МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ

ЗВІТ
про виконання першого етапу Міжнародної програми
"Відновлення Пам'яті Польщі"

Підсумки роботи російських та українських архівістів
з виявлення фондів в архівах Росії та України, дослідження польських архівістів в архівах Німеччини та Австрії у 1999 р.

Затверджена Радою Європи за поданням Міжнародної ради архівів (МРА) міжнародна програма "Відновлення Пам'яті Польщі" має виключне значення не лише для польських архівів, які вперше добилися від світової громадськості визнання того факту, що Польща протягом періоду свого бездержавного існування, а особливо під час другої світової війни, понесла найбільші втрати своєї архівної спадщини. Ця програма має надзвичайну вагу і для українських архівів, оскільки є першим кроком в здійсненні іншого проекту - "Спільна архівна спадщина країн та народів Центральної та Східної Європи", яка має на меті виявлення фондів нашої спільної історії в архівах різних європейських держав, а також про життя поляків на українській території.

Головним завданням програми є збирання інформації про документальні джерела з історії Польщі та поляків у 1772 - 1918 рр., щоб отримати дані про ті архівні джерела, які будуть джерельною базою замість документів, втрачених остаточно або ж розкиданих в архівах різних країн.

Програма носить піонерський характер, оскільки досвід роботи, отриманий під час її підготовки і реалізації, створена комп'ютерна база даних в майбутньому стануть взірцем для здійснення аналогічних заходів іншими державами, в тому числі й Україною.

Для здійснення першого етапу програми був створений міжнародний комітет, до складу якого ввійшли представники Ради Європи, австрійські, італійські, німецькі, польські, російські, українські та французькі архівісти. Комітет розробив методичні принципи і сформував основні завдання програми, обговорив виготовлене в Голландії програмне забезпечення майбутньої комп'ютерної бази даних. Велику роботу здійснив експерт проекту, колишній Генеральний секретар МРА Ш. Кечкеметі, який минулого року особисто відвідав українські та польські архіви.

Рада Європи уклала угоди з архівами Росії та України щодо складання переліків архівних фондів та колекції періоду 1772 - 1918 рр. з історії польської держави і народу. Ці переліки вмістять основні дані щодо обсягу і змісту згаданих фондів та колекцій.

Російська сторона подала інформацію про 66 фондів Радянського державного архіву давніх актів (м. Москва), 166 фондів Російського історичного архіву (м. Санкт-Петербург), 178 фондів Російського державного військово-історичного архіву (м. Москва), 70 фондів Російського державного архіву військово-морського флоту, 16 фондів Центрального історичного архіву Санкт-Петер бургу, які польські колеги пропонують доповнити ще 27 фондами.

Українські архівісти склали і передали польській стороні список з 153 фондів ЦДІАЛ та 170 фондів ЦДІАК. Польські архівісти повністю сприйняли наш підхід до відбору архівних фондів, разом з тим внесли пропозицію про доповнення цього переліку з метою більш повного віддзеркалення джерел з історії Польщі та поляків і одночасної роботи над першим і другим етапами програми, тобто розширенням хронологічних рамок роботи з виявлення фондів до 1939 р. За їх підрахунками, йдеться додатково ще про кілька сот фондів з цих архівів.

На відміну від організації роботи в Росії та Україні, в німецьких та австрійських архівах виявленням займалися польські наукові групи. Ними за допомогою німецьких колег опрацьовано 68 фондів відділення Бундесархіву в Берліні (відділ Deutshes Reich) та 5 архівів у Відні (всього 230 фондів центральних органів державної адміністрації).

Такі серйозні досягнення в реалізації програми і найголовні ше її глибокі перспективи вимагають забезпечення проекту достатніми коштами. Їх нестача може, за визнанням польських архівістів, призвести до зниження активності іноземних партнерів, а для Росії та України - навіть до затримки всіх робіт. Наступним наслідком недостатнього фінансування може стати гальмування робіт із створення комп'ютерної бази даних, яку чекають архівісти та історики багатьох країн.


