Другий Всеукраїнський Православний Церковний Собор УАПЦ. Документи і матеріали /
Упоряд.: С. І. Білоконь, І. М. Преловська, І. М. Старовойтенко. НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Інститут історії України, Центр культорологічних досліджень. - Київ, 2007. - 698 с.

ББК 86.372
В 85

ISBN 978-966-02-4234-0

© Інститут української археографії, 2007
© Інститут історії України, 2007

У збірнику вперше публікується документація Другого Всеукраїнського Православного Церковного Собору Української автокефальної православної церкви 17-30 жовтня 1927 р., - передсоборні матеріали, протоколи засідань, списки делегатів і гостей Собору, проекти наказів щодо реформування УАПЦ та інші документальні матеріали. Для істориків, архівістів, релігієзнавців, викладачів вузів, студентів, всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

На початок
На початок