ХРОНІКА АРХІВНОГО ЖИТТЯ

У Держкомархіві України
Відзначення 10-ї річниці прийняття Декларації про суверенітет України

12-27 червня з нагоди 10-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет України в центральних державних архівах (ЦДА) України та Науково-довідковій бібліотеці ЦДА України відкрито виставки оригіналів документів і книжкових видань з цієї тематики. В експозиції Центрального державного історичного архіву, м. Києва представлено універсали 13-ти гетьманів України; в Центральному державному архіві вищих органів влади і управління - 4 універсали Української Центральної Ради 1917-1918 рр., Тимчасовий закон Української Центральної Ради про випуск державних кредитних білетів Української Народної Республіки 1917 р., низку законів Української Держави 1918 р., Конституцію Української Соціалістичної Радянської Республіки 1918 р., Акт проголошення Української держави, прийнятий Національними зборами українців у м. Львові 30 червня 1941 р.; у Центральному державному кінофотофоноархіві - фотодокументи про видатні події, діячів України доби Центральної Ради, Гетьманату та Директорії, про найважливіші моменти політичного, економічного і культурного життя України з 1990 р. до наших днів; у Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва - документи як 20-х років, так і сьогодення з питань української державності, серед яких матеріали, пов'язані з життям і діяльністю Б. Антоненка-Давидовича, В. Сосюри, О. Довженка, Є. Маланюка, І. Багряного, В. Стуса, письменників О. Гончара, Є. Сверстюка.

На виставці книжкових видань в Науково-довідковій бібліотеці ЦДА України були представлені книжки та збірники документів про діяльність Б. Хмельницького, І. Мазепи, П. Орлика, "Козацькі літописи" С. Величка, "Книга буття українського народу" М. Костомарова, нотатки з історії української державності В. Липинського, М. Грушевського, П. Скоропадського, С. Петлюри, С. Бандери, мапи та видання про діяльність ОУН, УПА, стрілецької дивізії СС "Галичина".

Загалом експонувалося понад 160 унікальних документів з архівів та 150 книжкових видань.


Чергове засідання "Kруглого столу"

14 червня відбулося засідання круглого столу, присвячене обговоренню основних положень Концепції забезпечення національних інтересів України в галузі архівної справи. В засіданні взяли участь провідні фахівці центральних державних архівних установ, представники профільного комітету Верховної Ради України, зацікавлених центральних органів виконавчої влади, академічних та галузевого наукових інститутів, Спілки архівістів України, інших організацій.

Учасники круглого столу проаналізували сучасний стан архівної справи, розглянули тенденції та чинники, що діють в ній. Наголошувалося, що архівна справа є однією з важливих сфер, які забезпечують інформацій ний потенціал суспільства. Захист її від дії різного роду потенційних і реальних загроз є складовою частиною загальної національної безпеки. Розроблювана концепція повинна систематизувати погляди у цій сфері, сприяти виробленню зваженої державної політики в справі формування, зберігання та використання Національного архівного фонду.

Серед пріоритетів у забезпеченні національних інтересів у архівній справі має стати привернення уваги суспільства, відповідних державних структур до нагальних професійних потреб архівістів, розроблення і систематичне здійснення заходів щодо піднесення їх статусу, посилення державного контролю за збереженням архівних документів та архівної інформації, першочергове фінансування програм, спрямованих на збереження Національного архівного фонду.

Гострі проблеми архівів було також запропоновано обговорити на парламентських слуханнях, зокрема під час розгляду нової редакції Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", яка зараз готується для подання Верховній Раді України.


Перше засідання Редакційно-видавничої ради

16 червня відбулося перше засідання щойно створеної Редакційно-видавничої ради Держкомархіву України. Голова Ради, заступник Голови Держкомархіву Г. В. Боряк окреслив присутнім її завдання. Учасники засідання обговорили питання рекомендації до друку Довідника про місця примусового утримання громадян на окупованій території України (1941-1944) та "Методичних рекомендацій зі складання внутрішніх описів до актових книг ХVІ-ХVІІ ст.". Заслухано також інформацію про видання монографії Патриції Кеннеді Грімстед (Український науковий інститут Гарвардського університету, США) "Зарубіжна архівна україніка: Міжнародні правові прецеденти та археографічні ініціативи".


Робоча зустріч Президента України з Головою Держкомархіву України

26 червня відбулася робоча зустріч Президента України Леоніда Кучми з Головою Державного комітету архівів України Русланом Пирогом. Керівник архівної служби поінформував главу держави про стан збереженості документів історико-культурної спадщини українського народу, про поточну роботу з документування сучасних процесів державного будівництва та суспільного розвитку.

Леонід Кучма підкреслив історичну, соціальну значимість роботи архівів і наголосив на необхідності прискорення розробки нової редакції Закону України про Національний архівний фонд, інших нормативних актів, спрямованих на забезпечення збереження архівних документів та використання ретроспективної інформації для соціального захисту та патріотичного виховання громадян.


Засідання Методичної комісії

У першому півріччі відбулося два засідання Методичної комісії Держкомархіву України, на яких обговорено ряд важливих нормативно-методичних документів.

