ПРОВІСНИКИ СВОБОДИ, ДЕРЖАВНОСТІ І ДЕМОКРАТІЇ

"ПРОВІСНИКИ СВОБОДИ, ДЕРЖАВНОСТІ І ДЕМОКРАТІЇ: Документи і матеріали. До 20-ї річниці створення Народного Руху України /
Національна академія наук України, Інститут історії України, Центральний державний архів громадських об'єднань України. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - 454"с.: 24"іл.

ISBN 978-966-02-5338-4

© Володимир Лозицький, Ольга Бажан, Світлана Власенко. Анатолій Кентій, упорядкування, 2009

До збірника увійшли документальні матеріали Народного Руху України і ЦК Компартії України, пов´язані зі створенням і діяльністю наймасовішого громадського об´єднання, яке перебувало в епіцентрі державного і суспільно-політичного життя України на зламі 80-90-х років минулого століття. Документальні свідчення, вміщені у виданні, розкривають етапи утворення народної опозиції, яка стала реакцією невдоволення частини суспільства на дії влади, дала поштовх зародженню і становленню багатопартійності, виявилася важливим кроком на шляху демонтажу компартійної системи і повалення тоталітарного режиму.

Збірник документів буде цікавим не лише для членів Народного руху чи історикам, а й широкому колу читачів.

На початок
На початок