Хроніка архівного життя

Документально-книжкові виставки в ЦДАМЛМ України.

На початку нинішнього року в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України підготовлено ряд виставок матеріалів діячів культури. Зокрема, вперше створена виставка до 110-ї річниці від дня народження незрячого письменника-самородка, мандрівника, етнографа, мовознавця-поліглота, класика японської літератури Василя Єрошенка (12. 1. 1890 - 23. 12. 1952).

Виставка підготовлена спільно з посольствами Японії і Китаю в Україні, редакцією журналу іноземної літератури "Всесвіт".

В лютому цього року в Будинку вчителя була розгорнута пересувна виставка архіву-музею до 100-річчя з дня народження визначної української співачки Оксани Петрусенко.

Представлені матеріали висвітлюють життєвий і творчий шлях О.  Петрусенко, окреслюють її вагомий внесок у розвиток української національної культури.

До Шевченківських свят підготовлена пересувна виставка "Шевченко вматер і алах архіву-музею". Виставка має декілька тематичних вузлів. Один з них присвячений 160-річчю з часу першого видання "Кобзаря". На інших планшетах-матеріали, що висвітлюють перебування Т. Шевченка в Качанівці в садибі подвижників української культури, меценатів Тарновських.

Виставка була репрезентована на міжнародній конференції "Захист інтелектуальної власності в сфері літератури і мистецтва в Україні в рамках програми Тасіс" у м. Києві. А нині експонується у Великобританії, вт. ч. в Українському клубі м. Лондона. Експонати виставки використовуються під час проведення Шевченківських уроківу "Суботній школі українознавства" м. Лондона.

За створення цієї виставки ЦДАМЛМ України отримав подяку від Посольства Великобританії в Україні.

Архів-музей підготував також виставку до 100-річчя від дня народження визначного українського співака Івана Козловського в межах заходів, що проводяться ЮНЕСКО по відзначенню цієї знаменної дати. В особових фондах діячів культури виявлені особисті і групові фото митця, афіші, програми та ін. Особливу цінність становлять експоновані листи І. Козловського до письменників M. Бажана, Ю. Смолича, А. Малишка, М.  Стельмаха, В. Минка, співаків З. Гайдай, М. Донець-Тессейр, акторів-франківців Н. Ужвій, Є. Пономаренка, художника А.  Петрицького та інших.

Виставка підготовлена спільно з Благодійним фондом підтримки оперного і балетного мистецтва "Прем'єра" ім.  І. С. Козловського.

З нагоди відкриття виставок в приміщенні архіву-музею проводились літературно-мистецькі вечори за участю провідних діячів культури, громадськості, студентської і учнівської молоді.

Юрій Кулініч


Виставки, підготовлені тернопільськими архівістами

20 лютого в Тернопільській державній телерадіокомпанії експонувалась документальна виставка "Повернення Уласа Самчука", підготовлена працівниками Держархіву Тернопільської області.

27 лютого в селі Шляхтинці Тернопільського району Тернопільської області відбулося святкування 150-річчя від дня народження громадського діяча, публіциста, літератора Володимира Барвінського. До цієї дати працівниками Держархіву Тернопільської області була підготовлена документальна виставка.


Міжнародні контакти Держкомархіву України

Хроніка роботи комісій та комітетів МРА
(січень-березень 2000р.)

27-28 січня

Париж (Франція)

Нарада бюро Міжнародної конференції Круглого столу архівів (CITRA)

4-5 лютого

Париж (Франція)

Засідання Комісії з програмного управління (ICA/CPM)

25 лютого

Париж (Франція)

Засідання Міжнародного комітету Блакитного Щита (ICBS)

13-14 березня

Москва (Російська Федерація)

5-та зустріч Міжнародного комітету з проекту комп'ютеризації Архіву Комінтерна (INCOMKA)

17-18 березня

Кельн (Німеччина)

Нарада підкомітету з комунікацій (ICA/COM)

27-31 березня

Трієст (Італія)

9 міжнародний архівний день та ХV Конференція членів Міжнародного Інституту архівознавства (IIAS)

31 березня

Лондон (Сполучене Королівство)

1-а зустріч Ради із співробітництва Асоціації аудіовізуальних архівів (CCAAA)План проведення роботи МРА на квітень-червень 2000 р.