Зав. відділом інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків
Держкомархіву України Г. Папакін


ІНФОРМАЦІЯ

Відвідання Державного комітету архівів України
Надзвичайним і Повноважним Послом Румунії
в Україні паном Александру Корнсом

21 квітня 2000 р. Держкомархів України відвідав Надзвичай ний і Повноважний Посол Румунії в Україні пан Александру Корнса та аташе в справах культури Посольства Румунії в Україні пан Даніель Октавіан Нікулески. Відбулася тривала і зацікавлена розмова з Головою Державного комітету Р. Я. Пирогом, в якій взяли участь заступник Голови Держкомархіву Г. В. Боряк та начальник відділу інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків Держкомархіву Г. В. Папакін. Наслідком розмови стало погодження питань подальшого розвитку українсько-румунських стосунків, що ґрунтуються на Угоді про міжвідомче співробітництво в галузі архівної справи між Головархівом України та Головним управлінням державних архівів Міністерства внутрішніх справ Румунії від 2 червня 1995 р. Зокрема, передбачено організувати особисту зустріч керівників української та румунської архівних служб червні цього року.


Міжнародна конференція до дня Перемоги у Москві

18 - 19 квітня 2000 р. у Москві відбулася Міжнародна наукова конференція "Історична спадщина великої Перемоги над фашизизмом та сучасність (за документами Архівного фонду Росії)". В її роботі взяло участь близько 300 архівістів, науковців, дипломатів, військових. обговорювалось широке коле питань, пов'язаних з перемогою у Великій вітчизняній війні та післявоєнному мирному врегулюванні. з доповіддю "Партизанський фронт у тилу вермахта в Україні (1941 - 1944) за документами державних архівів" виступив Голова Держкомархіву України, д-р. істор. наук, проф. Р. Я. Пиріг.

Під час роботи конференції експонувалися дві тематичні виставки: документальна "Крах Третього Рейху" (за фондами ДА РФ та інших федеральних архівів) і книжкова "Видання з історії Великої вітчизняної війни 1941 - 1945 рр.".


Перебування польських архівістів у м. Рівне

19 - 22 травня 2000 р. в м. Рівне перебувала делегація представників органів виконавчої влади соціально-культурного спрямуван ня м. Петркув Трибунальський Республіки Польща. У складі делегації був директор Державного архіву міста Пйотр Завільські. 20 травня делегація відвідала державний архів Рівненської області.

Державними прапорами двох Республік на фасаді приміщення, квітами та хлібом-сіллю на українському рушнику зустріли польську делегацію архівісти області. Польські колеги відвідали архівосховища, де ознайомилися з умовами схоронності документів, основним їх складом, відбувся обмін досвідом та вирішення конкретних питань щодо напрямків подальшої співпраці. В кабінеті директора, який був прикрашений національною символікою двох держав, Г.Т. Харчук та П. Завільські підписали "Порозумін ня про співпрацю між державним архівом в м. Петркув Трибунальський Республіки Польща та державним архівом Рівненської області України", побудоване на основі "Порозуміння про співпрацю між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України і Головною Дирекцією державних архівів Республіки Польща", від 7 липня 1993 р., способи здійснення якого визначені відповідно до "Виконавчого протоколу" від 19 березня 1997 р.

На закінчення, архівісти Рівненщини з вдячністю прийняли запрошення на відповідну зустріч у м. Петркув Трибунальський.

Хід зустрічі транслювався по місцевому телебаченню.


Зав. відділом організації і координації архівної справи
Держархіву Рівненської області Г. І. Плохотнюк


Зустріч з американською дослідницею доктором Патрицією Кеннеді Грімстед

23 травня 2000 р. в Держкомархіві України відбулася зустріч з відомою американською дослідницею доктором Патрицією Кеннеді Грімстед, (Український науковий інститут Гарвардського університету) яка виступила з науковою доповіддю: "Повернення культурних цінностей до СРСР з Американської зони окупації Німеччини й Австрії. 1945 - 1957". Вперше оприлюднена цілісна інформація за документами Національного архіву США про кількість та склад архівних документів, бібліотечних зібрань, музейних експонатів, вивезених з СРСР під час другої світової війни і зібраних американською окупаційною владою на території Німеччини і Австрії та переданих радянській стороні.

Опрацьовані й представлені дослідницею матеріали детально відтворюють цілісну картину першого етапу переміщень культурних скарбів, того етапу про який протягом півстоліття нам нічого не було відомо і протягом якого американським окупаційним властям вдалося зібрати із численних сховищ, відреставрувати, ідентифікувати, підготувати до відправки до радянської зони окупації Німеччини сотні музейних експонатів, бібліотечних томів і архівних зібрань України, Росії, Білорусії.

Проведене дослідження ставить на порядок дений питання про вивчення історії переміщення архівних, бібліотечних і музейних цінностей вже на радянській території.


