Митрополит Андрей Шептицький
у документах радянських органів державної безпеки (1939-1944 рр.) /
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Центр українознавства, Державний архів служби безпеки України. - К.: Українська Видавнича Спілка, 480 с.

ББК 63.3 (4 Укр) 62-4.
Ш 48

ISBN 966-7060-80-2

© С. Кокін, Н. Сердюк, С. Сердюк, упорядкування, 2005
© В. Сергійчук, передмова, загальна редакція, 2005
© Л. Демчишин, художнє оформлення, 2005
© Н. Сердюк, покажчики, 2005
© Українська Видавнича Спілка, 2005

Уперше публікуються документи радянських спецслужб, в яких зафіксовано сторінки життя і діяльності Митрополита Андрея Шептицького, глави Української греко-католицької церкви.

This book, based on the early unknown dokuments of the NKVD-NKGB USSR, opens up to the readers intresting pages from the life of Andryi Sheptytsky - the head of the Ukrainian Greek-Catholik Church.

На початок
На початок