На першому засіданні Методична комісія розглянула проект "Порядку надання платних послуг державними архівними установами та ціноутворення на зазначені послуги". Прийнято рішення доопрацювати проект порядку відповідно до зауважень членів Методкомісії. Крім того, було обговорено і схвалено доповнення і зміни до раніше затвердженої "Інструкції про порядок зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду або порушують вимоги щодо їх державної реєстрації".

На другому засіданні було проведено обговорення проекту "Правил роботи користувачів у читальних залах державних архівів України", підготовленого відділом інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків. У обговоренні проекту правил взяли участь заступник Голови Держкомархіву, голова Методкомісії Г. В. Боряк, помічник Голови Держкомархіву Г. І. Бєлоусова, директор УДНДІАСД В. П. Ляхоцький, директор ЦДІАК України О. В. Марущак, директор ЦЛМРД ЦДА України Е. А. Петренко, директор ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного Н. М. Слончак.

Члени Методкомісії висловили низку суттєвих зауважень і пропозицій стосовно порядку оформлення та організації роботи користувачів для роботи у читзалах архівів, використання інформації документів через читзал, організації копіювання документів за замовленням користувача.

Методкомісія прийняла рішення допрацювати проект "Правил роботи користувачів у читальних залах державних архівів України" і після чого подати на реєстрацію до Міністерства юстиції України.


Продаж архівних документів через Інтернет-аукціон

У липні в Інтернеті були відомості з пропозиціями німецької фірми "Kote-Autographs" (www.kotteautographs.com) щодо продажу оригіналів архівних документів, серед пропозицій, зокрема, такі:

Наказ військам Київського особливого військового округу (КОВО) з особового складу № 01998 від 7 червня 1940 р. за підписами командуючого військами генерала армії Г. К. Жукова, начальника штаба генерал-лейтенанта М. Ф. Ватутіна, члена Військової ради комісара ІІ рангу Борисова (стартова ціна $149,0; виставлений 30.06.2000);

Наказ військам КОВО з особового складу № 02097 від 1 липня 1940 р. за підписами командуючого військами генерала армії Г. К. Жукова, начальника штаба генерал-лейтенанта М. Ф. Ватутіна, члена Військової ради комісара ІІ рангу Борисова (стартова ціна $125,0; виставлений 05.07.2000);

Наказ військам КОВО з особового складу № 02802 від 16 вересня 1940 р. за підписами командуючого військами генерала армії Г. К. Жукова, начальника штаба генерал-лейтенанта М. А. Пуркаєва, члена Військової ради комісара ІІ рангу Борисова (стартова ціна $ 60,0; виставлений 02.07.2000);

Наказ Ставки Верховного Головнокомандування Червоної Армії № 0912 від 29 листопада 1942 р. про призначення генерал-лейтенанта Р. Я. Малиновського командуючим військами 2-ї гвардійської армії (рукописний примірник, складений, вірогідно, начальником Генерального штабу А. М. Василевським і підписаний Й. В. Сталіним).

На запит Держкомархіву України щодо походження документів була отримана відповідь, що ці дані можуть бути розголошені лише тому, хто вже придбає їх через аукціон.

Про факт продажу через Інтернет-аукціон (www.ebay.com) документів, що ймовірно були власністю Державного архівного фонду Російської Федерації, було повідомлено російських колег. Розслідування, проведене Федеральною архівною службою РФ, підтвердило попередню версію: документи були викрадені з одного з центральних архівів у Москві.

Російські колеги висловили подяку українській стороні за надану інформацію. Держкомархів України та Федеральна архівна служба РФ домовилися про координацію діяльності щодо пошуку по сайтах Інтернету відомостей про продаж через аукціони незаконно вилучених документів НАФ України та ДАФ РФ.


Розсекречування документів НАФ у державних
архівах (за даними Центрального фондового каталога Держкомархіву України)

В кінці 80-х років процес демократизації суспільно-політичного життя, який розгорнувся в Україні, торкнувся й діяльності архівних установ головним чином в контексті розширеного доступу дослідників до архівних фондів, розсекречування і введення в науковий обіг нових історичних джерел.

Проблема розсекречування документів супроводжувалась рядом нових факторів, що виникли у зв'язку з ліквідацією СРСР та його структур. До системи архівних установ України включено документи колишнього КДБ, ЦК КПУ, основний склад яких знаходився на таємному зберіганні.

Після набуття Україною державної незалежності питання розсекречування архівних документів і доступу до них широкої громадськості були вирішені у законодавчому порядку, стали одним з важливіших напрямків діяльності державних архівів. В результаті цієї роботи дослідники мають можливість вивчати цілі комплекси документів.

Зазначена робота торкнулася й питань, пов'язаних з державним обліком документів НАФ, необхідністю внесення до облікової документації відповідних змін про склад і обсяг архівних фондів.

Щорічні "Відомості про зміни у складі та обсязі фондів", що надходять до Центрального фондового каталога Держкомархіву України свідчать про постійну роботу державних архівів упродовж 1991-1999 рр.

