Хронологічний довідник про період тимчасової німецько-фашистської окупації населених пунктів Полтавської області 1941-1943 pp. /
Державний комітет архівів України, Державний архів Полтавської області. - Полтава: АСМІ. - 2005, 228 з. іл.

УДК: 94(477.53)
ББК: 6.3(4УКР/4ПОЛ)624я2Х94

ISBN 966-7653-21-1

© Державний комітет архівів України,
© Державний архів Полтавської області, 2005
© Журавель Г.Г., Яненко З.П., упорядкування, 2005

У довіднику вміщено дати окупації німецько-фашистськими загарбниками та звільнення військами Червоної Армії населених пунктів Полтавської області. Для істориків, архівістів, працівників пенсійної та юридичної служб, краєзнавців.

На початок
На початок