Візит Генерального консула Угорської Республіки
Золтана Сокача до Державного архіву Закарпатської області

25 травня 2000 р. пан Золтан Сокач Генеральний консул Угорської Республіки відвідав Державний архів Закарпатської області в Ужгороді, а також його Берегівський підрозділ, де ознайомився з умовами зберігання документів, значна частина яких стосується діяльності й розвитку угорської держави.

В ході зустрічі обговорено можливості надання угорською стороною певної допомоги в поліпшенні умов зберігання документів Національного архівного фонду України, що знаходяться у сховищах Берегівського підрозділу ДАЗО, а також шляхи подальшого співробітництва архівних установ України та Угорщини, насамперед на регіональному рівні.

В робочій зустрічі взяли участь консул Угорської Республіки Антал Суромі, начальник відділу інформації, використання Національного архівного фонду та зовнішніх зв'язків Державного комітету архівів України Георгій Папакін. Учасників зустрічі прийняв голова Берегівської районної державної адміністрації Іштван Гайдош. Сторони домовилися про подальші контакти з приводу розв'язання обговорених на зустрічі питань.


Директор Держархіву Закарпатської області М. В. Делеган


7-е засідання Європейського бюро МРА в Парижі

29 травня 2000 р. у Парижі відбулося 7-е засідання Європейсь кого бюро архівів - Відділення Міжнародної Ради архівів для Європи і Північної Америки (ICA/EUR). У роботі брали участь керівники і повноважні представники архівних служб країн Європи - Франції, Швеції, Шотландії, Італії, Норвегії, Хорватії, Польщі, Російської Федерації, Німеччини . Україну представляв заступник Голови Державного комітету архівів України Г. В. Боряк.

На порядок денний було винесено кілька важливих питань, з яких головне - структурні зміни у Європейському бюро, що трансформується в два регіональні відділення: Європейське і Євразійське. Остаточні рішення щодо реформування Бюро для розвитку європейських програм МРА та складу його комітетів будуть прийматися у вересні 2000 р. на ХІV Міжнародному конгресі архівів в м. Севільї (Іспанія).

Обговорювалися проблеми організації співробітництва з Радою Європи, Європейським Союзом; нова архівна програма Юнеско; з інтересом заслухані й обговорені доповіді з проблем правонаступництва стосовно спільної архівної спадщини країн колишньої Югославії, а також реалізації міжнародного архівного проекту "Відновлення пам'яті Польщі".

Вирішено ряд організаційних питань щодо проведення ХІV Міжнародного конгресу архівів.


Призначення


Ювілеї

Державному архіву Рівненської області виповнилось 60 років. З цієї нагоди 12 травня 2000 р. в приміщенні Залу камерної та органної музики м. Рівного відбулися урочистості. В президії почесні гості свята: заступник Голови Державного комітету архівів України Г. В. Боряк, заступник голови облдержадміністрації - П. Ю. Саух, начальники відділів і управлінь облдержадміністрації, заступник голови обкому профспілки працівників держустанов - Т.С. Сівак, керівники державних архівів сусідніх областей, колишні директори держархіву області, науковці, викладачі місцевого гуманітарного університету, представники громадських організацій, завідуючі відділами держархіву області. В залі були присутні працівники держархіву області, завідуючі архівними відділами райдержадміністрацій, ветерани держархіву області, колишні завідуючі районними архівами, працівники діловодних служб та архівних підрозділів установ, організацій та підприємств, вчителі-історики, працівники обласного краєзнавчого музею, представники громадськості, студенти.

У рамках урочистостей відбулася науково-теоретична конференція, в якій взяли участь працівники держархіву області, викладачі місцевого університету, інших вузів міста, працівники наукових установ, журналісти, краєзнавці та ін. У своїх виступах вони висвітлили етапи становлення та розвитку держархіву області, основний склад і зміст його документів, місце і роль цих документів у підготовці наукових робіт, досліджень, виявленні та вивченні свого родоводу та багато інших напрямків використання архівних документів.

