Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства

Звертатися:
undiasd@archives.gov.ua

Please contact:
undiasd@archives.gov.ua

Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий наук. зб. - Вип. 5: Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства / Державний Комітет архівів України. Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства; Інститут історії НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. Інститут біографістики. Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка. Київський Національний університет культури і мистецтв. - К., 2002. - 362 с.

Збірник наукових праць, в основу якого покладено тексти доповідей учасників Міжнародної конференції "Архіви - складова інформаційних ресурсів суспільства" (Київ, 17-18 жовтня 2001 р.), містить дослідження з архівознавства, історії державних установ, бібліографії, історії України. У публікаціях висвітлено проблеми архівного законодавства, архівної освіти, термінології. Матеріали надруковано мовою оригіналу.
Для істориків, архівістів, джерелознавців, краєзнавців, викладачів, аспірантів, студентів, гуманітарних факультетів, широкого кола дослідників-аматорів.


Виходить у світ за сприяння
Фонду Катедр Українознавства (ФКУ)
Програма українознавчих досліджень, фундатором якої є ФКУ,
фінансується за рахунок благодійних пожертв
українських громад США і Канади


Зміст

Розділ 1. Інформатизація архівної справи

Розділ 2. Архівне законодавство

Розділ 3. Історія архівної справи

Розділ 4. Архівна освіта

Розділ 5. Проблеми термінології. Науково-довідковий апарат архівів

Розділ 6. Історія державних установ

Розділ 7. Бібліографія, бібліографія

Розділ 8. Історія України

Розділ 9. Хроніка, огляди, інформація

На початок
На початок