Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917-1924 рр.): документи і матеріали

Історія української дипломатії: перші кроки на міжнародній арені (1917-1924 рр.): документи і матеріали / Упоряд. док. Андрієвська Л. В. [та ін.]; редкол.: К. І. Грищенко (голова) [та ін.]. - К.: Вид-во гуманіт. л-ри, 2010. - 592 с.

Автор проекту д.і.н., професор І. Б. Матяш.

ББК 63.3(4УКР)61-6
І-90
ISBN 978-966-1572-03-3

© Матяш І. Б., передмова, 2010

© Матяш І. Б. (керівник), Андрієвська Л. В., Коваль О. М. та ін., упорядкування, 2010

© Видавництво гуманітарної літератури, оригінал-макет, художнє оформлення, 2010

До книги увійшли документи центральних державних установ та дипломатичних представництв УНР (1917-1918 рр., 1919-1924 рр.), а також Української Держави (квітень-грудень 1918 р.), взяті з Фондів українських та зарубіжних архівів, спогади українських громадсько-політичних діячів того часу, які відображають процес створення дипломатичної служби України, перші кроки української дипломатії на міжнародній арені.

Автори висловлюють щиру подяку директору ЦДАВО України канд. істор. наук Н. В. Маковській та співробітнику Управління державного архіву МЗС України Т. С. Семенець за сприяння у підготовці книги.

Видання здійснено в рамках виконання Національної концепції співпраці із закордонними українцями, схваленої Указом Президента України 13 жовтня 2006 року, на замовлення Міністерства закордонних справ України і за фінансової підтримки Генеральної дирекції Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв.

Для науковців, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться історією дипломатії.

На початок
На початок