Відкриті для використання значні комплекси документів (за попередніми підрахунками понад 3 тис. фондів) місцевих органів державної влади та управління, серед яких документи УНР, Центральної Ради; радянських установ, у тому числі перших років Радянської влади - ревтрибуналів, губернських, повітових, волосних виконкомів, робітничо-селянської міліції, судово-правових, військових установ, галузевих органів управління, планових, фінансових органів, народної освіти, соціального забезпечення, підприємств і установ окремих галузей промисловості, сільського господарства, торгівлі, статистики.

Знято обмеження на використання документів обласних комісій сприяння Надзвичайній комісії по встановленню і розслідуванню злодіянь німецько - фашистських загарбників, а також установ, підприємств, організацій, що діяли у період 1941-1944 рр.

Не залишилися поза увагою й фонди особового походження, серед яких видатні особи української інтелігенції: вчені, громадські, політичні, церковні, військові діячі, митці, письменники, документи яких з тих чи інших причин було обмежено для використання.

Джерела для вивчення боротьби за соціальне, національне визволення, збереження української мови, культури, віри, традицій відкрито у фондах культурно-освітянських інституцій, церков, товариств тощо.

На часі - підготовка науково-інформаційних видань про склад і зміст розсекречених фондів, які інформуватимуть широке коло дослідників і забезпечать оперативний пошук документів по тематичних запитах.


Візит депутатів Верховної Ради до Держкомархіву

13 вересня комплекс центральних державних архівів України відвідала група народних депутатів України - членів Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності. У Держкомархіві України відбувся обмін думками між архівістами та парламентарями щодо навчальних проблем архівів, законодавчого забезпечення розвитку архівної справи, поліпшення взаємодії у цих питаннях між Держкомархівом і профільним парламентським Комітетом.

У центрі уваги опинилося, зокрема, питання щодо нераціональності тривалого зберігання бюлетенів по виборах Президента України і народних депутатів, як це передбачає чинне виборче законодавство. Більшість учасників обговорення цього питання зійшлася на думці про необхідність внесення пропозицій щодо скорочення строків зберігання у держархівах бюлетенів хоча б до одного року.

Народних депутатів було поінформовано про хід підготовки проекту нової редакції Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", спроби розв'язати проблему віднесення керівників і спеціалістів центральних державних архівів до державних службовців, стан фінансування архівної сфери. Учасники зустрічі ознайомилися з діяльністю, умовами зберігання документів та унікальними документальними пам'ятками ЦДІАК, ЦДАВО, ЦДКФФА ім. Г. С. Пшеничного.

Голова Комітету з питань культури і духовності Л. Танюк, народні депутати М. Косів, В. Заклунна та інші учасники зустрічі висловили архівістам свою подяку за їхню самовіддану працю.


У ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВАХ УКРАЇНИ

У ЦДАГО України

28 липня відкрилася документальна виставка, присвячена 120-річчю від дня народження визначного українського письменника, політичного і громадського діяча, першого Голови уряду України (Генерального секретаріату), призначеного Центральною Радою 15 червня 1917 р., одного з авторів її чотирьох універсалів, Голови Українського національного союзу та Директорії УНР, визнаного лідера української соціал-демократії Володимира Кириловича Винниченка.

Відкриваючи виставку директор ЦДАГО, завідуючий кафедрою архівознавства Київського національного університету культури і мистецтв В. С. Лозицький наголосив, що в історії боротьби українського народу за свою незалежність Володимир Винниченко цілком справедливо вважається одним з найяскравіших серед тих, хто на початку XX століття присвятив своє життя національно-визвольній боротьбі українського народу. Він - видатний теоретик, ідеолог і організатор українського національного руху, голова Української соціал-демократичної робітничої партії (УСДРП), письменник світового рівня, якого ще при житті називали "ренесансною людиною". Оскільки ж як в Україні, так і за її межами діяльність Володимира Винниченка мала не лише прихильників, а й відкритих ворогів, його особиста позиція, його погляди про цілі, завдання й засоби політичної боротьби в практичній реалізації національно-культурних і політичних прагнень українського народу, знаходили відгук в оцінках і критичних виступах сучасників.

Далі Володимир Лозицький зупинився на основних віхах життя і діяльності В. К. Винниченка.

В основі експозиції виставки передусім документи з Центрального державного архіву громадських об'єднань України, що висвітлюють життя і діяльність В. К. Винниченка в першій половині XX ст.: навчання на юридичному факультеті Київського університету, революційна діяльність, арешти, втеча з Лук'янівської в'язниці, еміграція, літературна творчість. Напередодні Лютневої революції 1917 р. В. К. Винниченко вже не тільки популярний літератор, а й відомий революціонер, один з лідерів УСДРП. В часи формування перших українських державних інституцій його обирають на відповідальну посаду заступника голови Центральної Ради, а з червня 1917 р. доручають очолити її виконавчий орган Генеральний секретаріат, який згодом трансформувався в уряд УНР.

