християнських німців на Буковині.
Голови: Габріель Мюллер, Альфред Кольрус.
Ф.3, оп.1, спр.8695,
Ф.3, оп.2, спр. 21415;
Ф.3, оп.1, спр. 9910;
Ф.4, оп.1, спр. 624;
Ф.43, оп.1, спр. 103;
Ф.38, оп.1, спр. 7240, 7850
1902 p.
1906-1913 pp.

1919 р.
1931-1933 pp.
Ortsgruppe Czernowitz in der Bukowina des "Deutsch- evangelischen Bundes für die Ostmark".  Чернівецька Буковинська Східна група німецького протестантсько-євангелічного товариства "Ostmark". Ф.3, оп.2, спр. 23234 1906 р.
Katholisch- deusche Studentenverbindung "Frankonia".
Католицько-німецьке студентське об'єднання "Frankonia". м.Чернівці.
Голова Йоган Шмід.
Ф.3, оп.1, спр. 10925;
Ф.3, оп.2, спр. 24015
1907-1910 pp.
Verein "Deutscher Volksbund" in der Bukowina.
Товариство "Deutscher Volksbund" на Буковині.
Голова Антон Кешман.
Ф.3, оп.2, спр. 24924;
Ф.3, оп.1, спр. 9906, 11945;
Ф.10, оп.1, спр. 397
1907-1914 pp.
Zweigverein Gauverband XVIII Gau "Buchenland" des Deutschen Schulvereines.
Галузеве товариство XVIII округу "Buchenland" німецького шкільного товариства.
Голова д-р Карл Ламп.
Ф.3, оп.2, спр. 27190 1910 р.
Katholisch-deutscher Gesangsverein in Storozynetz.
Католицько-німецьке співоче товариство м.Сторожинець.
Ф.3, оп.2, спр. 28196 1911р.
Akademisches Korps "Austria" in Czernowitz. Академічна корпорація "Austria"
м.Чернівці.
Голова М.Коллер.
Ф.3, оп.1, спр. 11509 1912 р.
Deutsche Jungmannschaft "Ostwacht" in Czernowitz. Німецька молодіжна команда "Ostwacht" м.Чернівці. Голова Георг Штробель. Ф.3, оп.2, спр. 29951, 29968 1913 р.
"Deutscher Lehrerverein fur den Bezirk Storozynetz".
Товариство німецьких вчителів Сторожинецького повіту.
Голови: Йозеф Мор (1913), Франц Манц (1919).
Ф.3, оп.2, спр. 29985;
Ф.12, оп.3, спр.423, 429
1913-1914 pp.
1919 р.
Katholisch-deutscher Jugendbund in Czernowitz. Німецький католицький молодіжний союз
м.Чернівці.
Голова Еміль Веліш.
Ф.3, оп.2, спр. 30006 1913 р.
Ortsgruppe Czernowitz des "Osterreichischer Wandervogels", Bund für deutsches Jugendwandern.
Чернівецька Східна група німецького молодіжного товариства мандрівників
"Osterreichischer Wandervogel".
Голова Рольф Штрогаль.
Ф.3, оп.2, спр. 29972 1913 р.
Verein der ehemaligen deutschen Mittelschuler zu Czernowitz "Germania". Товариство колишніх учнів шкіл
м.Чернівці "Germania".
Голова Рудольф Штрогань.
Ф.3, оп.2, спр. 29992 1913 р.
Ortsgruppe "Yggdrasil № 54 in Storozynetz" der Organisation neutraler Guttempler. Сторожинецька східна група №54 товариства тверезості "Yggdrasil". Ф.3, оп.2, спр. 30690 1914 р.
Societatea catolico-germana din Ro§a. Німецьке католицьке товариство на Роші. Голова Генріх Кюнн. Ф.12, оп.З, спр. 438;
Ф.43, оп.1, спр. 1999;
Ф.43, оп.2, спр. 452;
Ф.3 8, оп.1, спр. 8304;
Ф.3 8, оп.1, спр. 9754, 10225
1920 р.
1923-1924 pp.

1933 p.
1936-1937 pp.
Gruparea Societatii sportive germane "Victoria".
Німецьке спортивне товариство "Victoria".
Голова Йоганн Райтмайер.
Ф.38, оп.3, спр. 347 1929-1940 pp.
Societatea Doamnelor Germane din Cernauti. Товариство німецьких жінок у м.Чернівці. Голова Луїза Дуестерберг. Ф.38, оп.1, спр. 6033;
Ф.38, оп.1, спр. 8788
1929 р.
1934 р.
Societatea "Orfelinatul catolic-german pentru Bucovina". Товариство "Н і мецько-католицький будинок сиріт на Буковині". Голова Луїза Дуестерберг. Ф.38, оп.1, спр. 7913 1932 р.
Societatea Tinerimii Germane din Ro§a "Eichenhort". Німецьке молодіжне товариство на Роші "Eichenhort". Голова Иоганн Бекер. Ф.38, оп.2, спр. 702
Ф.38, оп.1, спр. 10785
1936 р.
1938 р.

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ВІДОМИХ НІМЦІВ

Вікенгаузер Франц Адольф Ф.3, оп. 2, спр. 10769
Вольф Штефан Ф. 228, оп. 1, спр. 1
Гартнер Теодор Ф. 3, оп. 1, спр. 5442
Дроздовський Георг Ф. 940, оп. 1, спр. 12, 13, 17
Кайндль Раймунд Фрідріх Ф. 2, оп. 1, спр. 843;
Ф. 3, оп. 1, спр. 7359, 7558, 8706, 11242, 14820, 15416, 18837, 18871, 25023, 26108;
Ф. 39, оп. 1, спр. 5732;
Ф. 211, оп.1, спр. 3292, 4663;
Ф.759, оп.1, спр. 62
Нойбауер Ернст Рудольф Ф. 3, оп. 2, спр. 224, 652;
Ф. 3, оп. 4, спр. 1600, 1614;
Ф. 228, оп. 1, спр. 1
Микулич-Радецький Иоганн Ф. 228, оп 3, спр. 26