Під час проведення науково-теоретичної конференції в залі експонувалася спеціально підготовлена виставка, на якій було представлено рукописні книги ХV - ХVІ ст. "Служебник" і "Псалтир", купчі грамоти на пергаменті ХV - ХVІ ст., документи про родину російського письменника В. Г. Короленка, про вчителювання в Рівненській гімназії М. І. Костомарова і П. Куліша, службовий атестат І. Ф. Ціолковського, діда російського вченого в галузі аеродинаміки і ракетної техніки К. Е. Ціолковського за 1841р., документи з особових фондів Ф. Р. Штейнгеля - засновника першого краєзнавчого музею на Рівненщині в с. Городок Рівненсько го повіту і Якуба Гофмана - історика краєзнавця, голови правління Волинського округу спілки вчителів Польщі, автора "Путівник по Волині", "Бібліографії Волині", а також документи, які розповідають про діяльність на Рівненщині товариства "Просвіта", "Союзу українок", українського видавництва газети "Волинь" та ін. Виставка викликала великий інтерес у науковців, громадськості міста, які були присутні на урочистостях, та засобів масової інформації.

Після вітальних слів і вшанування працівників архівів, яким були вручені подарунки та досить оригінально виготовлені пам'ятні вітання, було прийняте Звернення учасників конференції, вчених, дослідників до керівників органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів всіх рівнів, керівників підприємств, організацій і установ, політичних партій і громадських організацій, до всіх жителів області про доцільність та необхідність збереження архівних документів та надання для цього посильної допомоги.

Завершилися урочистості святковим концертом, на якому звучала камерна та органна музика, артистами обласної філармонії були виконані класичні та народні твори. Проведення урочистостей широко транслювалося по телебаченню і радіомовленню, було висвітлено на сторінках місцевих газет.

* * *

6 травня 2000 р. зустрів свій 80-літній ювілей Іван Климович Іващенко, ветеран архівної справи, колишній директор Державного архіву Чернігівської області.

Іван Климович Іващенко народився в селянській родині в с. Лузики Сосницького району Чернігівської області. Після закінчення середньої школи вступив до Конотопського учительського інституту, мріяв стати учителем. Проте в 1939 р. був призваний в армію. У роки війни брав участь в героїчній обороні Севастопо ля. Нагороджений орденами Вітчизняної війни, медалями "За відвагу", "За оборону Севастополя". Після тяжкого поранення був демобілізований. В повоєнний час отримав вищу освіту, працював на партійній роботі. Був удостоєний орденів Трудового Червоного Прапора, "Знак Пошани". У червні 1974 р. І. К. Іващенко був призначений на посаду директора Державного архіву Чернігівської області. Працюючи в архіві, Іван Климович зробив надзвичайно багато для зміцнення його матеріальної бази, завжди приділяв велику увагу добору і навчанню висококваліфікова них спеціалістів, брав активну участь у використанні архівних документів, зокрема, в підготовці та виданні збірників документів і матеріалів "Черниговщина в период Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) " (1978), "Сила братства" (1980), "Социалистическое строительство на Черниговщине (1921 - 1941 гг.)" (1983), "Социалистическая Черниговщина" (1987), "Чернигову 1300 лет" (1990) та ін. Протягом багатьох років Іван Климович був постійним автором часопису "Архіви України", дописувачем чернігівських газет.

За бездоганну працю на архівній ниві, успіхи в роботі неодноразово відзначався подяками, нагороджувався почесними грамотами Чернігівського облвиконкому, Головного архівного управління України, а в 1990 р. Головархів СРСР нагородив його нагрудним знаком "Відмінник архівної справи".

На посаді директора Іван Климович (1974 - 1991) приділяв велику увагу підвищенню фахового рівня своїх колег, був вимогливим до них і водночас надзвичайно чуйним до їхніх потреб. Іван Климович Іващенко і сьогодні, сповнений оптимізму, життєвої енергії, є взірцем для молоді у ставленні до життя, до своєї праці.

Працівники архіву, щиро вітаючи ювіляра, відзначили його значний внесок в розвиток архівної справи на Чернігівщині, виховання нових поколінь архівістів. Адміністрація, профспілковий комітет приєдналися до привітань співробітників, вручивши імениннику пам'ятний дарунок.


Завідуюча відділом інформації та використання документів Н. Полетун

* * *

На підставі рішення колегії Держкомархіву України від 05.05.2000 за успішне здійснення заходів, спрямованих на розвиток архівної справи, забезпечення збереженості Національного архівного фонду, пропаганду історичних джерел та з нагоди 60-річчя Державного архіву Рівненської області його колектив нагороджено Почесною грамотою Державного комітету архівів України (Наказ № 20-к від 10.05.2000).

Серед травневих ювілярів також завідувачка архівного відділу Великоберезнянської райдержадміністрації Закарпатської області ПОВШЕДНА Олена Миколаївна, яку за багаторічну сумлінну працю нагороджено Почесною грамотою Державного комітету архівів України. (Наказ № 19-к від 10.05.2000).

