Великий голод в Україні.
Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США

УДК 94(477):314.156.5]"19"
ББК 63.3(4УКР)615
В97

ISBN 978-966-518-472-0

ISBN 978-966-518-475-1 (Том III)

© Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008
Науковий редактор Кульчицький С. В.

Третій том чотиритомного видання матеріалів Конгресово-президентської Комісії США з вивчення Великого голоду в Україні 1932-1933 рр., містить свідчення очевидців-емігрантів з України, що були зібрані впродовж 1983-1984 pp. за спеціальною методикою oral history і є доказом геноциду українського народу. Ключова акція уряду (конфіскація всіх продовольчих продуктів тривалого зберігання в українських селах у січні 1933 р.) була здійснена на основі усних вказівок. Вона може бути встановлена тільки за подібністю дій чекістів і комнезамівців у різних селах України, засвідченою людьми, які бачили такі дії на власні очі. Тому свідчення є одним із найцінніших джерел з історії колективізації та Голодомору в Україні 1932-1933 pp.
Видання розраховане як на науковців, так і на широке коло тих, хто цікавиться історичним минулим нашої держави.

На початок
На початок