ФОНДИ АРХІВУ ПРО ЄВРЕЇВ ТА ЄВРЕЙСЬКІ ТОВАРИСТВА

I. Австрійський період

1776-1777 pp. Ф.29, on.l, спр. 3;Ф.1178, oп.l, спр. 48;
1779 р. Ф.1178, оп.1, спр. 103;
1781-1786 pp. Ф.29, оп.1, спр. 26, 30, 48, 54, 56, 57;
Ф.1178, oп.l, спр. 144, 165, 170, 192, 198, 199, 276;
1789-1797 pp. Ф.1, оп.1, спр. 183, 329, 384, 667;
1802 p. ФЛ, оп.1, спр. 1253;
1806 p. Ф.1, оп.1, спр. 1716;
1812-1813 pp. Ф.1, оп.1, спр. 2700, 2781;
1816-1817 pp. Ф.1, оп.1, спр. 3180, 3408;
1819 p. Ф.1, оп.1, спр. 3714;
1821 p. Ф.1, оп.1, спр. 4088;
1825-1918 pp. Ф.1, оп.1, спр. 4899; Ф.3, оп.1, спр. 52, 154, 187, 498, 499, 549а, 520, 521, 646, 1364, 1954, 2809, 3602, 3740, 4647, 4678, 4879, 5911, 5919, 6044, 6049, 6073, 6080, 6204, 6232, 6235, 6517, 6524, 6563, 6572, 6577, 6587, 6589, 6842, 7085, 7087, 7099, 7398-7401, 7421, 7672, 883 5, 8864, 9158-9161, 9428, 963 5, 9679, 9692, 9899, 9900, 9922, 10626, 10724, 10953, 10954, 10969, 11249, 11509, 11813, 11815, 11941, 12106; Ф.3, оп.2, спр.59, 163, 292, 539, 540, 1777, 1960, 2038, 2228, 22230, 2613, 2616, 2617, 3353, 3355, 3356, 3778, 3780, 3781, 4195, 4766, 5022, 5283, 5284, 5613, 6025, 6301, 6404, 6851, 7282, 7794, 7795, 8026, 8238, 8239, 8730-8736, 9092-9096, 9116, 9344, 9642, 10029, 10385, 10521, 10697-10699, 10702, 11973, 12228, 12239, 12243, 12245, 12866, 13284, 13359, 139 17, 13918, 14103, 14529, 17331, 17564, 17567, 17569, 17797, 17799, 17803, 17816, 18262, 18263, 18269, 18299, 20668, 20671, 21347, 21417-21419, 22375, 22435, 22436, 23197, 23200, 24018, 24020, 24023, 24927, 24929, 24931, 26087, 26088, 26090, 26120, 27089, 27096, 27168, 27169, 27172, 27201 -27203, 27212, 28180, 28193, 28208, 29952, 29961, 29987, 29991, 30002, 30013, 30015, 30665, 30668, 30676 30678, 30687, 30691, 30709, 30733; Ф.3, оп.4, спр. 2129, 2287, 2309, 3956; Ф.4, оп.1, спр.7, 8, 17, 105, 296, 760, 1011, 11311, 1619; Ф.10, оп.1, спр. 235, 239, 334, 335, 405, 702;
Ф.39, оп.1, спр. 513, 4981, 5802, 5804;
Ф.211, оп.1, спр. 9, 730;
Ф.325, оп.2, спр. 1-276;
Ф.325, оп.З, спр. 1-9;
Ф.1026, оп.1, спр. 509-511, 568, 660, 661, 785, 886, 923.

II. Румунський період

1919-1940 pp. Ф.6, оп.1, спр. 151;
Ф.12, оп.1, спр. 77, 102, 301, 1161, 1319, 1603, 4666;
Ф.12, оп.2, спр. 67, 381, 385, 390, 681, 713, 972;
Ф.12, оп.3, спр. 140, 232, 417;
Ф.38, оп.1, спр. 3149, 3448, 3456, 3817, 3825, 3826, 5785, 6001, 6023, 6035, 6406, 6410, 6414, 7214, 7219, 7229, 7248, 7270, 7855, 7859, 7863, 7883, 7885, 7924, 8266, 8282, 8290, 8293, 8300, 8310, 8763, 8774, 8805, 8806, 8813, 9243-9248, 9748-9752, 9778, 9794, 10214, 10216, 10217, 10219- L0221, 10781-10783, 11896-11898;
Ф.38, оп.2, спр. 18, 60, 134, 277, 479, 626, 666, 668, 700, 703, 770; Ф.38, оп.3, спр. 178, 236, 270-273, 278, 331, 342, 361, 707, 708; Ф.43, оп.1, спр. 551, 552, 744, 786, 1125, 1693, 4496, 4520, 5063, 5070, 5444, 5447, 5580, 5667, 5760, 6021, 6205, 6368, 7423, 8038, 8094, 8103, 8105, 8156, 8159, 8361, 8530, 8750; Ф.43, оп.2, спр. 1059;
Ф.43, оп.5, спр. 94, 101, 104, 106, 175;
Ф.325, оп.1, спр. 1325-3076;
Ф.325, оп.2, спр. 277-597; Ф.325, оп.З, спр. 10-22.