3-7 квітня

Ріо-де-Жанейро (Бразилія)

Міжнародний семінар архівів і берійської традиції: "Використання та користувачів архівах", організований латиноамериканською асоціацією архівів (ALA)

5-7 квітня

Туніс

Засідання Виконкому МРА

6-7 квітня

Туніс

Засідання Комісії з архівного розвиту (ICA/CAD) та виконкому МРА разом з регіональними відділеннями МРА

5-9 травня

Каїр (Єгипет)

Позачергова регіональна асамблея та Колоквіум регіонального відділення арабських країн (ARBICA) "Засоби дослідження"

13 травня

Лісабон (Португалія)

Нарада архівів Європейського Союзу

29 травня

Париж (Франція)

Засідання Координаційного бюро з європейських програм (ICA/SUR)


Державний комітет архівів України

(тел. прес-служби 277-45-22)

8-9 лютого

Голова Держкомархіву України Р. Я. Пиріг взяв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Архіви Бєларусі на рубежі ХХ-ХХІ століть: історія, стан, перспективи розвитку" та ІІ бєларуського-французького архівного семінару, що проходили у Мінську. Під час перебування у столиці Бєларусі відбулися також переговори з керівництвом Бєлкомархіву щодо перспектив подальших взаємин українських та білоруських архівістів, їх співробітництва у рамках СНД.

20-21 березня

В рамках офіційного візиту Міністра закордонних справ України Б. І. Тарасюка до Турецької Республіки відбулося підписання між відомчого протоколу про співробітництво Держкомархіву України та Генеральної дирекції державних архівів при Прем'єр-Міністрові Турецької республіки. Свої підписи під протоколом поставили Голова Держкомархіву Руслан Пиріг та генеральний директор Іза Йескуль.


Участь української делегації у роботі конференції
"Архіви Білорусі на зламі XX-XXI століть: історія, стан, перспективи розвитку"
та II Білорусько-французького архівного семінару, що пройшли у Мінську

Міжнародні науково-практичні конференції. Широкий резонанс і участь фахівців світу отримали, зокрема, проведені в останні роки в Росії" Історики і архівісти: співробітництво в збереженні і пізнанні минулого в інтересах сьогодення й майбутнього "(27-28.XI.1997, Москва), в Україні "Національна архівна спадщина: проблеми збереження" (2-5.ХІ.1999, Київ), Республіка Білорусь" Архіви Бєлорусі на рубежі XX-ХХІ ст.: історія, стан, перспективи розвитку" (8-9.ІІ.2000). Українські архівісти-неодмінні учасники кожної із названих акцій. Цього річна конференція проведена в Мінську, на якій делегацію архівістів з України очолив голова Державного комітету архівів України, д.і.н., проф. Р. Я.  Пиріг.

У рамках пленарних засідань та роботи секцій "Проблеми архівознавства і археографії", "Теорія і практика архівної справи" та "Архівне краєзнавство" заслухано понад 60 доповідей і повідомлень, в яких було розглянуто широкий спектр проблем архівного будівництва, архівознавства і архівографії, архівного джерелознавства і історіографії серед доповідачів-голова Держкомархіву Республіки Білорусь к. і. н. О. М. Михальченко, заступник керівника Федеральної архівної служби Росії В. П. Тарасов, голова Археографічної комісії Держкомархіву Республіки Білорусь Р. П.  Платонов, проф. В. Пуансот (Франція), А. Банецький (Польша), Б. Вайдер (Канада), Д. Атлас (США) таін.