Значна частина документів, репрезентованих на виставці, висвітлює перебування В. К. Винниченка в Україні 1920 р. Це, зокрема, матеріали засідань Політбюро, Оргбюро ЦК КП(б)У, на яких розглядалися питання участі Винниченка в роботі уряду УРСР, пропонувалися посади заступника голови Ради Народних комісарів, наркома освіти і закордонних справ УРСР. Період останньої еміграції Винниченка також простежується за архівними документами, зокрема листами, брошурами тощо. В них він пояснює неможливість своєї участі в роботі уряду, оскільки суверенність Радянської України носить чисто декларативний характер. До цього ж періоду належить листування В. К. Винниченка з видатними діячами емігрантських кіл - Дм. Антоновичем, В. Сімовичем. Ці матеріали є частиною так званого "Празького архіву" і експонувалися вперше.

Невід'ємною складовою виставки були літературно-публіцистичні твори письменника, а також його малюнки, люб'язно надані Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України.

Етапи життєвого шляху В. К. Винниченка якнайкраще ілюструє й добірка маловідомих широкій громадськості фотографій з фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного.

У відкритті виставки взяли участь і виступили: директор Інституту історії України, радник Президента України, академік НАНУ В. А. Смолій, керівник Центру історичної політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ, доктор історичних наук, професор Ю. І. Шаповал, директор Державного музею Т. Г. Шевченка, зав. відділом Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка, кандидат історичних наук С. А. Гальченко, провідний архівіст Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтв України М. І. Крячок. Всі виступаючі наголошували на унікальності постаті Винниченка як політичного і громадського діяча, так і на його універсальному літературно-мистецькому таланті. Його ідеї і роздуми про відродження нації, розбудову самостійної української держави надзвичайно актуальні й сьогодні.

На жаль, незалежна Україна, про яку так мріяли кращі представники українського народу і які багато зробили для її утвердження, ще не повною мірою використала можливості для увічнення їх пам'яті, у тому числі, Володимира Винниченка. Майже всі виступаючі висловили побажання щоб документальна виставка, організована Центральним державним архівом громадських об'єднань України та кафедрою архівознавства Київського національного університету культури і мистецтв започаткувала широкі загальнодержавні заходи з відзначення ювілею Володимира Винниченка, повернення його імені із забуття.

На закінчення В. С. Лозицький висловив щиру вдячність всім, хто безпосередньо брав участь і допомагав в організації документальної виставки, зокрема, директору ЦДАМЛМ Ю. Я. Кулінічу і художнику цієї установи П. Д. Левусю, директору ЦДКФФА Н. М. Слончак, директору Державного музею Т. Г. Шевченка С. А. Гальченку та багатьом іншим.


Відділ використання документів та інформації


У ЦДІА України, м. Київ

У травні цього року в Державному комітеті у справах релігій відбулася нарада з питань збереженості й описання єврейських священних книг - сувоїв Тори. У нараді взяли участь Головний рабин України Блайх, заступник Голови Державного комітету архівів України Г. Боряк, директор ЦДІАК України А. О. Марущак, представники Міністерства культури, Служби безпеки України.

За результатами обговорення умов збереженості, охорони, питань наявності облікового апарату до сувоїв Тори в архівних та музейних закладах України було вирішено здійснити облік та описання всіх наявних сувоїв Тори та їхніх фрагментів. Анкету для описання, розроблену ЦДІАК України на підставі описання власної колекції Тор, було розіслано для виконання всіма закладами культури та архівної системи.

На сьогодні всі центральні та обласні архіви, що зберігають сувої Тори, на відміну від установ Міністерства культури, провели анкетування своїх колекцій. Таким чином, загальна кількість, стан та умови збереження Тор відомі тільки в рамках архівної системи України. Зараз їх налічується 652 сувої.


Директор ЦДІАК України О. Марущак

* * *

31 липня у читальному залі відкрилася виставка, присвячена 150-річчю від дня народження Сергія Андрійовича Подолинського - українського вченого-мислителя, лікаря, громадського діяча. Проживши коротке, трагічне життя, він залишив нащадкам низку цінних наукових праць, в яких тісно переплелися технічні й суспільні науки. Наукові ідеї С. Подолинського значно випереджали час і не тільки багатьом його сучасникам, а й наступним поколінням не були достатньо зрозумілі. В. І. Вернадський високо оцінив ідеї Подолинського про енергетику життя і назвав його "забутим науковим новатором", який "зрозумів усе значення цих ідей і намагався їх застосувати до вивчення економічних явищ".

С. А. Подолинський народився 19 (31) липня 1850 р. у с. Ярославці Звенигородського повіту Київської губернії (тепер Шполянського району Черкаської області) в сім'ї заможного поміщика, значного урядовця, поета Андрія Івановича Подолинського і Марії Сергіївни Подолинської (уродж. кн. Кудашевої). Його юнацькі роки припали на час піднесення революційного і національно-визвольного рухів. У 1867 р. він став студентом природничого відділення фізико-математичного факультету Київського університету і брав активну участь в громадському житті. Так, він був делегатом нелегального з'їзду студентів у Петербурзі.

Після закінчення університету, того ж 1871 р. захистив дисертацію на тему "Синтез цукру" і одержав диплом кандидата природничих наук.

У 1872-1874 рр. перебував в Цюриху, де продовжував вивчати медицину в цюрихському університеті, допомагав П. Л. Лаврову видавати журнал "Вперед!". Брав активну участь у житті російської колонії, дискусіях, боротьбі між лавристами і бакунінцями, організував вечір пам'яті Т. Шевченка.