Назва товариства Пошукові дані Хронологічні рамки
Religionsunterrichtsverein "Talmud Thora und Umelon Orchim" in Czernowitz. Societatea "Talmud Thora" in Cernauti.
Товариство викладання релігії "Talmud Thora und Umelon Orchim"
м.Чернівці.
Голова Беньямін Вайс.
Ф.3, оп.2, спр. 10521;
Ф.38, оп.1, спр. 11898
1869 р.
1876-1912 pp.
1940 р.
Israelitischer Tempelverein in Czernowitz. Єврейське товариство "Tempel"
м.Чернівці.
Голова Генріх Вагнер.
Ф.3, оп.2, спр. 9026, 12239 1872-1901 pp.
Der israelitischer Kranken und Armen Unterstutzungs - Leichenbestattungsverein "Chesed Wremet" in Bojan.
Товариство підтримки бідних та хворих "Chesed Wremet" в громаді Бояни.
Голова Береш Шехтір.
Ф.3, оп.2, спр. 9344 1873 р.
Psalmen Verein "Chabira Thilim" in Czernowitz.
Релігійне товариство "Chabira Thilim"
м.Чернівці.
Голова Шулім Гольденберг.
Ф.3, оп.4, спр. 2309 1873 р.
Israelitischer Unterstützungsverein "Chesed Weemes" (deutsch) "Liebe und Treue" in Wiznitz in der Bukovina für Kaufleute und Gewerbetreibende.
Благодійне товариство для купців та ремісників "Chesed Weemes (deutsch) "Liebe und Treue"
м.Вижниця на Буковині.
Голова Йосель Оттс.
Ф.3, оп.2, спр. 11973 1880-1884 pp.
Israelitischer Frauen Verein Asociatia de ajutor a doamnelor evree din Cernauti.
Товариство єврейських жінок м.Чернівці.
Голови: Гані Мітельман, Густі Вайх.
Ф.3, оп.2, спр. 12227, 15036;
Ф.38, оп.1, спр. 6023
1881-1903 pp. 1929 р.
Israelitischer Handwerker - Verein in Storozynetz. Товариство єврейських ремісників м.Сторожинець. Голова Бенно Кюнстліх. Ф.3, оп.2, спр. 12228 1881-1908 pp.
Israelitischer Unterstutzung und Leichenbestattungsverein "Habira nose Hamite" in Sadagora.
Єврейське благодійне товариство "Habira nose Hamite" в громаді Садгора.
Голова Мозес Габе.
Ф.3, оп.2, спр. 12245 1881 p.
Unterstutzungsverein "Chesed Weemes" (deutsch) "Liebe und Treue" in Zastawna.
Благодійне товариство "Chesed Weemes" (deutsch) "Liebe und Treue" м.Заставна.
Голова Сруль Лайзер Бінер.
Ф.3, оп.2, спр. 12243 1881 p.
Verein "Machse Luewjon" ("Armenbeschützer") in Czernowitz. Societatea "Machse Luewjon" ("Ocrotirea saracilor") din Cernauti.
Благодійне товариство "Machse Luewjon" м.Чернівці.
Голова Давид Тітінгер.
Ф.325, оп.1, спр. 250;
Ф.3, оп.1, спр. 6589;
Ф.325, оп.1, спр. 2710
1883 р.
1895 р.
1935-1939 pp.
Israelitischer Kranken-Unterstützungsverein "Biker Choilim" Prima societatea Bucovineana izraelita pentru ajutorul bolnavilor "Biker Choilim".
Єврейське благодійне товариство "Biker Choilim".
Голова Файбль Дольберг.
Ф.3, оп.1, спр. 6517;
Ф.3, оп.2, спр. 13359;
Ф.10, оп.1, спр. 405;
Ф.3, оп.2, спр. 30704;
Ф.38, оп.2, спр. 277;
Ф.38, оп.З, спр. 270;
Ф.325, оп.1, спр. 2711
1885-1904 pp.
1908 р. 1914р.
1924-1940 pp.
Verein Czernowitzer Jüdische Lesehalle "Agudath Ididim" später "Zukunft".
Чернівецька єврейська читальня "Agudath Ididim", пізніше "Zukunft".
Голова Якоб Кіндлер.
Ф.3, оп.2, спр. 13917;
Ф.3, оп.1, спр. 6577
1887-1898 pp.
Societatea "Linath Hazedek" in Cernauti.
Благодійне товариство "Linath Hazedek"
м.Чернівці.
Голова Даніель Гернфельд.
Ф.3.оп.2, спр. 18266;
Ф.38, оп.1, спр. 9246, 9778
1889-1901 pp.
1935-1936 pp.
Jüdischer rechtsglaubiger Verein "Machzikey Hadas" in Czernowitz.
Єврейське релігійне товариство "Machzikey Hadas" м.Чернівці.
Голова Ісак Ціглер.
Ф.3, оп.1, спр. 5911 1892-1893 pp.
Die academische Verbindung "Hasmonaea".
Академічне студентське об'єднання "Hasmonaea".
Голова Маєр Шіфтер.
Ф.3, оп.1, спр. 6073, 6232,6563;
Ф.3, оп.1, спр. 7085;
Ф.325, оп.1, спр. 928;
Ф.325, оп.1, спр.2728, 2730
1893-1895 pp.
1897 р.
1910 р.
1935 р.
Verein "Ahawath Reuim auch Freundschaft" in Czernowitz.
Благодійне товариство "Ahawath Reuim auch Freundschaft" м.Чернівці.
Голова Маркус Штупп.
Ф.3, оп.1, спр. 6080 1893 р.
Die Filiale der "Israelitischen Allians zu Wien" in Czernowitz.
Філіал Віденського товариства "Israelitische Allians " м.Чернівці.
Голова Нафталі Тітінгер.
Ф.3, оп.1,спр. 6235 1894 р.
Erster Lern - und Bethaus Verein "Beis Torah Itfilu" in Czernowitz (Vorstadt Rosch).
Перше релігійне товариство "Beis Torah Itfilu"
м.Чернівці (передмістя Роша).
Голова Ізраель Герш Лінденфельд.
Ф.3, оп.1, спр. 6204;
Ф.3, оп.2, спр. 17803
1894 р.
1898-1903 pp.
Bethausverein "Chadaschim" in Czernowitz.
Релігійне товариство "Chadaschim" м.Чернівці.
Голова Якоб Ебнер.
Ф.3, оп.1, спр. 6524 1895 р.
Jüdischer nationaler Verein "Zion" in Czernowitz.
Єврейське національне товариство "Zion" м.Чернівці.
Голова Ефройм Герш Мельцер.
Ф.3, оп.1, спр. 7099,
Ф.3, оп.1, спр. 9158, 9159, 9428
1897-1899 pp.
1904-1905 pp.
Jüdischer nationaler Verein "Zion" in Sadagora.
Єврейське національне товариство "Zion" в громаді Садгора.
Голова Давид Готліб.
Ф.3, оп.1, спр. 7087 1897-1898 pp.
Jüdischer nationaler Verein "Ohawe Zion" in Bojan.
Єврейське національне товариство "Ohawe Zion" в громаді Бояни.
Ф.3,оп.1,спр. 7399 1898 р.
Judischer nationaler Verein "Zion" in Storozynetz. Societatea "Sion" din Storojinet.
Товариство "Sion" м.Сторожинець.
Голови: Йозеф Маурюбер, д-р Менчер.
Ф.3, оп.1,спр7398; Ф.38, оп.2, спр. 668 1898 р. 1935 р.
Verein "Tomehe Zion" in Berhometh am Sereth.
Політичне товариство "Tomehe Zion" в громаді Берегомет над Серетом
Голова Лайзер Готліб.
Ф.3, оп.1,спр. 7400 1898 р.
Bethausverein "Bes-Israel".
Релігійне товариство "Bes-Israel".
Голова Йосель Камм.
Ф.3, оп.2, спр. 18299;
Ф.38, оп.2, спр. 18
1899-1914 pp. 1940 рр.
Erster israelitischer Brüder und Freunde Kranken-Unterstutzungsverein "Achim".
