Маргарита Шамрай
Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15-17 ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського /
НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. - Київ, 2005. - 332 с.: іл.

ISBN 966-02-3577-1


© М. А. Шамрай, 2005
© О. С. Онищенко. Переднє слово, 2005
© М. К. Іваннікова, список літератури, укладання, 2005

Пропонована праця є публікацією маргіналій (записів на берегах книг) у стародрукованих виданнях 15-17 ст., що насичені різноманітними відомостями. Найчастіше вони створювалися у зв'язку із купівлею книги, передачею її до церкви на поминання душі або за відпущення гріхів. Покрайні записи на примірниках є основним джерелом пізнання шляхів розповсюдження книги ї характеру її сприйняття різними верствами населення. В той же час читацькі записи - цінне історичне джерело, особливо в галузі історії культури.
До видання подано грунтовний науково-довідковий апарат, що складається з іменного, географічного, хронологічного та предметно-систематичного покажчиків, а також покажчика цін на книжкову продукцію.
Для істориків, філологів, книгознавців, усіх, хто цікавиться історією та культурою України.

На початок
На початок