Сумський історико-архівний журнал: Науковий журнал з історії та архівознавства України /
Ред. кол.: Васильєв А. В., Барвінський А. О., Боряк Г. В. та ін.
Сумський державний університет; Державний архів Сумської області. - №ІІ-ІІІ. - Суми, 2007. - 232 с.

© Сумський державний університет, 2007
© Державний архів Сумської області, 2007


Сумський історико-архівний журнал: Науковий журнал з історії та архівознавства України /
Ред. кол.: Сохань П. С., Боряк Г. В., Брехуненко В. А., та ін.
Сумський державний університет; Державний архів Сумської області. - №VІІI-ІX. - Суми, 2010. - 232 с.

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2010
© Сумський державний університет, 2010
© Державний архів Сумської області, 2010

На початок
На початок