Небуденний інтерес і зацікавленість учасників конференції викликала доповідь голови Держкомархіву України Р. Я. Пирога "Сучасне архівне будівництво в Україні: тенденції, проблеми, перспективи", актуальність і глибокий зміст якої викликали шквал запитань і уточнень. Законодавча основа, механізми впровадження реформ, проблеми збереження, використання, інформатизації, штатні рамки держархівів всіх рівнів та рівень заробітної плати різних категорій працівників-неповний перелік питань, на які їх автори отримували вичерпну відповідь доповідача.

На заключному пленарному засіданні-здоповідями, в яких було розглянуто сучасний рівень вітчизняного архівознавства, документознавства, економіки архівної справиви ступили директори профільних НДІ М. В. Ларін (Москва), В. В. Федосов (Мінськ), а також В. П. Ляхоцький (Київ).

Одночасно з конференцією в Мінську відбувсяй II Білорусько-Французький семінар, на якому обговорено питання взаємозв'язку антропології й архівів, значення новітніх технологій у підготовці і діяльності архівістів та ін. На ньому на одній із трьох секцій "Проблеми архівознавства" з темою "Шляхи розвитку українського архівознавства у 1920-1930-х рр." виступила заступник директора УДНДІАСД І. В. Матяш.

Учасники конференції зафіксували сучасний стан розвитку архівного будівництва, насамперед, в країнах СНД, визначили проблеми і шляхи їх подолання, узагальнили міжнародний досвід розвою архівознавства та документознавства, ухвалили рекомендації, вяких, зокрема, лунав заклик до подальшого поглиблення міжнародного і міжгалузевого співробітництва в ім'я збереження для майбутніх поколінь документальної спадщини народів планети.

Володимир Ляхоцький


Нові видання

Грецькі рукописи у зібраннях Києва: Каталог / Упоряд. Є. Чернухін; Ред. кол.: І. Шевченко (голова), Е. Л. Кінен, О. Онищенко, Г. Боряк, М. Дмитрієнко, Л. Дубровіна; Інститут рукопису Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інститут історії України НАН України, Гарвардський університет, Дамбартон Оукс. -К. ; Вашингтон, 2000. -383 с.

Представлено понад 450 грецьких рукописів ІV-ХХ ст. з колекцій Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Національного історико-культурного заповідника "Києво-Печерська лавра" та Центрального державного історичного архіву України в Києві. Каталог репрезентує практично всі грецькі матеріали київських сховищ, зібрань, колекцій і цим значно полегшує наукову працю всіх зацікавлених осіб у царині як традиційної грецької палеографії, так і в царині сучасних досліджень історії етносоціальних процесів і життя грецької діаспорив Україні, Росії, Молдові.

ЦДІАК України представлено Колекцією рукописів з історії науки, літератури та мистецтва (ф. 228, оп. 1, спр. 93 а), в якій містяться Євангельські читання грецькою мовою. Цікаві документи відклалися та кожу фонді Архіву Коша Запорозької Січі (ф. 229, оп. 1, спр. 19, 157, 191).


Путівник по фондах відділу рукописів Інституту літератури / Упоряд. В. А. Бурбела, Г. М. Бурлака, С. А. Гальченко, М. М. Гнатюк, М. Л. Гончарук, Л. М. Гурєєва, С. А. Захаркін, З. Г. Крапивка, Н. І. Лисенко, Г. І. Павленко, Ф. П. Погребенник, А. м. Полотай, А. В. Ріпенко, К. М. Сєкарєва, М. В. Терещенко, Т. Г. Третяченко, Л. І.  Чернишенко, А. О. Шацька; Відп. ред. С. А. Гальченко, М. Г. Жулинський; Інститут літератури ім. Т. Г.  Шевченка НАН України, Фундація Омеляна і Тетяни Антоновичів. -К., 1999. - 864 с.