Перше єврейське товариство братньої і дружньої підтримки хворих "Achim".
Голова Ісідор Зальцман.
Ф.3, оп.2, спр. 18263 1899-1903 pp.
Erster Wohltatigkeitsverein für dürftigen Volksklassen "Gemilis Chasudim" in Sadagora.
Перше єврейське благодійне товариство для бідних "Gemilis Chasudim" в громаді Садгора.
Голова Якоб Шльома Реттер.
Ф.3, оп.2, спр. 18262 1899-1903 pp.
Bethausverein "Bais Jehuda Wedawid" in Czernowitz.
Релігійне товариство "Bais Jehuda Wedawid" м.Чернівці.
Голова Нафталі Тітінгер.
Ф.3, оп.4, спр. 3956 1900-1908 pp.
Judisch-nationaler Verein "Agidas Achim" in Czudin.
Єврейське національне товариство "Agidas Achim" в громаді Чудей.
Голова Юліус Крумгольц.
Ф.3, оп.2, спр. 20671 1903 p.
Jüdischer nationaler Verein "Zeire Zion" (Zionistische Jugend) in Sadagora.
Єврейське національне товариство "Zeire Zion" в громаді Садгора.
Голова Бергарнд Вайнберг.
Ф.3, оп.2, спр. 21417 1904 р.
Verband der Rabbiner und Religionbeweiser in der Bukowina "Agadath Rabbanim".
Єврейське релігійне товариство рабинів на Буковині "Agadath Rabbanim".
Голова Беньямін Вайс.
Ф.3, оп.2, спр. 21419 1904 р.
Israelitischer Religionsunterrichtes und Armenbekleidungsverein "Talmud Thora Halbuschis Aritnim" in Nowosielitza.
Єврейське товариство викладання релігії та допомога бідним "Talmud Thora Halbuschis Arimim" м.Новоселиця.
Голова Маєр Готесманн.
Ф.3, оп.2, спр. 22436 1905 р.
Judischer Leseverein "Bnei Zion" in Jablonitza.
Єврейська читальня "Bnei Zion" в громаді Яблуниця.
Голова Йонас Шерф.
Ф.3, оп.2, спр. 22435 1905 р.
Politischer Verein der fortschrittlichen Juden in der Bukowina.
Політичне товариство прогресивних євреїв на Буковині.
Голова д-р Макс Гольденберг.
Ф.3, оп.2, спр. 22375;
Ф.10, оп.1, спр. 334
1905 р.
1907-1922 pp.
Israelitischer Lehr-und Bethausverein "Thora und Tefilu" in Rosch.
Єврейське релігійне товариство "Thora und Tefilu" в передмісті Роша.
Голова Хаїм Зінгер.
Ф.3, оп.1, спр. 9692 1906-1907 pp.
Judischer sozialistischer Arbeiterverein "Poale Zion" in Czernowitz.
Єврейське соціалістичне робітниче товариство "Poale Zion" м.Чернівці.
Голова Моріс Адлер.
Ф.3, оп.1, спр. 10724, 12106;
Ф.12, оп.2, спр. 390;
Ф.325, оп.1, спр. 1537
1906-1921 pp.
Religionsunterrichtsverein "Talmud Thora" in Czudyn.
Товариство викладання релігії "Talmud Thora" в громаді Чудей.
Голова Йозеф Бабад.
Ф.3, оп.2, спр. 23200 1906 р.
Verein zur Pflege der hebraischen Sprache "Safa Berura" in Wiznitz.
Товариство розвитку єврейської мови "Safa Berura" м.Вижниця.
Голова д-р Маркус Гулес.
Ф.3, оп.2, спр. 23197 1906-1912 pp.
Judischer nationaler Verein "Zeire Zion" in Bojan.
Єврейське національне товариство "Zeire Zion" в громаді Бояни.
Голова Бенно Кельмер.
Ф.3, оп.2, спр. 24020 1907 р.
Verein der jiidischen Lehrer und Lehrerinnen in der Bukowina.
Товариство єврейських вчителів на Буковині.
Голова Кальман Дубенські.
Ф.10, оп.1, спр. 335 1907-1920 pp.
Verein "Jafah Brurah" in Czernowitz.
Товариство з розповсюдження гебрейської мови "Jafah Brurah" м.Чернівці.
Голова д-р Берл Кінсбрунер.
Ф.3, оп.2, спр. 24023 1907-1908 pp.
Bethausverein "Bais Jeudu" in Hlinnitza.
Релігійне товариство "Bais Jeudu" в громаді Глиниця.
Голова Герш Гольденберг.
Ф.3, оп.2, спр. 24927 1908 р.
Israelitischer Bethausverein "Chewra Beth Hatfila" in Czudin.
Єврейське релігійне товариство "Chewra Beth Hatfila" в громаді Чудей.
Голова Хаскель Готеманн.
Ф.3, оп.2, спр. 26088 1908-1909 pp.
Bethausverein "Beth Israel" fur Uscie-Putilla und Marenicze.
Релігійне товариство "Beth Israel" в громадах: Усть-Путила і Мареничі.
Голова Мозес Сегаль.
Ф.3, оп.2, спр. 26087 1909 р.
Judisch-nationaler Verein "Benei Zion" in Werenczanka.
Єврейське національне товариство "Benei Zion" в громаді Веренчанка.
Голова Вольф Еснер.
Ф.3, оп.2, спр. 26090 1909 р.
"Noa und Lotti Lehr'scher Bethausverein (Bejs Noach) in Czernowitz".
Єврейське релігійне товариство "Bejs Noach" м.Чернівці.
Голова Хаїм Пресер.
Ф.3, оп.2, спр. 26089 1909 р.
Allgemeiner Judischer Lese - und Bildungsverein in Wiznitz.
Загальне єврейське просвітницьке товариство м.Вижниця.
Голова Афцін Розенраух.
Ф.3, оп.2, спр. 27168 1910 р.
Bezalelverein für die Bukowina in Czernowitz.
Буковинське товариство з підтримки митців "Bezalel" м.Чернівці.
Голова д-р Йозеф Розенфельд
Ф.3, оп.2, спр. 27203 1910 р.
Handwerkerverein "Jad Chorutzim" in Storozynetz.
Товариство ремісників "Jad Chorutzim" м.Сторожинець.
Голова Адольф Ліппа.
Ф.3, оп.2, спр. 27096 1910р.
Jüdische Zeitungsgenossenschaft. Єврейське товариство газетярів. Голова Макс Діамант. Ф.3, оп.2, спр. 27169 1910-1911 pp.
Verein der Angestellten der Israelitischen Kultusgemeinde Czernowitz.
Спілка службовців єврейської релігійної громади м.Чернівці.
Голова д-р Йозеф Розенфельд.
Ф.3, оп.2, спр. 27089 1910 р.
Verein "Erster Judischer Turn-und Sportklub "Hakoach". Перший єврейський гімнастичний та спортивний клуб "Hakoach". Голова д-р Глаубах. Ф.3, оп.2, спр. 27172, 29970, 30676 1910-1914 pp.
Judischer Frauenhilfsverein in Hliboka.
Єврейське жіноче благодійне товариства в громаді
Глибока. Голова Гелена Друкер.
Ф.3, оп.2, спр. 30710 1911 p.
Judischer Theaterverein "Abraham Goldfaden".
Єврейське театральне товариство "Abraham Goldfaden".
Голова д-р Макс Діамант.
Ф.3, оп.2, спр. 28193, 30013, 30015 1911-1913 pp.
Judischer Sport und Turnverein "Makkabi".
Societatea sportiva "Makkabi".
Єврейське спортивне товариство "Makkabi".
Голови: д-р Нойман Бендер, Міхаель Шіндлер.
Ф.3, оп.2, спр. 30678;