Перебуваючи в маєтку батьків у с. Ярославці, організував лікарню, де щоденно безкоштовно приймав понад 50 хворих з навколишніх сіл.

У 1874 р. С. Подолинський зблизився з діячами "Київської громади", вів роботу зі створення української соціально-демократичної партії, організації в Женеві друкарні, активно співпрацював у газеті "Киевский телеграф", яка фактично була органом "Київської громади". Опублікував в газеті 11 кореспонденцій, у тому числі репортажі про подорож до Герцеговини. Окремі з них видруковано анонімно, інші - під ініціалами "П. С.".

У 1875 р. у віденській друкарні болгарина Я. Ковачева коштом С. Подолинського, за редагуванням О. Терлецького анонімно вийшли українською мовою перші соціалістичні брошури - "метелики": "Парова машина", "Про бідність", "Правда" (переробка брошури В. Вардзера), автором яких був С. Подолинський.

У 1876 р. одержав у Бреслау (Вроцлаві) диплом доктора медицини, а в грудні цього ж року - диплом лікаря в Київському університеті.

У грудні 1877 р. С. Подолинський виїхав за кордон. Протягом 1879-1881 рр. вийшли друком його основні праці: "Життя і здоров'я людей на Україні", "Ремесла і фабрики на Україні", якими, за висловом І. Франка, могла б "повеличатися кожна нація". Найбільшу славу вченому принесла робота "Праця людини та її відношення до розподілу енергії", що вийшла друком в Росії, Німеччині, Італії, Франції. Праці С. Подолинського перекладалися на французьку, німецьку, італійську, російську, сербську, білоруську мови.

У 1880 р. під редагуванням М. Драгоманова, М. Павлика, С. Подолинського у Женеві виходить часопис "Громада", де С. Подолинський опублікував останні свої праці: "Громадівство і теорія Дарвіна", "Перегляд громадського руху в Західній Європі" та ін.

У 1882 р. внаслідок втрати синів, напруженої праці, матеріальних нестатків, знегод з дружиною С. Подолинський психічно захворів. Перебував на лікуванні у психічній лікарні в Монпельє та у приватній клініці в Кламарі (під Парижем). У травні 1885 р. мати ученого М. С. Подолинська привезла хворого сина до Києва, оселилися вони в своєму будинку на Банковій вулиці, згодом Подолинські купили садибу із садом на Виноградній вулиці (нині вул. Богомольця), де він провів свої останні шість років.

Помер він 30 червня (12 липня) 1891 р. Його поховали поруч із батьком на кладовищі Аскольдової могили. У 30-х роках ХХ ст. прах сина і батька Подолинських було перенесено на Звіринецьке кладовище в Києві.

На виставці експонувалися документи з трьох архівів, що знаходяться у місті Києві. Документи Державного архіву Київської області підтверджують належність родини Подолинських до дворянського стану - їхній фамільний герб.

Документи Державного архіву м. Києва розповідають про роки навчання С. Подолинського у гімназії та університеті: свідоцтво про закінчення Першої київської гімназії у 1866 р. та диплом кандидата природничих наук, виданий С. Подолинському в Київському університеті у 1871 р.

Документи Центрального державного історичного архіву України, м. Київ розповідають про участь С. Подолинського в діяльності "Київської громади". Це насамперед протоколи дізнань Київського губернського жандармського управління у справі діяльності громадівців у 1877- 1878 рр., автографи листів С. Подолинського до К. Маркса від 1880 р., рукописні примірники творів С. Подолинського (зокрема, оповідання - казка "Парова машина"), листування матері С. Подолинського з київським, подільським і волинським генерал-губернатором про дозвіл перевезти хворого сина з Франції до Києва та інші документи.


Заст. директора ЦДІАК України Л. Демченко

Член Товариства С. Подолинського Т. Слюдікова


У Держархіві при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим

6 червня відбулася презентація історико-публіцистичного альманаху "Москва - Крым", у якій взяли участь представники Держархіву при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим (Л. Гурбова - член конкурсної комісії з призначення стипендій Фонду "Москва - Крым" і Л. Кравцова - член редакційної ради альманаху "Москва - Крым"). На презентації були присутні президент Фонду "Москва - Крым" О. Котолупов, головний редактор альманаху В. Козлов, консул-радник Генерального консульства РФ в АРК Г. Бірюков, Голова Верховної Ради АРК Л. Грач. Альманах буде виходити щоквартально; одна з його рубрик - "Архіви". Кримські архівісти запрошені до співробітництва.

* * *

16 червня у Бахчисараї відбувся районний семінар з організації діловодства і відомчого збереження документів в органах державної влади, місцевого самоврядування, установах, організаціях та підприємствах району. З лекцією "Основні вимоги до організації діловодства і забезпечення збереження документів" виступила директор Держархіву АРК Л. В. Гурбова. Начальник архівного відділу Бахчисарайської райдержадміністрації Л. Н. Смирнова розповіла про основні вимоги до оформлення організаційно-розпорядчої документації, про значення інструкції з діловодства і застосування ст. 42 Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні заснування" з метою попередження втрат документів. Спеціаліст архівного відділу Н. В. Благініна зупинилася на питаннях роботи ЕК, проведення експертизи цінності документів і оформлення її результатів.


