С. В. Сельченкова, канд. іст. наук, начальник управління діловодства, формування та зберігання Національного архівного фонду Державної архівної служби України.

К. Т. Селіверстова, канд. пед. наук, доцент, ст. наук. співробітник відділу архівознавства Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

На початок
На початок