Ф.39, оп.1, спр. 5804;
Ф.325, оп.1,спр. 1882;
Ф.38, оп.2, спр. 178;
Ф.43, оп.1, спр. 6368;
Ф.38, оп.1, спр. 11897;
Ф.43, оп.5, спр. 175
1913-1914 pp.
1924 р.
1932-1933 pp.
1940 р.
1942 р.
Bethausverein "Beth Israel" in Kotzman.
Релігійне товариство "Beth Israel" м.Кіцмань.
Голова Матіас Гендлер.
Ф.3, оп.2, спр. 30003 1913 р.
1918 р.
Bethaus - Verein "Risiner Klaus" in Sadagora.
Релігійне товариство "Risiner Klaus" в громаді Садгора.
Голова Соломон Брендер.
Ф.3, оп.2, спр. 30002 1913-1914 pp.
Jüdischer-nationaler-akademischer Lese- und Redeverein "Kadimah".
Єврейське національно-академічне товариство "Kadimah".
Голова Фріц Вайзінгер.
Ф.3, оп.2, спр. 29987;
Ф.38, оп.1, спр. 9750
1913 р.
1936 р.
Jüdisches Wanderbund "Blau Weiss" in Czernowitz.
Спілка єврейських мандрівників "Blau Weiss"
м.Чернівці.
Ф.3,оп.1,спр. 11813 1913-1914 pp.
Verein "Jüdische Lesehalle" in Bojan. Товариство "Jüdische Lesehalle" в громаді Бояни. Голова д-р Філіп Флайшер. Ф.3, оп.2, спр. 29961;
Ф.4, оп.1, спр. 1011
1913 р.
Verein Judischer Handelsschulabsolventen in Czernowitz.
Єврейське Товариство випускників комерційної школи м.Чернівці.
Голова Лазар Зайденштейн.
Ф.3, оп.2, спр: 29991 1913 р.
"Agudes Israel" (Judische Vereinigung).
Єврейське об'єднання "Agudes Israel".
Голова д-р Йозеф Розенфельд.
Ф.3, оп.2, спр. 30691 1914 р.
Erster Jüdischer Gefälligkeitsverein "Gemilis Chasudim" in Czernowitz.
Перше єврейське благодійне товариство "Gemilis Chasudim" м.Чернівці.
Голова Сімон Штайн.
Ф.3, оп.2, спр. 30709 1914 р.
Jüdische-nationale-akademische Verbindung "Hatikwah".
Єврейське національно-академічне об'єднання "Hatikwah".
Голова Соломон Арбер.
Ф.3, оп.2, спр. 30687 1914 р.
Jüdischer Volksbildungsverein in Luzan.
Єврейське національно-освітнє товариство в громаді Лужани.
Голова д-р Штефан Герман.
Ф.3, оп.2, спр. 30668 1914 р.
"Jüdischer Volksbildungsverein" in Sadagora.
Єврейське культурно-освітнє товариство в громаді Садгора.
Голова Герман Айзінгер.
Ф.3, оп.2, спр. 30665 1914 р.
Societatea de psalmi "Chabira Tilim" in Cernauti.
Релігійне товариство "Chabira Tilim" м.Чернівці.
Голова Ісак Зіглер.
Ф.38, оп.1, спр. 10216
Ф.12, оп.1, спр. 1319
1916-1919 pp. 1937 р.
Societatea "Sion" in Putila.
Товариство "Sion" в громаді Путила.
Ф.12, оп.2, спр. 67 1919р.
Societatea academica evreo-nationala "Haachduth" din Storojinet.
Єврейське академічне національне товариство "Haachduth" м.Сторожинець.
Голова Северин Гершдорфер.
Ф.38, оп.2, спр. 60 1920 р.
Societatea pentru ajutorul bolnavilor "Iubirea Aproapelui" din Cernauti.
Благодійне товариство "Iubirea Aproapelui"
м.Чернівці.
Ф.325, оп.1, спр. 1536 1921 р.
Societatea nationala evreiasca "Moriah" din Cernauti.
Єврейське національне товариство "Moriah" м.Чернівці.
Голова Давид Бартфельд.
Ф.38, оп.2, спр. 134;
Ф.38, оп.1, спр. 7248
1922 р.
1931р.
Societatea "Somre Sabos" din Cernauti.
Релігійне товариство "Somre Sabos" м.Чернівці.
Голова Якоб Каган.
Ф.38, оп.2, спр,279;
Ф.325, оп.1, спр. 1881
1922-1925 pp.
Societatea de rugaciuni "Beth Israel Ottinia".
Релігійне товариство "Beth Israel Ottinia".
Голова Кальман Гернес
Ф.38, оп.3, спр. 273
Ф.38, оп.1, спр.10782
1924-1940 pp.
Clubul sportiv "Luceafarul".
Спортивний клуб "Luceafarul".
Голова Маркус Касван.
Ф.38, оп.1, спр. 3456;
Ф.38, оп.1, спр. 6414;
Ф.38, оп.1, спр. 9247, 9751,10220
1925 p.
1930 р.
1935-1937 pp.
Jügendlicher orthodoxer Verein "Tiferet Bachurim" in Czernowitz.
Молодіжне ортодоксальне товариство "Tiferet Bachurim" м.Чернівці.
Голова Пінкас Зоненшайн.
Ф.325, оп.1, спр. 1937 1925-1926 pp.
Societatea "Logea Orient Bnai Brith" in Cernauti.
Товариство "Logea Orient Bnai Brith" м.Чернівці.
Голова Макс Зайдман.
Ф.325, оп.1, спр. 1926
Ф.325, оп.1, спр. 2650
Ф.38, оп.1, спр.10221, 10781
1925 p.
1934 р.
1937-1938 pp.
Societatea casei de rugaciuni "Rabinul Weiss" din Cernauti.
Релігійне товариство "Rabinul Weiss" м.Чернівці.
Голова Мозес Герман.
Ф.38, оп.З, спр. 331 1926 р.
Societatea "Harumath Keren Israel Chewra".
Товариство "Harumath Keren Israel Chewra".
Голова Давид Табак.
Ф.325, оп.1, спр. 2141 1928 р.
Societatea evreiasca " Toynbeehalle" din Cernauti.
Культурно-освітнє товариство "Toynbeehalle" м.Чернівці.
Голова д-р Маєр Ебнер.
Ф.38, оп.1, спр. 6035;
Ф.38, оп.1, спр. 8808, 9245,9752,10217
1929 р.
1934-1937 pp.
Societatea "Machsike Sabath" din Cernauti.
Благодійне товариство "Machsike Sabath" м.Чернівці.
Голова Ісак Айнгорн.
Ф.325, оп.1, спр.2385 1930 p.
Societatea pentru ajutorul §colarilor evrei "Talmud Thora" din Vijnita.
Товариство допомоги єврейським школярам "Talmud Thora" м.Вижниця.
Голова Герш Леснер.
Ф.38, оп.2, спр. 479 1930-1935 pp.
Clubul sportiv al muncitorilor evrei "Borochow".
Спортивний клуб єврейських робітників "Borochow".
Голова д-р Касван.
Ф.38, оп.1, спр. 7924;
Ф.38, оп.1, спр. 11896
1932 р.
1940 р.
Societatea evreiasca "Ferma Model" din Cernauti.
Сільськогосподарське товариство "Ferma Model" м.Чернівці.
Голова Макс Ангаух.
Ф.38, оп.1, спр. 9248 1935 р.
Societatea scriitorilor §i jurnalictilor evrei din Cernauti.
Спілка єврейських письменників та журналістів м.Чернівці.
Голова Йозеф Шмідт.
Ф.3, оп.1, спр. 9243 1935 р.
Societatea evreiasca de binefacere "Armut" din Storojinet.
Благодійне товариство "Armut" м.Сторожинець.
Голова Фільде Фауст.
Ф.38, оп.2, спр. 700 1936 р.
Asociatia juridica "Şcoala Rabinilor" din Cernauti.
Юридична асоціація "Şcoala Rabinilor" м.Чернівці.
Голова Габріель Сокаль.
Ф.38, оп.1, спр. 10214 1937 р.