Зав. відділом інформації та використання документів Л. Кравцова


У Волинській області

"Шляхом незалежності" - під такою назвою підготовлено спільну виставку до 9-ї річниці незалежності з фондів обласного архіву та краєзнавчого музею. На ній експонуються ксерокопії документів з історії незалежності часів УНР, зокрема ІV Універсал, Конституція, Державні герби і печатки за 1918 рік, ксерокопії статей з тижневика "Тризуб" та "Літопису Червоної калини" за 1937 р.

Окремі стенди відведено законодавчим документам сьогодення. Це Декларація про державний суверенітет, постанова та акт проголошення незалежності України, символіка України та Волинської області, цікаві відомості про перебування Президента Леоніда Кучми на Волині. Виставку доповнили фотографії про події на Волині у 90-х роках: перші мітинги національно-демократичних сил, урочистості з нагоди річниці УПА, вшанування пам'яті полеглим в Луцькій в'язниці, голодування студентів у Луцьку.

Представлено також друковані видання з фондів науково-довідкової бібліотеки архіву.

* * *

На базі архівного відділу Горохівської райдержадміністрації відбулося розширене засідання колегії з участю архівістів області з підсумків діяльності архівних установ в першому півріччі та їх завдання з виконання планів розвитку архівної справи поточного року.

Особлива увага звернена на прискорення завершення роботи з документами аграрного профілю, забезпечення їх надійної схоронності, запобігання втрат, вдосконалення науково-інформаційних систем до фондів архівів їх використання та правильне ведення діловодства.

Практичний семінар та обмін досвідом з організації цієї роботи було проведено в приватно-орендній агрофірмі "Колос" с. Мерва Горохівського району. Працівники архівних установ обговорили актуальні питання про порядок передачі документів, їх юридичне оформлення та здійснення контролю за створенням належних умов і зберігання.

Учасники семінару відвідали музей-заповідник "Козацькі могили".


Зав. відділом інформації та використання документів Держархіву
Волинської області А. Кравчук


У Держархіві Закарпатської області

Відповідно до Меморандуму порозуміння між Генеральною прокуратурою України і Міністерством юстиції Сполучених Штатів Америки про співпрацю в справі переслідування нацистських воєнних злочинців, Генпрокуратурою України надається правова допомога Бюро спеціальних розслідувань зазначеного Міністерства.

В рамках домовленостей, зазначених у Меморандумі, в Україні працював співробітник Бюро спеціальних розслідувань Мінюсту США доктор Дейвід Алан Річ.

Першого серпня цього року Д. А. Річ відвідав Держархів Закарпатської області. Йому була надана можливість ознайомитися із кримінальною справою Б. Д. Варанюка 1922 р. н., уродженця с. Богдан - Рахівського району. За даними американської сторони, у роки Другої світової війни він працював у нацистських каральних органах, у тому числі в одному з таборів смерті, а нині проживає в Сполучених Штатах Америки.

* * *

На черговому засіданні колегії розглянуто такі питання:

 1. Про роботу Держархіву області в першому півріччі 2000 р.
 2. Про проект розпорядження облдержадміністрації щодо усунення наслідків аварії водопроводу ДАЗО (м. Ужгород, вул. Минайська, 14а).
 3. Про зміни в посадових інструкціях та положеннях про відділи ДАЗО.
 4. Про заходи щодо подальшого розвитку участі Держархіву Закарпатської області в міжнародному архівному співробітництві.
 5. Про ціни і тарифи на роботи та послуги у сфері використання архівних документів, що виконуються державними архівними установами на договірних засадах, затверджені наказом Головного архівного управління України 9 лютого 2000 року № 10.
 6. Про підготовку до 55-ї річниці ДАЗО.
 7. Про стан виконання рішень попередньої колегії. Колегія прийняла конкретні рішення з обговорених питань.

* * *

На виконання Указу Президента України № 1476/99 від 22.11.1999 "Про відзначення 55-ї річниці возз'єднання Закарпатської України з Україною" Державний архів Закарпатської області здійснив ряд заходів:

 1. Підготовлено спільне розпорядження голови обласної державної адміністрації В. І. Балоги та голови обласної ради І. В. Іванчо від 15.05.2000 № 34 "Про друге, виправлене і доповнене видання збірника архівних документів і матеріалів "Возз'єднання".
  Друге видання збірника документів вийшло у світ у червні 2000 р. тиражем 1000 (одна тисяча) примірників.
 2. ДАЗО взяв участь в двох наукових конференціях, одна з яких міжнародна.
 3. Було організовано у трьох місцях в Ужгороді та в Берегівському підрозділі ДАЗО документальні виставки з нагоди знаменної дати.
 4. Директор ДАЗО взяв участь у тематичному єдиному дні політичного інформування населення області, приуроченому 55-й річниці возз'єднання.

Директор Держархіву Закарпатської області М. Делеган


У рамках міжнародного співробітництва та на виконання рішення Держкомархіву України Держархів Закарпатської області прийняв на зберігання особовий фонд учасника історичних подій періоду Карпатської України - Івана Сарвадія, уродженця Закарпаття (м. Хуст), нині громадянина Сполучених Штатів Америки (1917 р. н.), який включає особисті листи, газетні статті, фотодокументи і брошури.

