Cтудії з архівної справи та документознавства

Cтудії з архівної справи та документознавства /
Редакційна колегія: І. Б.  Матяш (головний редактор), Н. М. Христова (заступник головного редактора), Г. В. Боряк, І. Л. Бутич, І. Н. Войцехівська, Л. А. Дубровіна, С. Л.  Зворський, С. Г. Кулешов, М. В. Ларін, Л. П. Одинока, Ю. І. Палеха, Г. В. Папакін, Р. Я. Пиріг, В. А. Смолій, З. І. Тимошенко, В. В. Федосов - К., 2004. Т. 13. - 242 с.

Перейти до Т. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;     до переліку


ББК 79.3я 53

ISВN 966-625-017-9

© Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2005
© Автори публікацій, 2005


До щорічника включено статті з актуальних проблем архівного описування, підготовки кадрів для архівних установ в Україні та в зарубіжних країнах, а також тексти доповідей учасників конференції "Сучасний стан та перспективи розвитку документознавства" (Київ, 1-3 грудня 2004 р.).
Для істориків, архівістів, викладачів вищих навчальних закладів та інших зацікавлених читачів.


Рекомендовано до друку Вченою радою
Українського науково-дослідного інституту
архівної справи та документознавства
(протокол № 2 від 22 квітня 2005 р.)


ЗМІСТ

Архівна справа: історія та сучасність

Андрієвська Лариса Про особливості Генеральної схеми класифікації документної інформації в державних архівах України та специфіку її впровадження
Московченко Наталія Двозначність поняття "єдиний державний архівний фонд" (роль Істпарту в розвитку архівної справи України)

Теорія і методика архівознавства

Драгомірова Лариса Українські дескриптивні стандарти: стратегія і тактика впровадження
Сібіль Клер Міжнародні дескриптивні стандарти ISAD(G) та ISAAR(CPF) у формуванні загального інформаційного простору
Єрємєєв Станіслав Американський дескриптивний стандарт EAD: історія, структура, термінологія, можливості використання
Московченко Наталія
Мага Ірина
До питання реконструкції складу архівних фондів, втрачених під час пожежі в колишньому Кам'янець-Подільському міському державному архіві

До концепції створення електронних архівів

Кисельова Леся Деякі правові аспекти визначення характеристик електронних документів
Марченко Петро Проект концепції архівного зберігання електронних документів

Джерелознавчі галузі знань

Федоренко Михайло Протоколи засідань Ради Київської духовної академії 1870-1871 рр. як джерело вивчення передумов створення Церковно-історичного і археологічного товариства
Шихненко Ігор Фонд Грушевських як джерело вивчення історії становлення і розвитку архівної та бібліотечної справи в Україні в період національно-визвольних змагань 1917-1920 рр.

Документознавство: історія, теорія, практика

Палеха Юрій Служба діловодства як об'єкт керування в установі
Солодова Віра Документ як експонат музею (за документами Одеського історико-краєзнавчого музею)
Федосов Володимир О развитии документоведения в Беларуси
П'єтшик Павел Міжнародні курси для викладачів керування документацією: перспективи подальшої організації

Історія установ, товариств і об'єднань

Матяш Ірина Розвиток міжнародного співробітництва Спілки архівістів України
Киридон Алла Стан збереження архівних документів ліквідованих релігійних громад (кінець 1920-х - початок 1930-х рр.)
Маврін Олександр Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського Національної академії наук України
Зворський Сергій Питання підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в архівній галузі в контексті діяльності спеціалізованої вченої ради в УНДІАСД
Гурбова Людмила До питання про роль Таврійської вченої архівної комісії у формуванні складу фондів Державного архіву в Автономній Республіці Крим
Ларин Михаил Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела
Старостин Евгений Архивы России (краткий исторический очерк)
Безбородов Александр Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета
Чернобаев Анатолий Журнал "Исторический архив"

Огляди архівних фондів

Ковальчук Володимир Види документів мережі ОУН (б) і Запілля УПА на Волині та Поліссі у роки Другої світової війни
Старовойтов Микола До проблеми комплектування та упорядкування фондів в архівних установах Луганщини у 1940 роках

Персоналії

Пиріг Руслан Ідея федералізму в державницькій концепції Михайла Грушевського
Палієнко Марина "Був вірний Петлюрі, є і залишаюся..." (діяльність Івана Рудичева на посаді директора Української бібліотеки імені Симона Петлюри у Парижі)
Ковальчук Володимир Роль Миколи Балліна у бібліотечній та культурно-просвітницької діяльності Харківського товариства грамотності
Волкотруб Ганна "Прошу суд дати мені можливість працювати ...і спокутувати свою вину" (за документами слідчої справи Пилипа Клименка)

Архівознавство за кордоном

Шумейко Михаил Первый юбилей архивного закона Беларуси (к 10-летию принятия Закона "О Национальном архивном фонде и архивах в Республике Беларусь")
Скалабан Віталій Повернення вивезених до Німеччини білоруських музейних цінностей
Крохмаль Яцек Зміни у польській архівній методиці

Архівні відкриття

Лисенко-Єржиківська Наталка До потрактування творчості Казимира Вежинського
Клименко Тетяна До історії розвитку туризму на Черкащині
Музичук Надія Ключі від вирію

Бібліографія, рецензії, інформація, хроніка

Романовський Ростислав Непересічне явище сучасної української бібліографії
Путова Ганна Збірка "Polska i jej wschodni sasiedzi" - ланцюжок між культурами
Матяш Ірина Міжнародна конференція в Торуні
Волкотруб Ганна Наші консультації

Некролог

Делеган Михайло Пішов із життя відомий вчений

Відомості про авторів

На початок
На початок