З нагоди ювілею за багаторічну сумлінну працю вручено Вітального листа Державного комітету архівів України БАДЕЄВІЙ Людмилі Василівні - завідувачці відділу формування НАФ та діловодства Державного архіву Хмельницької області (Наказ № 21-к від 12.05.2000).


НОВІ ВИДАННЯ

Публікації архівних установ України

Архівні установи України. Довідник / Автори-укладачі О. І. Алтухова, С. І. Андросов, Л. С. Анохіна та ін.; ред. кол. О. С. Онищенко, Р. Я. Пиріг (співголови), Л. А. Дубровіна (заст.) та ін.; упоряд. Г. В. Боряк, С. Г. Даневич, Л. А, Дубровіна та ін.; Державний комітет архівів України, Міністерство культури і мистецтв України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вер надського НАН України. - К., 2000. - 260 с. - (Програма: "Архівні зібрання України". Серія: Спеціальні довідники).

Це перший довідник загальнонаціонального рівня за роки незалежності України. Більшість путівників -довідників по державних архівах України вийшла в 1960 - 1980-ті роки. Інформація, репрезентована в них, суттєво застаріла. Тому з'явилась нагальна потреба в довіднику нового покоління. В даному довіднику вперше подаються відомості про склад і зміст фондів колишніх архівів Компартії України, які відзначалися майже повною закритістю.

При формуванні відомостей про склад і зміст фондів особлива увага зверталася на нещодавно розсекречену інформацію та інформацію обмеженого доступу, дані про нові надходження.

Включені відомості про Державний комітет архівів України; сім центральних державних архівів України (ЦДАВО, ЦДАГО, ЦДІАК, ЦДІАЛ, ЦДКФФА, ЦДНТА, ЦДАМЛМ); Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства (УДНДІАСД); Науково-довідкову бібліотеку центральних державних архівів України (НДБ ЦДА України); Державний архів при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 24 обласних державних архіви; державні архіви міст Києва та Севастополя; 7 галузевих архівів; архівні установи Міністерства культури і мистецтв України та Міністерства освіти України.

У додатках вперше оприлюднено списки музеїв, що зберігають рукописні матеріали, подається бібліографія архівних зібрань України (довідники, огляди фондів, колекцій, зібрань) та зарубіжної україніки; називаються видання українських та зарубіжних істориків з проблем переміщення та реституції архівних фондів.

Описові статті містять коротку адміністративну інформацію, історію архівної установи, дані про обсяги, склад та зміст фондів, основну бібліографію за станом на 1999 р.

З огляду на те, що Україна в різні періоди входила до складу інших держав, які на сьогодні зберігають значні масиви україніки і документів, пов'язаних з Україною, в наступних випусках серії подаватиметься поточна і ретроспективна бібліографічна інформація про склад і зміст загальних архівних довідників, що побачили світ у 90-х роках, зокрема, в Росії та Польщі.

В іншій серії програми "Архівні зібрання України" готуються путівники по окремих архівосховищах України.Архівіст: Вісник САУ / Ред. кол.: І. Б. Матяш (відп. ред.) та ін.; Спілка архівістів України. - 1999. - Вип. 1 (4). - 106 с.

У збірнику публікуються статті присвячені різним аспектам історії та сучасним проблемам Спілки архівістів України, різних професійних організацій, громадських об'єднань, наукових товариств (українських і зарубіжних) історичного профілю.

Для співробітників архівів, бібліотек, музеїв, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.Архівіст. Інформаційний вісник Державного архіву Сумської області / Упоряд. Є. Б Антушева, В. А. Макарченко; Держархів Сумської області. - Суми, 2000. - 8 с.

Щоквартальний інформаційний вісник започаткований архівістами Держархіву Сумської області. Вийшло два номери.

Подається оперативна інформація з архівної справи, історичні події, висвітлюється досвід роботи архівних установ області, а також рубрика - "Документи розповідають".

Другий номер повністю присвячений 55-річчю Великої Перемоги: "Архіви і війна", "Ветерани архіву - учасники Великої Вітчизняної війни", "Особові фонди воєнної тематики", "Довідки "остарбайтерам".

Розрахований на спеціалістів архівної справи, на всіх, хто цікавиться архівними питаннями.Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий наук. збір. / Ред. кол.: Р. Я. Пиріг (відп. ред.) та ін.; Головне архівне управління України,Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Інститут біографістики Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київський національний університет культури і мистецтв. - К., - 1999. - Вип. 1: Архів і особа. - 328 с.

