Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів

Вронська Т. В., Лисенко О. Є. Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів. - Харків: Права людини, 2014. - 584 с.

ISBN 978-617-587-130-0
ББК 63.3
В82


© Т. В. Вронська. О. Є. Лисенко, 2014
© Б. Є. Захаров, художнє оформлення, 20І4

Уперше у вітчизняній і зарубіжній історіографії об'єктом дослідження став унікальний комплекс джерел періоду Другої світової війни - написи на стінах в'язнів нацистських тюрем на окупованій території СРСР. Вони акумулюють інформацію як про різні прояви терору в період окупації, так і про окремі категорії його яїертв.

Дослідницька робота, проведена авторами та упорядниками проекту, дала можливість простежити долі невільників нацистських тюрем, а також показати мету та основні напрями діяльності радянських спецслужб, для яких епіграфічні джерела стали відправною точкою оперативно-розшукової роботи.

Гуманітарна складова проекту спрямована на те, щоб донести нащадкам імена невідомих жертв окупаційного терору, вказати нові вектори пошуку відомостей про рідних і близьких, які безвісно згинули в гітлерівських катівнях. Видання покликане стимулювати виявлення документів, які упродовж тривалого часу залишалися поза увагою дослідників.

На початок
На початок