Файл в форматі PDF (4,301 МБ)

Українські архівісти (XIX-XX ст.): Біобібліографічний довідник /
Держ комархів України. УНДІАСД; Упоряд.: І. Б. Матяш (кер.), С. Л. Зворський, Л. Ф. Приходько та ін. - К., 2007. - 752 с.

ББК 79.3 (4Укр) 9.1
У 45

ISBN 978-966-625-050-9

© Державний комітет архівів України, 2007
© Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, 2007
© Автори статей, 2007
© Упорядники

Довідник містить бібліографічні статті про архівістів, археографів, архівознавців, педагогів вищої школи, державних діячів, істориків, юристів, джерелознавців, колекціонерів, меценатів, котрі зробили вагомий внесок у розвиток архівної справи в Україні.

На початок
На початок