Запорізький архів. Студії з історії євреїв Запорізького краю (XIX - І половина XX ст.);
Збірник документів і матеріалів: Наук.-довід, вид. / Упоряд.: В.О. Бондар, О.Г. Величко, І.В. Козлова. - Мелітополь, ТОВ "Видавничий будинок ММД", 2010. - 356 с., 2 с. іл.

ISBN 978-966-197-045-7

УДК 94(477.64)(=411.16)"19":93О.25(477.64)

ББК 63.3(4Укр9=Евр)5+79.301(4Укр-43ап)

З=33

© Державний архів Запорізької області, 2010
© Запорізький національний університет, 2010
© Запорізький національний технічний університет, 2010
© Запорізьке міське відділення товариства "Україна-Ізраїль", 2010

Авторами-упорядниками історія запорізької єврейської громади простежується на виключно документальній основі.

До видання увійшли аналітичні статті, документи та довідковий апарат до архівних фондів з історії єврейської громади Запорізького краю XIX - І половини XX ст. У збірнику на основі документів фондів Державного архіву Запорізької області висвітлюється історія єврейської релігійної громади Запоріжжя, характеризуються різні сфери її життєдіяльності протягом II половини XIX ст. - І половини XX ст. Огляди фондів допоможуть дослідникам орієнтуватися в архівних матеріалах.

Розраховано на науковців, краєзнавців, архівістів, студентів, школярів, усіх тих, хто цікавиться історією рідного краю.

На початок
На початок