Знайомить читача з фондами відділу рукописів Інституту літератури ім. Т.  Г.  Шевченка НАН України, де зібрано найбагатшу в Україні колекцію архівних матеріалів українських письменників кінця ХVІІ-ХХ ст.; сконцентровано рукописи, листи, біографічні документи Г. Сковороди, І. Котляревського, Т. Шевченка, І. Франка, Л. Українки, О. Кобилянської, В. Стефаника, О. Олеся, М. Рильського, О. Гончара, І. Самчука, В.  Симоненка, В. Стуса та багатьох інших видатних діячів літератури, мистецтва і науки. Зібрано окремий фонд давніх рукописів та подібні тематичні колекції в особових фондах О. Бодянського та І.  Франка.

Інша група матеріалів-фонди редакцій журналів, товариств і установ літературно-мистецького профілю татематичні колекції.


Боряк Г., Дубик М., Маковська Н."Нацистське золото" з України: У пошуках архівних свідчень. Вип. 2: Матеріали до реєстру вилучених у населення коштовностей / Український національний фонд "Взаєморозуміння і примирення", Державний комітет архівів України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - К., 2000. - 388 с.

У другому випуску серійного видання вперше публікуються списки громадян-заявників про втрати особистого майна, в яких зафіксовано золоті та срібні прикраси, інші ювелірні вироби й коштовності. Списки складено за матеріалами первинних актів місцевих комісій сприяння Надзвичайній державній комісії СРСР.

Проаналізовано матеріали Пункту прийому трофеїв Головної каси Рейху, Команди української поліції у Львові.


Государственный архив города Севастополя. Краткий справочник / Под. ред. В. В. Крестьянникова; Сост. Н. М. Терещук, Н. С. Калинина; Государственный архив города Севастополя. -Севастополь, 2000. - 192 с.

Вперше подаються докладні відомості про склад фондів Держархіву м. Севастополя, створеного в 1919 р., що налічує майже 200 тис. одиниць зберігання.

Період ХІХ-початку ХХ ст. представлено фондами Севастопольського градоначальника, міського магістрату і міської управи, управління поліцмейстера, управління Севастопольського трамваю, колекції по будівництву храму Св. Володимира, карантинної агенції, Балаклавського Георгіївського і Херсонеського чоловічих монастирів, метричними книгами севастопольських церков та ін.

Фонди новітнього періоду представляють документи ревком і в місцевих Рад, їх відділів та управлінь, статистичну та інші галузі народного господарства міста; діяльність установ та організацій, органів юстиції, суду та прокуратури; профспілок та інших громадських об'єднань, діячів науки та культури, учасників війни 1941-1945 рр.

Розрахований на наукових працівників, викладачів вузів, краєзнавців.


Перелік видань архівних установ України за 1999р.

1. Документальні видання

1. Артемівка: Зб. документів і матеріалів / Упоряд. Л. М. Момот, Т. В. Чернявська; Державний архів Харківської області. - Харків, 1999. - 111 с. - (Серія: Краюмій, Слобожанщино!)

2. Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775: Корпус документів. Т.1 / Упоряд. Л. З. Гісцова (ст. упоряд.), Д. Л. Автономов, Є. І. Дрозд, Х. Г. Лащенко, А. Ю. Омельченко, О. Г. Полегайлов, В. В. Стафійчук, Л. А. Сухих; Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. -К., 1998. - 696 с.

3. Возз'єднання. Травень 1944 - січень 1946: Зб. архівних документів та матеріалів / Упоряд. О. Д. Довганич, А. М. Шекета; Державний архів Закарпатської області. - Ужгород, 1999. - 316 с.; іл.

4. Ещё мой бриг не трогался с причала/Сост. И. А. Добровольская; Государственный архив при Совете министров Автономной Республики Крым. - Симферополь, 1999. - 64с. - (Серия: Портреты и автографы)

5. Історія Кегичівського району: Зб. документів і матеріалів / Упоряд. О. С. Гнездило; Державний архів Харківської області. -Харків, 1999. - 267 с. - (Серія: Краюмій, Слобожанщино!)

