карбниця історичної пам'яті Рівненщини

Скарбниця історичної пам'яті Рівненщини.
Збірка статей та документів. - Рівненська обласна державна адміністрація. Державний архів Рівненської області. – Рівне, 2004. – 184 с.: іл.


ISBN 966-8306-28-7

© Державний архів Рівненської обл., 2004
© "Волинські обереги", 2004

 

Збірка статей та документів "Скарбниця історичної пам'яті Рівненщини" присвячена історії архівної справи в області починаючи з XIX ст. і до наших днів. Читач ознайомиться з роботою відомчих архівів повітових установ Російської імперії, з діяльністю ревкомів, установ Польщі по збиранню документальних матеріалів. Окремі розділи розповідають про історію головного архівосховища області - її Державний архів; про роботу з комплектування, використання та організаційну діяльність архіву на сучасному етапі.
Адресовано архівістам, історикам, краєзнавцям та всім, хто любить історію.


Зміст

З історії архівної справи на Рівненщині

Хроніка архівного будівництва на Рівненщині 1919-2003 рр.

Список директорів Державного архіву Рівненської області

Історія Державного архіву Рівненської області

Склад і зміст документів держархіву області, його довідковий апарат

Втрати Національного архівного фонду України у 1941-1944 pp. на Рівненщині

Видатні архівісти Рівненщини

Робота Держархіву Рівненської області з архівними підрозділами установ, організацій та підприємств

Організаційна робота Державного архіву Рівненської області на сучасному етапі

На початок
На початок