Початкову освіту І. Сарвадій отримав у рідному місті, середню у Мукачівській торговельній академії. Продовжив навчання в Карловому університеті (м. Прага). Після чого був призваний на службу до чехословацької армії, де його зарахували до офіцерської школи. Влітку 1938 р. І. Сарвадія перевели до Хуста. На початку листопада він отримав нове призначення - навчати військовій справі вояків-добровольців Карпатської Січі. У 1944 р. був заарештований і відправлений на відбудову шахт Донбасу. Після звільнення емігрував спочатку до Німеччини, а згодом до США, де відразу включився до активної роботи земляцького товариства "Карпатський Союз", який об'єднує українців - вихідців із Закарпаття.


Архівіст І категорії Держархіву Закарпатської області Ю. Середа


У Держархіві Кіровоградської області

15 червня відбулася нарада-семінар з головами експертних комісій та відповідальними за відомчі архіви установ культури і мистецтва. У виступах висвітлювались проблеми збереженості та використання документів у відомчих архівах установ культури і мистецтва. Відзначалась роль експертних комісій в поліпшенні забезпечення схоронності документів та веденні діловодства. Зверталась увага на тісний взаємозв'язок, спільні зусилля державного архіву та відомчих архівів установ, ЕПК держархіву та ЕК установ з покращення стану збереженості документів. Для учасників наради-семінару проведена екскурсія в архівосховища держархіву області, де вони ознайомилися із збереженням документів та вимогами до їх схоронності.

* * *

22-23 червня на базі Світловодського держміськархіву відбувся кущовий семінар із завідуючими архівними відділами райдержадміністрацій і держміськархівами з обміну досвідом роботи з питань ведення обліку документів Національного архівного фонду. Висвітлювались проблеми обліку документів, як засобу забезпечення схоронності та контролю за їх наявністю. Зверталась увага на тісний взаємозв'язок, спільні зусилля державних архівних установ та відомчих архівів установ щодо покращення стану збереженості та обліку документів.

Виступили керуючий справами Світловодського міськвиконкому О. І. Дзядок, заступник директора держархіву області Т. М. Косенко, завідуючі Світловодським держміськархівом (А. Г. Медорєнко), архівним відділом Світловодської райдержадміністрації (В. О. Іванова), відповідальна за відомчий архів Кременчуцької ГЕС (Т. А. Шулик).

Учасники обмінялись досвідом роботи, ознайомилися з роботою Світловодського держміськархіву та відомчого архіву Кременчуцької ГЕС, з виставкою документів "Героїв наших імена: Андрій Калинович - Цимбал", підготовлену Світловодським держміськархівом.


Директор Держархіву Кіровоградської області T. Чвань


У Держархіві Миколаївської області

25-26 травня завідуюча відділом автоматизованих архівних технологій Л. Л. Левченко взяла участь в конференції "Запорізькі єврейські читання", на яких виступила з доповіддю "Політика Миколаївських і Севастопольських військових губернаторів щодо єврейського питання"; 8-9 червня вона взяла участь у 2-й щорічній конференції "Могилянські читання", яку проводила Миколаївська філія національного університету "Києво-Могилянська академія", на якій виступила з доповіддю "Севастополь у складі Миколаївського і Севастопольського військового губернаторства у 1805-1864 рр.".

* * *

30 травня відбулася зустріч за круглим столом працівників відділу інформації і публікації документів держархіву з працівниками обласного і районних управлінь соціального захисту населення з питання довідкової роботи. Працівники держархіву в своїх виступах проаналізували характер соціально-правових запитів громадян на сучасному етапі й стан їх виконання. В ході обговорення було висловлено ряд зауважень і побажань в налагодженні тісних контактів в роботі із зверненнями громадян.

До круглого столу держархівом підготовлений буклет "Де отримати архівну довідку".

Наприкінці була проведена екскурсія по архіву.

* * *

2 червня відбулось розширене засідання експертно-перевірної комісії Держархіву, Миколаївської області, на яке були запрошені відповідальні за діловодні служби і роботу архівів установ народної освіти.

Працівниками відділу формування НАФ і діловодства держархіву були проведені комплексні перевірки цих установ і на засіданні ЕПК зроблений детальний аналіз стану ведення діловодства і роботи їх архівів. На розширеному засіданні відбувся обмін досвідом в справі організації документів в діловодстві установ народної освіти - джерел комплектування держархіву, удосконалення форм і методів роботи діловодних апаратів і архівів цих установ.

* * *

9 червня відділ організації і координації архівної справи та відділ формування НАФ і діловодства Держархіву Миколаївської області провели семінар-нараду відповідальних за діловодство і архіви установ сільського господарства.

З аналізом стану організації діловодства, контролю за виконанням документів, роботи архівів в установах сільського господарства виступила завідуюча відділом О. П. Удотова. Про основні принципи побудови індивідуальних номенклатур, формування справ і підготовку закінчених діловодством справ для подальшого зберігання і використання в архіві установи розповіла заступник директора держархіву Т. М. -Погуца.