6. Літопис УПА. Нова серія. Т. 2. Волинь і Полісся. УПА та запілля. 1943-1944: Документи і матеріали / Упоряд. О. Вовк, І. Павленко; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Видавництво "Літопис УПА", Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, Державний архів Рівненської області. -К.; Торонто, 1999. - 723 с.

7. Міжконфесійнівзаємининапівдні України ХVІІІ-ХХст. /Упоряд. А. В. Бойко, І. І. Лиман, О. М. Ігнатуша; Державний архів Запорізької області. - Запоріжжя, 1999. - 280 с.

8. Мілена Рудницька. Статті, листи, документи / Упоряд. М. Дядюк; Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Інститут історичних досліджень Львівського держуніверситету ім. Івана Франка, Європейський дослідний інститут ім. К. В. Липинського (Філадельфія, США). - Львів, 1998. - 843 с.

9. Мирні переговори між Українською державою та РСФРР 1918 р. Протоколи і стенограми пленарних засідань: Зб. документів і матеріалів / Упоряд. О. І. Лупандін, І. В. Раллє, Л. В. Яковлєва; Інститут історії України НАН України, Інститут східноєвропейських досліджень НАН України, Східноєвропейський дослідний інститут ім. В. К. Липинського (США), Головархів України, Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. - К. ; Нью-Йорк; Філадельфія, 1999. - 369 с.

10. Наріжний С. П. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції. 1919-1939: Матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої / Упоряд. Л. Яковлєва (керівник), Г. Михайличенко, А. Огінська; Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. - К., 1999. - 272 с.

11. Одеський мартиролог. Т. 2: Дані про репресованих Одеси і Одеської області за роки радянської влади / Укладачі Л. В. Ковальчук, Г. О. Разумов; Одеський Академічний центр, Державний архів Одеської області, УСБУ по Одеській області. - Одеса, 1999. - 800 с. - (Історико-меморіальне видання.)

12. Перший Всеукраїнський православний церковний собор УАПЦ 14-30 жовтня 1921 р.: Документи і матеріали / Упоряд. Г. М. Михайличенко, Л. Б. Пилявець, І. М.  Преловська; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Програма дослідження українських церков Канадського університету (Альбертський університет), Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. - К. ; Львів, 1999. - 559 с.

13. Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України, 60-80-ті роки ХХ ст.: Зб. документів та матеріалів / Упоряд. Т. Т. Тронько, О. Г. Бажан, Ю. З. Данилюк; Відповідальні за випуск М. І. Крячок, В. О. Савчук; Інститут історії України НАН України, Всеукраїнський фонд відтворення видатних пам'яток історико-архітектурної спадщини і М. О. Гончара, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України, Державний архів Закарпатської області. - К., 1999. - 304 с.

14. Товариство  Просвіта  у Львові. Статути / Упоряд. В. Пашук; Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Львівське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" ім. Т.  Г. Шевченка. - Львів, 1999. - 271 с.


2. Довідково-інформаційні видання

1. Административно-территориальные преобразования в Крыму. 1783-1998: Справочник / Сост. Л. П. Кравцова, В. К. Гарагуля, Л. В. Гурбова, Е. В. Каркач. Совет министров Автономной Республики Крым, Комитет по вопросам науки и регионального развития, Государственный архив при Совете министров Автономной Республики Крым. - Симферополь, 1999. - 464 с.

2. Батюк А. А., Бутич М. І. Архіви України": Бібліографічний покажчик змісту. 1947-1970 / Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 1999. - 188 с. (Серія:" Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки", вип. 3)

3. Державний архів Черкаської області. Доповнення до путівника / Упоряд. С. І. Кононенко, М. З. Бєлік, Т. А. Клименко; Державний архів Черкаської області. - Черкаси, 1999. - 62 с.

