Ліквідація УГКЦ (1939-1946)
Документи радянських органів державної безпеки: у 2-х томах /
КНУ імені Т. Г. Шевченка, Центр українознавства; Інститут історії України НАН України, Відділ по розробці архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ; Державний архів Служби безпеки України. - К.: ПП Сергійчук М. І., 2006. - 920 с. (Т. І), 804 с. (Т. ІІ)

ББК 63.3(4 Укр)62-4
Л 20

ISBN 966-2911-05-7 (Том І)
ISBN 966-2911-08-1 (Том ІІ)

© Н. Сердюк, передмова, 2006 (Том І)
© С. Кокін, Н. Сердюк, С. Сердюк, упорядкування, 2006
© В. Сергійчук, вступне слово, загальна редакція, 2006
© Л. Демчишин, художнє оформлення, 2006
© Д. Бойко, Н. Сердюк, покажчики, 2006

У виданні представлено документи радянських органів державної безпеки про здійснення ними у 1939-1941 та 1944-1946 рр. політичних репресій проти Української греко-католицької церкви та заходів з її ліквідації під гаслом "возз'єднання з Російською православною церквою".

На початок
На початок