Звертатися:
mail@archives.gov.ua


Реєстр розсекречених архівних фондів України:
Міжарх. довідник. Т. 2, кн. 3. Розсекречені архівні фонди державних архівів Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя / Держкомархів України, Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства;
Упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; Редкол.: Г. Боряк (голова) та ін. - К., 2005.
[повна електронна версія]

Перейти до:
Т. 2, кн. 1 (фонди Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської областей)
Т. 2, кн. 2 (фонди державних архівів Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської та Сумської областей)

© Державний комітет архівів України, 2005
© УНДІАСД, 2005
© С. Зворський, Н. Христова (упорядники), 2005
© Автори статей, 2005

Другий том Реєстру розсекречених архівних фондів України, що складається з трьох книг, включає відомості про 6928 фондів, що відклалися в 27 архівних установах України: Державному архіві в Автономній республіці Крим, держархівах 24 областей України, міст Києва і Севастополя і були розсекречені протягом 1986-2003 рр. У третій книзі другого тому міжархівного довідника вміщено сформовані за єдиною схемою описові статті про розсекречені фонди, що знаходяться на зберіганні в державрхівах 7 областей України (за алфавітом їх назв - Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей), міст Києва та Севастополя.
Видання призначене для архівістів, науковців, краєзнавців, журналістів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.


Зміст

Науково-допоміжні покажчики:

На початок
На початок