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ВІДОМИХ ЄВРЕЇВ

Ауслендер (Шерцер) Роза Ф.1245, оп.15, спр.42
Вайсельбергер Соломон Ф. 39, оп.1 спр. 3297
Ерліх Євген Ф.3, оп.2, спр. 16923, 20028;
Ф.12, оп.1, спр. 4666;
Ф.216, оп.5, спр. 1044
Целан Пауль (Анчель) Ф.933, оп.1, спр. 49
Шмідт Иозеф Ф.325, оп.1, спр. 2011;
Ф.38, оп.1, спр. 3314;
Ф.325, оп.1, спр. 147
Штраухер Беньямін (Бенно) Ф.228, оп.З, спр. 28

ФОНДИ АРХІВУ ПРО ПОЛЯКІВ ТА ПОЛЬСЬКІ ТОВАРИСТВА

I. Австрійський період

1849 р.
1853-1859 рр.
1861 р.
1865 р.
1867-1869 рр.
1872 р.
1881-1915 рр.1918 р.
Ф. 3, оп. 1, спр. 7449;
Ф. 3, оп. 1, спр. 171, 513; Ф. 3, оп. 2, спр. 1991;
Ф. 3, оп. 1, спр. 1932;
Ф. 39, оп. 1, спр. 676;
Ф. 3, оп. 1, спр. 3228; Ф. 3, оп. 2, спр. 6590;
Ф. 3, оп. 2, спр. 8950;
Ф. 2, оп. 1, спр. 893; Ф. 3, оп. 1, спр.4620, 4678, 4723, 4919, 5015, 5092, 5093, 5918, 5925, 6035, 6074, 6562, 6564, 6612, 6777, 6850, 6870, 7420, 7448, 7452, 7454, 7788, 7792, 7793, 7826, 8068, 8069, 8078, 8867, 9164, 9165, 9433, 9433, 9439, 9681, 10528, 10847, 10961, 10962, 11814, 12517;
Ф. 3, оп. 2, спр. 12869, 13596, 17315, 20660, 20694, 21404, 22456, 24011, 24078, 27191, 29079, 29092, 30005;
Ф. 4, оп. 1, спр. 1648; Ф. 10, оп. 1, спр. 238, 259, 1972;
Ф. 39, оп. 1, спр. 5299, 5795;
Ф. 4, оп. 1, спр. 2229
 

II. Румунський період

1919-1940 рр. Ф. 6, оп. 1, спр. 413, 429;
Ф. 12, оп. 1, спр. 1563, 3948;
Ф. 12, оп. 2, спр. 973;
Ф. 38, оп. 1, спр. 3813, 4778, 5708, 5989, 6029, 6415, 7222, 7896, 8799, 8807, 8809, 9287, 9761, 9767, 10208, 10224, 10795, 11506;
Ф. 38, оп. 2, спр. 480;
Ф. 38, оп. 3, спр. 345;
Ф. 43, оп. 1, спр. 764, 3914, 3978, 5581, 5944, 6265, 6378, 8088, 8373;
Ф. 43, оп. 5, спр. 97, 98