Збірник наукових праць, заснований провідними українськими науковими і навчальними інституціями в галузі спеціальних історичних дисциплін, містить статті, розвідки, публікації унікальних документів з питань історії та сучасних проблем архівного будівництва; едиційної, польової та камеральної археографії, джерелознавства історії України; генеалогії тощо. Окремим розділом до першого випуску включено праці молодих дослідників - учасників наукової конференції "Архів і особа" (Київ, 22 - 23 вересн. 1999 р.).

Для істориків, архівістів, джерелознавців, працівників бібліотек і музеїв, краєзнавців, викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів та широкого кола дослідників-аматорів.Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий наук. збір. / Ред. кол.: Р. Я. Пиріг (відп. ред.) та ін.; Державний комітет архівів України, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документоз навства, Інститут історії України НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевсь кого, Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Інститут біографістики Національної бібліотеки України ім. В. І. Вер надського, Київський національ ний університет ім. Тараса Шевченка, Київський національний університет культури і мистецтв. - К., 2000. - Вип. 2: Архівознавчі читання. - 280 с.

Збірник наукових праць містить статті розвідки, публікації унікальних документів з питань історії й сучасних проблем архівного будівництва; едиційної польової, камеральної археографії; джерелознавства історії України тощо; відгуки, рецензії. Праці молодих дослідників вміщено в окремому розділі. Включено розвідки українських, російських, білоруських науковців, а також учасників Архівознавчих читань, присвячених 50-літтю кафедри архівознав ства та спеціальних історичних дисциплін Київського національ ного університету ім. Тараса Шевченка.

Для істориків, архівістів, джерелознавців, працівників бібліотек і музеїв, краєзнавців, викладачів, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів, широкого кола дослідників-аматорів.Винокурова Ф. Евреи Винничины в период Второй мировой войны. Малоизвестные документы и новые интерпретации. Т. 3: Участники боевых действий на фронтах войны с нацизмом и труженики тыла / Институт украинской археографии и источниковеде ния им. М. С. Грушевского НАН Украины, Государственный архив Винницкой области. - Винница, 2000. - 336 с.: ил.

Третій том книги присвячено учасникам бойових дій і трудівникам тилу. На основі дослідження документальних джерел, свідчень і спогадів ветеранів війни та їх рідних автор підкреслює думку про те, що євреї були не тільки пасивними жертвами, а й активними борцями проти нацизму. Висвітлюється участь солдат і офіцерів у бойових діях, а також діяльність фронтових журналістів, військових медиків і учасників трудового фронту. Переважна кількість документів публікується вперше.

Розрахована на дослідників єврейської історії, зокрема Катастрофи й Героїзму, краєзнавців, а також на широке коло зацікавле них читачів.Державний архів Рівненської області. Буклет. Б. М., б. р. - 6 с.

Висвітлюється історія створення архіву, а також районних та міських архівів області.

В стислому вигляді описано фонди і документи, що зберігаються в архіві (близько мільйона одиниць зберігання). Найдавніші з них датовано першою половиною ХVІ ст. - це купчі грамоти, які зберігаються у фонді Дубенського повітового суду. В фондах цього ж періоду - документи про звільнення селян від кріпацької залежності. Є відомості про І. Ф. Ціолковського - діда відомого вченого в галузі аеродинаміки і ракетної техніки К. Е. Ціолковського, про родину письменника В. Г. Короленка, про вчителювання в Рівненській гімназії М. І. Костомаро ва, П. О. Куліша. Є документи про соціальне і економічне становище Рівненщини періоду перебування у складі Польщі (1921 - 1939). Документи радянських установ і організацій періоду громадянської війни (1919 - 1920) і початку соціалістичного будівництва (1939 - 1941) представлені фондами Дубенського повітового виконавчого комітету, повітових, міських і волосних ревкомів, тимчасового управління м. Рівне та ін. В архіві зберігаються і активно використовуються документи періоду другої світової війни. Серед них нещодавно розсекречена колекція документів ОУН - УПА, в якій знаходяться друковані видання постанов конференцій та з'їздів, звітів, оглядів окремих командирів підрозділів УПА "Польської Січі" Тараса Бульби-Боровця, групи "Північ" Клима Савури, а також декілька щоденників безпосередніх учасників тих подій.

Найширше представлено документи післявоєнного періоду (1944 - 1988).

Викликають цікавість фото-, фоно- та кінодокументи.