4. Журавлі повертаються додому: Каталог виставки екслібрісів, присвячений 125 - річчю від дня народження Богдана Лепкого / Упоряд. Б. В. Хаварівський; Державний архів Тернопільської області. -Тернопіль, 1999. - 54 с., іл.

5. Журавлина книга. Тернопільська українська західна діаспора. Словник імен / Упоряд. Б. Мельничук, Х. Мельничук; Державний архів Тернопільської області. - Тернопіль, 1999. - Ч. 1. - 242 с.

6. Каталог стародрукованих книг, що зберігаються у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ (ЦДІАК України). 1494-1764 рр. / Упоряд. Г. В. Боряк, О. Г. Полегайлов (ст. упоряд.) І. О. Ціборовська-Римарович; Центральний державний історичний архів України у м. Києві, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. - К., 1999. - 266 с.

7. Bereg Varmedye Foispan janakitarai 1342-1800. Iratjegyzek / Feleloskiado: Nagy Ferenc, Mihail Delegan. Kiadjaa Szabolcs-Szatmar-Bereg. Megyei Onkor-manyzat Leveltaraesa Karpataljai Allami Leveltar. -Nyiregyhaza, 1998. - 110 S.
[Наджупан Березької жупи. 1342-1800: Опис документів / Відп. завип.: Нодь Ференц, Михайло Делеган; Архів Соболч-Сотмар Бережської області, Державний архів Закарпатської області. -Ніредьгаза, 1998].

8. Особові фонди і архівні колекції, які зберігаються в Державному архіві Чернігівської області та його відділах в м Ніжині та Прилуках: Довідник / Упоряд. О. І. Баканова, К. В. Вторушина, Т. І. Зуб, В. В. Ільїна, Н. М. Лобанова, Н. М. Полетун, В. Т. Саржан, Л. М. Свічкова, Т. І. Сивовід, В. І. Симоненко, Л. Ф. Сурабко, Т. К. Черняк, Л. В. Шпилько; Державний архів Чернігівської області. - Чернігів, 1999. - 115 с.

9. Попечительный комитет об иностранных поселенцах Южного края России. 1799-1876 Т. 2: Аннотированная опись дел. 1819-1826. / Сост. О. В. Коновалова, О. М. Набока, Э. Г. Плесская; Государственный архив Одесской области, Институт Германских и Восточноевропейских исследований, г. Гёттинген (Германия). - Одесса, 1999. - 240 с.

10. Тернопільщина в народознавчих пам'ятках: Бібліогр. покажчик / Упоряд. А. О. Ленчишин; Управління культури Тернопільської обласної держадміністрації, Тернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотека, Державний архів Тернопільської області. - Тернопіль, 1999. - 132 с.

11. Фонди з історії Української Повстанської Армії в державних архівосховищах України. Вип. 1: Анотований покажчик фондів УПА. 1942-1946 / Упоряд. Г. Папакін, О. Вовк, З. Яцишин; Головархів України, Інститут історії України НАН України. - К., 1999. - 60 с.

12. Хронологічні рамки окупації німецько-фашистськими загарбниками міст і сіл Волині у роки Великої Вітчизняної війни. 1941-1945: Довідник / Упоряд. В. М. Гика, Н. В. Дмитроца, А. П. Кравчук, Т. М. Ревуха; Державний архів Волинської області. - Луцьк, 1999. - 52 с.

13. Юліуш Словацький (4. 09. 1809-3. 04. 1849): Бібліогр. покажчик / Упоряд. М. В. Друневич, В. Я. Миськів, О. Вітвіцький; Тернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотека, Державний архів Тернопільської області. - Тернопіль, 1999. - 40 с.