Назва товариства Пошукові дані Хронологічні рамки
Towarzystwo "Szkoly ludowej" w Czerniowcach.
Товариство "Szkoly ludowej" м.Чернівці.
Голова Станіслав Квятковський.
Ф.3, оп.2, спр. 20660, 24078 1893 р.
1903-1912 pp.
Stanislauer Bruderschaft.
Станіславське братство.
Голова Йоганн Колосовський.
Ф.3, оп.1, спр. 8078 1900 р.
Towarzystwo akademikow polskich "Ognisko" w Czerniowcach. Akademischer Verein "Ognisko" in Czernowit
Академічне товариство "Ognisko" м.Чернівці.
Голова Август Віцентович.
Ф.3, оп.1,спр. 6562;
Ф.3, оп.1, спр. 7420;
Ф.3, оп.1, спр. 8069;
Ф.3, оп.1, спр. 9165
1895 р.
1898 р.
1900 р. 1904 р.
Towarzystwo "Bursy Polskiej imienia Adama Mickiewicza" w Czerniowcach.
Товариство "Bursy Polskiej" імені Адама Міцкевича м.Чернівці.
Голови: д-р Альфред Гальбан, Карл Вітковський.
Ф.3, оп.1, спр. 9439;
Ф.10, оп.1, спр. 259
1904-1905 pp.
Towarzystwo polskie bratnej pomocy і Czytelnia polska w Wiznice.
Товариство братньої допомоги і читальня польська м.Вижниця.
Голова Йоганн Сосанський.
Ф.3, оп.1, спр. 9164 1904 р.
Towarzystwo "Szkoly ludowej" w Milijowie.
Товариство "Szkoly ludowej" в громаді Мілієве.
Голова Станіслав Богосевич.
Ф.3, оп.2, спр. 24078 1907 р.
"Związek nauczycieli і nauczycielek polskich nа Bukowinie".
Товариство польських вчителів Буковини.
Голова Рудольф Янішевський.
Ф.3, оп.2, спр. 24011 1907 р.
Towarzystwo "Bursa polska rzemieslnicza imienia Jana Kilinskiego" w Czerniowcach. Societatea cu numele "Kilinski" din Cernauti.
Товариство "Бурса польська реміснича імені Яна Килинського" м.Чернівці.
Голова Євген Міткевич.
Ф.10, оп.1, спр. 1972;
Ф.39, оп.1, спр. 5795;
Ф.38, оп.1, спр. 9761
1908 р.
1913-1914 pp.
1936 р.
Stowarzyszenie kobiet polskich w Kocmaniu. Polnischer Frauenverein in Kotzman
Польське жіноче товариство м.Кіцмань.
Голова Ірина Малікевич.
Ф.12, оп.2, спр. 973 1911-1922 pp.
Klub sportowy "Litwa" w Czerniowcach.
Спортивний клуб "Litwa" м.Чернівці.
Голова Казимир Жуковський.
Ф.3, оп.2, спр. 29092 1912 р.
Societatea "Czytelnia polska".
Товариство "Czytelnia polska".
Голова Антон Іонеску.
Ф.3, оп.2, спр. 29079; Ф.43, оп.1, спр. 3978 1912 р. 1925 р.
Katolickie towarzystwo polskiej mlodziezy przemyslowej w Czerniowcach.
Католицьке товариство ремісничої молоді м.Чернівці.
Голова Маріан Ільницький.
Ф.3, оп.2, спр. 30005 1913 р.
Klub sportowy "Polonia" w Czerniowcach. Clubul sportiv "Polonia" din Cernauti. Спортивний клуб "Polonia" м.Чернівці. Ф.38, оп.1, спр. 4778 1927 р.
Societatea culturala "Amicii Poloniei".
Культурно-освітнє товариство "Amicii Poloniei".
Ф.38, оп.1, спр. 5989 1929 р.
Związek bylych Legjonistów Polskich w Rumunji. Societatea fostilor voluntari si legionari poloni din Romania, cu sediul in Cernauti.
Товариство колишніх польських добровольців і легіонерів Румунії, які проживають у м.Чернівці.
Голова Кароль Кропп.
Ф.38, оп.1, спр. 8799 1934 р.

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ВІДОМИХ ПОЛЯКІВ

Кохановський Антон (Ставчанський) Ф. 2, оп. 1, спр. 632;
Ф. 3, оп. 1, спр. 3649,4317, 6264, 8872;
Ф. 3, оп. 2, спр. 3896, 9265, 10176;
Ф. 39, оп. 1, спр. 676
Моргенбессер Александер Ф.1245, оп.14, спр.31
Мікулі Кароль Ф. 228, оп. 3 спр. 6

Назва товариства Пошукові дані Хронологічні рамки
Towarzystwo "Kolko mlodziezy" w Waskowce.
Товариство "Kolko mlodziezy" в громаді Вашківці.
Голова Волинський.
Ф.3, оп.1, спр. 1932 1861 p.
Verein der Freunden der polnischen Buhne in Czernowitz.
Товариство друзів польської сцени м.Чернівці.
Голова Антон Гостковський.
Ф.3, оп.2, спр. 8950 1872 р.
Towarzystwo polskie bratnej pomocy i Czytelnia polska w Czerniowcach.
Товариство братньої допомоги і читальня польська м.Чернівці.
Голова Йоганн Капрі.
Ф.3, оп.2, спр. 12224;
Ф.3, оп.1, спр. 6564;
Ф.3, on.1, спр. 5925;
Ф.3, оп.2, спр. 13596;
Ф.3, оп.2, спр. 21404;
Ф.3, оп.1, спр. 10961;
Ф.3, оп.2, спр. 18176;
Ф.43, оп.5, спр. 97
1881-1891 pp.
1898 р.
1904-1908 рр.
1910-1911 pp.
1939 р.
Stowarzyszenie rekodzielnicze "Gwiazda" w Czerniowcach.
Ремісниче товариство "Gwiazda" м.Чернівці.
Голова Едуард Шварц.
Ф.3, оп.1, спр. 4620
Ф.3, оп.2, спр. 17315;
Ф.10, оп.1, спр. 238;
Ф.3, оп.1, спр. 11814
1882р.
1897-1900 pp.
1913 р.
Towarzystwo polityczne "Kolo polskie" w Czerniowcach.
Політичне товариство "Kolo polskie" м.Чернівці.
Голови: Антон Кохановський, Йоганн Капрі, Станіслав Богданович.
Ф.3, оп.1, спр. 5918;
Ф.3, оп.1, спр. 6612, 6850, 7111, 7411
1892 p.
1895-1898 р.
Polskie Towarzystwo gimnastyczne i sportowe "Sokol" w Czerniowcach, na Bukowinie.
Польське спортивне товариство "Sokol" м.Чернівці на Буковині.
Голова Клеменс Колаковський.
Ф.3, оп. 1, спр. 7449, 6074, 7792, 8068, 9433, 9681;
Ф.3, оп.2, спр. 20694;
Ф.38, оп.2, спр. 480;
Ф.38, оп.1, спр.10745;
Ф.38, оп.1, спр. 8809
1893-1910 pp.
1930 р.
1932 р.
1934 р.
1938 р.
Towarzystwo "Gospody Polskiej" w Luzanach.
Товариство "Gospody Polskiej" в громаді Лужани.
Голова Антон Свідерський.
Ф.3, оп.1, спр. 6035 1893-1894 р.

