Акція "ВІСЛА". 1947 /
Упорядн.: З. Гайовнічек, Б. Гронек, С. Кокін та ін. Редкол.: С. Богунов, З. Гайовнічек, Б. Гронек та ін. Державний архів Служби безпеки України; Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща. Інститут національної пам'яті – Комісія з переслідування злочинів проти польського народу; НАН України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – Варшава-Київ, 2006. – 832 с.: іл. (Серія "Польща та Україна у тридцятих–сорокових роках ХХ ст. Невідомі документи з архівів спецслужб". – Т. 5)

ISBN 83-89078-93-7


© Всі права застережені
Державний архів Служби безпеки України
Архів міністерства внутрішніх справ і Адміністрації Республіки Польща
Інститут національної пам'яті-Комісія з переслідування злочинів проти польського народу
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України
Варшава, 2006

Книга підготовлена до друку співробітниками Інституту національної пам'яті, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща та Інститут політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України.
Опубліковані в ній документи, що стосуються акції "ВІСЛА", метою якої була ліквідація партизанських загонів Української Повстанської Армії та виселення української людності з південно-східних воєводств Польщі.

На початок
На початок