Українські архівісти: Біобібліографічний довідник

Українські архівісти: Біобібліографічний довідник.
У 3-х вип. Вип. 3: 1970-1990-ті рр. // Держкомархів України. УДНДІАСД; Упорядник.: Л. М. Федорова. - К., 2003. - 284 с.

Довідник містить біографічні сгатгі про архівістів, археографів, архі-вознавців, педагогів вищої школи, державних діячів, істориків, котрі помітно прислужилися розвитку архівної справи в Україні 1970-1990-х рр. При викладі біографічних даних увагу зосереджено на архівному та архівознавчому доробку представників науки і культури, подано відомості про спеціальні публікації архівістів та наявність особових фондів.
Для архівістів, істориків, студентів і викладачів історичних факультетів вищих навчальних закладів України.

На початок
На початок