ФОНДИ АРХІВУ ПРО ВІРМЕНІВ ТА ВІРМЕНСЬКІ ТОВАРИСТВА

1786-1801 рр.
1806 р.
1816-1840 рр.
Ф.1, on.1, спр. 173;
Ф.1, on.1, спр. 1781;
Ф.1, оп.1, спр. 734, 3232, 3439, 3785, 4132, 5508, 5512, 5589, 6180, 6271, 6898; Ф.1, оп.4, спр. 845; Ф.3, оп.2, спр. 1772; Ф.320, оп.2, спр. 34;
1842 р.
1845-1911 рр.
Ф.1, оп.1, спр. 8048;
Ф.1, оп.1, спр. 8594; Ф.1, оп.2, спр. 3437;
Ф.3, оп.1, спр. 1584, 2147, 3153, 4501, 7089, 9895, 11607; Ф.3, оп.2, спр. 793, 2607, 2609, 4606, 5886, 11421, 13358, 15980, 18298, 18950, 19890, 21044, 21739, 21749, 21752; Ф. 10, оп.1, спр. 536;
1916 р. Ф.3, оп.2, спр. 31778; Ф.38, оп.1, спр. 9777; Ф.43, оп.1, спр. 8106

Назва товариства Пошукові дані Хронологічні рамки
Verein "Ani" in Suczawa.
Благодійне товариство "Ani" м.Сучава.
Голова Валеріан Грегор Прункул.
Ф.3, оп.2, спр. 13358 1885-1903 pp.
Erzbischoflicher Icakowicz'scher Verein des armenisch-katholischen Schlulerheim in Czernowitz.
Asociatia "Internatui Metropolitan Isakowicz armeno-catolic" din Cernauti.
Товариство вірмено-католицького шкільного інтернату архієпископа Ісаковича м.Чернівці.
Голови: Якоб Симонович, Захаріус Богосевич.
Ф.10, оп.1, спр. 536;
Ф.3, оп.1, спр. 7089;
Ф.3, оп.2, спр. 18298, 19890;
Ф.38, оп.1, спр. 9777;
Ф.43, оп. 1, спр. 8106
1897-1914pp.
1936p.
1938p.
Verein der armenischen Frauen in der Bukowina.
Товариство вірменських жінок на Буковині.
Голова Ольга Прункул.
Ф.3, оп.2, спр. 19890 1902-1903 pp.

АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ВІДОМИХ ВІРМЕНІВ

Петрович Якоб Ф. 33, оп.1, спр. 3301

ФОНДИ АРХІВУ ПРО ЦИГАНІВ

1783-1804 pp. Ф.1, оп. 4, спр. 22, 409, 461; Ф. 29, оп. 1, спр. 16, 38;
1825 р. Ф. l, оп.1, спр. 4800;
1827 р. Ф. l, оп.1, спр. 5087;
1852-1854 pp. Ф. l, оп.1, спр. 10939;
1867-1871 pp. Ф. 3, оп. 1, спр. 3483;
1896-1897 pp. Ф. 3, оп. 1, спр. 6880;
1924 p. Ф.15, оп.1, спр. 4419;
1926 p. Ф. 15, оп.1, спр. 6355;
1930 p. Ф.15, оп.1, спр. 12956;
1932-1934 pp. Ф. 15, оп. 1, спр. 15282, 16457, 17541

ФОНДИ АРХІВУ ПРО ЧЕХІВ ТА ЧЕСЬКІ ТОВАРИСТВА

1904-1906 pp. Ф. 3, оп.2, спр. 21388;
1922-1923 pp. Ф. 43, оп. 1, спр. 1724;
1930р. Ф. 43, оп. 1, спр. 5835;
1932р. Ф. 43, оп. 1, спр. 6111, 6112;
Назва товариства Пошукові дані Хронологічні рамки
Spolek "Ceska Beseda" v Cernovicich na Bukovine.
Товариство "Ceska Beseda" м. Чернівці на Буковині.
Голови: Анастасіус Йошка, Віктор Гавелка.
Ф. 3, оп.2, спр. 21388;
Ф. 10, оп.1, спр.405
1904-1906 pp.
1908р.

ФОНДИ АРХІВУ ПРО СЛОВАКІВ

1817-1834 рр. Ф. l, оп. 1, спр. 5656; Ф. 1, оп. 2, спр. 791;
1848-1859 рр. Ф. 3, оп.2, спр. 85а;
1872.1888 рр. Ф. 3, оп.2, спр.84

ФОНДИ АРХІВУ ПРО УГОРЦІВ

1786-1855 рр. Ф. l, оп. l, cпр. 336, 862, 3534, 5179;
Ф. 3, оп. l, cпр. 25, 189;
Ф. 1026, оп. l, cпр. 662
1859 р. Ф. 3, оп. 2, cnp. 2700
1875-1877 pp. Ф. 3, оп.2, спр. 10399;
Ф. 211, оп. l, cпр. 880, 999
1900 р. Ф. 3, оп. 2, cnp. 10054
1914 р. Ф. 3. оп. 1, спр. 11966
1918 р. Ф. 4, оп. 1, спр. 2425, 2426
1939 р. Ф. 38, оп. 1, спр. 11507
На початок