Ізраїльський Змій

Сковорода Г. С. Ізраїльський Змій / Упор. Г. В. Путова - Х.: Харківський приватний музей міської садиби, 2012. - 172 с.: факсиміле.

"Ізраїльський Змій" є одним з найцікавіших творів останнього періоду життя і творчості Г. С. Сковороди. У трактаті відображена позиція автора щодо ролі Біблії у житті людини, необхідності правильного прочитання і сприйняття Святого Письма для досягнення духовної гармонії та єдності з Богом. У виданні вперше в історії факсимільно відтворюється другий - змінений і доповнений - варіант твору, що зберігається у ЦДІАК України.

На початок
На початок