Розраховано на дослідників, істориків, краєзнавців та ін.Матяш І. Б. Українська архівна періодика 1920 - 1930-х рр.: історія, бібліографія, бібліометрія / Національна академія наук України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. - К.: НБУВ, 1999. - 480 с.

Це спільне видання Національ ної бібліотеки України ім. В. І. Вер-надського й Українського державного науково-дослідного інституту архівної справи та документоз навства, яке стало завершенням одного з напрямків проекту "Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки" (1996 - 1999 рр.), котрий включив бібліографічні покажчики архівної періодики в Україні: "Анотований покажчик публікацій журналу "Архіви України" за 1988 - 1995 рр." (укладач Н. П. Павловська, К., 1997. - 151 с.); "Архіви України": бібліографічний покажчик змісту, 1947 - 1970 рр. (укладачі А. А. Батюк, М. І. Бутич; К., 1999. - 200 с.). Видання автора стало вагомим внеском у національну українську бібліографію, з одного боку, та в історіографію архівознавства - з іншого.

У книзі органічно поєднано історіографічне й наукометричне дослідження архівної періодики в Україні та зведений анотований систематичний покажчик публікацій раритетних архівознав чих науково-популярних та інформаційних часописів, що виходили різними обсягами й накладами впродовж 1919 - 1938 рр.

Важливе значення фахової архівної періодики полягає в тому, що вона тривалий час виконувала функції "підручника з архівної справи", речника вищих органів управління у цій галузі, а з другого - висвітлювала різноманітні події архівного будівництва, тим самим набуваючи значення важливого джерела для вивчення історії архівної справи в Україні.

Основна частина книги являє собою фундаментальний комплексно-тематичний ретроспективний двомовний покажчик архі вних видань "Українська старовина", "Архівна справа", "Радянський архів", "Архів Радянської України", "Бюлетень ЦАУ", "Бюллетень Крым ЦАУ", "Червоний архівіст", "Архивный работник", "Архівознавчий збірник", "Архівознавчий науково-інформаційний збірник". В опрацьованому виключно de visu матеріалів, зібрано бібліографічну інформацію про раритетні видання, окремі з яких збереглися лише в кількох документосховищах. Покажчик охоплює бібліографічні записи всіх публікацій часописів, незалежно від їх характеру і обсягу: статті, тексти офіційних документів, короткі хронікальні замітки, рецензії тощо. Автором свідомо обрано форму історичної анотації з огляду на джерельну цінність публікацій УАП, котрі зафіксували не лише певні події, а й дух часу. Хронологічні межі покажчика визначено часом виходу першого архівно-музейного видання - "Українська старовина" (1919), з одного боку, і часом припинення видання "Архівознавчого збірника" (1938) - , з іншого. Структура покажчика розроблена з урахуванням специфіки представлених в ньому матеріалів. Бібліографі чний матеріал дає змогу скласти уявлення про пріоритетні напрямки архівного будівництва 1920 - 1930 рр., розвиток архівознавства, взаємовідносини державних і відомчих архівних установ, ставлення центральної та місцевої влади до архівної справи тощо. В роботі застосовано наукометричні методи дослідження, що дозволяють на підставі статистичних даних встановити певні закономірності розвитку архівної періодики. Бібліометричний аналіз архівних видань, як інформаційних каналів зв'язку, в контексті інформаційної та політичної моделі, прийнятий в наукометрії, демонструє дієвість цих методів.

У додатках подано основні бібліографічні відомості про репрезентовані в покажчику видання (за авторською схемою), покажчик публікацій про архівну періодику, покажчик публікацій "Збірника узаконень, розпоряджень і інструкцій в архівній справі", іменний та географічний покажчики, покажчик криптонімів, список скорочень тощо. Може бути цікавою і корисною для науковців, працівників архівних і бібліотечних установ України, викладачів, аспірантів, студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів. Вона не лише заповнює "білу пляму" в історіографії архівознавства, а стане надійним лоцманом у вивченні історії архівної справи 1920 - 1930-х рр.Михайло Рубач: архівіст, історик, педагог / Ред. кол.: І. Л. Бутич, О. В. Гранкіна, С. З. Заремба, Я. С. Калакура, А. М. Катренко, В. А. Качкан, В. П. Ляхоцький (гол. ред.), І. Б. Матяш (заст. гол. ред.), К. Є. Новохатський, Р. Я. Пиріг, О. О. Рубач, Н. М. Христова, В. С. Шандра (відпов. секретар). - К., 2000. - 210 с. (Серія: Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела)

Збірник наукових праць присвячено Михайлові Абрамовичу Рубачу (1899 - 1980) - відомому історику, архівістові, організатору архівної справи в Україні 1920 - 1930-х рр., археографу, доктору історичних наук, професору, лауреатові Державної премії. Цим виданням Державний комітет архівів України, Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, Спілка архівістів України вшановують його пам'ять. Книга містить спогади сучасників про вченого, новітні дослідження його життєвого шляху, архівні матеріали, що публікують ся вперше.