3. Збірки праць, документальні дослідження, монографії, нариси

1. Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник. Вип. 1: Архів і особа / Ред. кол.: Р. Я. Пиріг (гол. ред.), Г. В. Боряк, В. М. Волковинський, М. Ф.  Дмитрієнко, Л. А. Дубровіна, Я. С.  Калакура, С. Г. Кулешов, С. В. Кульчицький, В. С.  Лозицький, В. П. Ляхоцький, І. Б. Матяш, (відпов. секретар), О. С. Онищенко, Г. В. Папакін, З. В. Попова, В. А. Смолій, В. І. Ульяновський, В. С. Чишко; Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Інститут біографістики Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Київський національний університет культури та мистецтв. - К., 1999. - 328 с.

2. Бєлік М. З., Кононенко С. І., Кривенко С. І. Архіви-скарбниця і сторії: Історико-документальний нарис / Державний архів Черкаської області. - Черкаси, 1999. - 32 с.

3. З історії розвитку сільського телефонного зв'язку на Лебединщині. 1899-1999 / Упоряд. О. М. Козлов; Сумська дирекція УДПЕЗ "Укртелеком", Державний архів Сумської області. - Суми, 1999. - 44с.

4. Евреи в Крыму. Краткий очерк истории и удейских общин Крыма / Сост. Ю. М. Могаричёв, И. И. Вдовиченко. Государственный архив при Совете министров Автономной Республики Крым. - Симферополь, 1999. - 64 с.

5. Лозицький В. Історія міжнародного архівного співробітництва. 1898-1998 / Головархів України, Університет культури, Кафедра архівознавства. - К., 1999. - 130 с.

6. Материалы юбилейной научной конференции, посвященной 80-летию Государственного архива при Совете министров Автономной Республики Крым (28 мая 1999 года, г. Симферополь) / Сост. Л. Гурбова, Т. Шарова; Государственный архив при Совете министров Автономной Республики Крым. - Симферополь, 1999. - 63 с.

7. Михненко А. М. Історія Донбасу. 1861-1945: Навчальний посібник. / Державний архів Донецької області. - Донецьк, 1999. - 454 с., іл.

8. Петренко О. С. Лука-Мелешківська: Нариси історії села / Державний архів Вінницької області. - Вінниця, 1999. - 338 с.

9. Полтава: Історичний нарис / Кер. авт. кол. В. Є. Лобурець; Державний архів Полтавської області, Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, Полтавський краєзнавчий музей. - Полтава, 1999. - 280 с., іл. +24с. вкл.

10. Сапожников И. В., Белоусова Л. Г. Греки под Одессой. Очерки истории посёлка Александровка с древнейших времён до начала ХХ века / Институт украинской археографии и источниковедения им. М. С. Грушевского НАН Украины, Государственный архив Одесской области, Александровский поселковый Совет, Ильичёвский морской торговый порт. - Одесса; Ильичёвск, 1999. - 262 с.

11. Гальчак С. Археологічні культури Поділля / Державний архів Вінницької області. - Вінниця, 1998. - 64 с.

12. Гальчак С. "Біліплями" скорботи: (Причини голодомору 1932-1933 та голоду 1946-1947 років на Поділлі) / Державний архів Вінницької області. - Вінниця, 1999. -52 с.

13. Гальчак С. Поділля в найдавніші часи (Геолого-кліматичне минуле) / Державний архів Вінницької області. - Вінниця, 1999. - 40 с.

14. Студії з архівної справи та документознавства Т. 4 / Ред. кол.: В. П. Ляхоцький (гол. ред.), І. Б. Матяш (заст. гол. ред.), Л. Н. Федорова (відпов. секретар), Г. В. Боряк, І. Л. Бутич, І. І. Глизь, А. В. Денисенко, о. Димитрій (Рудюк), Л. А. Дубровіна, Я. С. Калакура, С. Г. Кулешов, М. В. Ларін, О. Я. Мацюк, В. В. Німчук, Г. В. Папакін, Р. Я. Пиріг, В. І. Сергійчук, В. А. Смолій, В. І.  Ульяновський, В. В. Федоров, Н. М. Христова, В. С. Шандра, А. К. Шурубура; Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К., 1999. - 224 с.

На початок
На початок