Державний архів Вінницької області: Путівник.

Державний архів Вінницької області: Путівник. / [уклад. : О. Петренко Д36 (відп. упор.), В. Верхолюк, Ф. Винокурова та ін. ; наук. ред. Ю. Легун]. - Вінниця: Т. П. Барановська, 2015. - 754 с.

ISBN 978-966-973333-1-3
ББК 79.34(4Укр-4Він)691Я23
Д 36

© Державна архівна служба України, 2015
© Державний архів Вінницької області, 2015

Путівник містить відомості про склад і зміст фондів Державного архіву Вінницької області за 1612 - 2010 рр., а також інформацію про історію створення, функції та завдання архіву.

На початок
На початок