Українські архівісти: Біобібліографічний довідник

Українські архівісти: Біобібліографічний довідник
У 3-х вип. Вип. 2: 1940-1960-ті рр. // Держкомархів України. УДНДІАСД; Упоряд.: Т. В. Портнова. - К., 2002. - 254 с.

У виданні вміщено статті про істориків, архівістів, документознавців 1940-1960-х рр. Основну увагу приділено практичним архівним питанням та теоретичним архівознавчим аспектам, пов'язаним із збереженням історичних комплексів документів, їх опрацюванням, формуванням мережі державних архівів України та організацією наукового використання архівної інформації.
Для архівістів, документознавців, істориків, культурологів.


Рекомендовано до друку
Вченою радою Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи

На початок
На початок