Для істориків, архівістів, широкого загалу.ДОКУМЕНТАЛЬНІ ВИДАННЯ ІНШИХ УСТАНОВ

Музичий архів М. Д. Леонтовича: Каталог / Упоряд. Л. П. Корній, Е. С. Клименко; Відп. ред. Л. А. Дубровіна; Інститут рукопису Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського. - К., 1999. - 114 с.

Складається з археографічних описів нотних рукописів духовних і світських творів класика української музики кінця ХІХ - початку ХХ ст. М. Д. Леонтовича (зустріча ться твори й інших композиторів, що були серед його матеріалів), які зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Подано описи чистових автографів, чернеток, ескізів, варіантів, редакцій творів композитора. Видання допоможе відкрити невідомі аспекти творчої лабораторії митця, зрозуміти особливості його творчого процесу і сприятиме вивченню індивідуального стилю М. Д. Леонтовича.

Розраховане на музикознавців - дослідників історії української музики, а також джерелознавців, археографів, філологів, які цікавляться музичною спадщиною та творчою індивідуальністю композиторів.Пристайко В., Шаповал Ю. Михайло Грушевський: Справа "УНЦ" і останні роки (1931-1934) / Центр історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії НАН України; Служба безпеки України. - К.: Критика, 1999. 355 с.

Книга генерала СБУ Володимира Пристайка та відомого українського історика Юрія Шаповала присвячена останньому десятиліттю життя Михайла Грушевського - від його повернення в 1924 р. з еміграції до загадкової смерті 1934 р. в Кисловодську. Велика кількість нових, недоступних досі дослідникам документів, уперше опублікованих та проаналізованих у книжці, висвітлює механізми стеження совєтської охоронки за видатним ученим-гуманітарієм та готування сталіністами масових репресій проти української інтелігенції.

Третина обсягу книги - це унікальні документи, що стосуються генези справи "УНЦ", останніх років життя і обставин смерті М. Грушевського.ЗАРУБІЖНІ АРХІВНІ ВИДАННЯ

Сводный каталог культурных ценностей, похищенных и утраченных в период второй мировой войны. Т. 4. Государственные архивы Российской Федерации. Утраченные архивные фонды. Кн. 1 /Под общ. ред.: Н. Хорошило- ва, А. Вилкова, Н. Никандрова; Сост.: В. Звавич, Е. Новикова; Фе-деральная архивная служба России, Всероссийский научно-иссле довательский институт документоведения и архивного дела. - М. - С.-П., 1999. - 336 с., 24 ил.

Вперше робиться спроба узагальнити відомості про величезні втрати, які поніс Архівний фонд

Росії в роки другої світової війни. У першому випуску містяться відомості про втрачені документи більшості державних архівів Російської Федерації. В даному каталозі відсутні відомості про втрату документів партійних і відомчих архівів, у тому числі архівів органів НКВС СРСР і військових частин і підрозділів Червоної Армії. Вказуються причини втрат ряду архівних документів та комплексів. Каталог дає чітку уявлення про, непоправні збитки, що завдала війна російській і світовій науці та культурі в результаті загибелі великої кількості фондів російських архівів.

Розрахований на дослідників, істориків.Фонды Русского Загранично го исторического архива в Праге. Межархивный путеводитель / Отв. ред Т. Ф. Павлова; Федеральная архивная служба России, Государственный архив Российской Федерации. - М., 1999. - 671 с., ил.

Наведено відомості про склад і зміст документів, що зберігали ся раніше в складі колишнього РЗІА в Празі та Донського козачого архіву. Зараз ці матеріали знаходяться в складі фондів ДАРФ, РДВА, РДАЛІ, РДВІА та інших архівів Російської Федерації та держав СНГ. До Путівника включено відомості про фонди емігрантських установ і організацій, особистих фондах емігрантів, а також документах з історії Росії, вивезених за кордон.

Для широкого кола читачів.

На початок
На початок