На семінарі виступила завідуюча об'єднаним архівом обласного управління сільського господарства, яка розповіла про роботу архіву, труднощі з упорядкування документів в установах сільського господарства через відсутність коштів.

Відбувся обмін досвідом відповідальних за діловодство і архіви установ в справі забезпечення схоронності документів, підготовці їх для передачі на державне зберігання.

* * *

У червні 2000 р. Держархів Миколаївської області обладнано засобами електронного зв'язку. Встановлено зовнішній модем СУС 8Р-115бУ/К21/. Укладено угоду з ТОВ "Комцентр" на обслуговування зв'язку. Адреса електронної пошти:

root@damo.mk.ua.

Директор Держархіву Миколаївської області Л. Окорокова


У Держархіві Херсонської області

До 9-ї річниці незалежності України співробітниками підготовлено цикл з шести радіопередач під загальною назвою "З історії державотворення в Україні" (за документами Держархіву Херсонської області). Кожна була присвячена окремій темі: виникненню національно-демократичної ідеї на Херсонщині; її розвитку; першим українським товариствам на півдні України; історії товариства "Просвіта" на Херсонщині; діячам українських національних організацій краю. За цією ж тематикою була підготовлена виставка архівних документів під назвою "Шляхами державотворення". Виставка була розгорнута в приміщенні облмуздрамтеатру під час урочистих зборів, присвячених 9-й річниці незалежності України.


Зав. відділом інформації та використання документів О. Стукалова


У Держархіві Служби безпеки України

Державний архів (ДА) СБУ створено за постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1994 р № 206 на базі архівних фондів, що виникли у процесі службової діяльності органів держбезпеки УРСР та сучасних органів безпеки України.

Одним з провідних напрямів роботи галузевого держархіву є науково - публікаторська. У структурі ДА СБУ організовано відділ науково-дослідної роботи, інформації та практичного використання документів.

У грудні 1999 р. засновано Науково-методичну раду Архіву, куди, крім його відповідальних співробітників, входять представники Державного комітету архівів, НАН України, Національної академії (НА) СБУ.

Археографічна робота ДА СБУ проводиться, насамперед, на основі дослідних програм "Історія Української держави у світлі документів її спеціальних служб" та "Науково-практичне використання документальної спадщини спецслужб України". Згадані програми передбачають публікацію документальних збірників та добірок, історико-документальних та популярних праць, підготовку дисертаційних досліджень здобувачами НА СБУ на базі фондів Архіву.

Здійснюється робота з підготовки багатотомного українсько-польського документального видання "Україна та Польща у 30-40-х роках XX століття. Маловідомі документи з архівів спеціальних служб". Вже побачив світ перший том "Польське підпілля 1939-1941. Львів - Коломия - Золочів" (Варшава - К., 1998). Підготовлено до друку другий том, присвячений департаціям українського й польського населення у 1944-1946 рр.

Видано документальні збірники "Остання адреса" (К., 1998-1999. - В 3 т.), "З історії спеціальних служб України (1918-1920)" (К., 1999). Документи ДА СБУ використовуються при підготовці численних збірників документів, зокрема "З порога смерті. Письменники України - жертви сталінських репресій" (К., 1991), "Колективізація і голод в Україні. (1929-1933)" (К., 1993), "Голод в Україні. 1946-1947" (К., 1996). Співробітники архіву ведуть довгострокову роботу із забезпечення документальної бази серії науково-популярних книг "Реабілітовані історією". З 1994 р. опубліковано близько 50 наукових праць співробітників Архіву.

Основними науково - публікаторськими партнерами Архіву є Інститут історії України, Інститут етнонаціональних досліджень та політології, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, НА СБУ.

Налагоджуються наукові зв'язки з Гарвардським університетом (з підготовки документального видання "Українське суспільство очима чекістів"). Інститутом-музеєм Голокосту (США) (з відбору документів щодо знищення нацистами єврейського населення в Україні), Центром євразійських досліджень Ієрусалимського університету (Ізраїль). З останнім передбачається підготовка документального видання "Єврейські організації в Україні. 1920-1950 рр."

Архів бере активну участь у випуску науково-документального журналу-щоквартальника "З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КДБ", одним із співзасновників якого виступає СБ України (видається з серпня 1994 р.). Станом на 1 червня 2000 р. оприлюднено п'ять його випусків та два спецвипуски (1998 і 2000 рр.), присвячені 50-річниці розгрому Єврейського антифашистського комітету та участі органів безпеки України у Великій Вітчизняній війні.

Часопис внесено ВАК України до переліку наукових фахових видань з історичних наук ("Бюлетень ВАК України". - 1999. - № 5).

На шпальтах журналу розміщуються науково-документальні, документальні та інформаційні матеріали, підготовлені на основі архівних фондів колишніх органів держбезпеки та внутрішніх справ, вищих державних та партійних установ СРСР. Переважають публікації, що відображають події з історії вітчизняних спецслужб, масових позазаконних репресій, національно-визвольних рухів, персоналіям відомих діячів Української державності, науки та культури.

Окремі матеріали з наукового доробку Архіву поширюватимуться через Web-сайт СБУ в Internet.


Начальник Держархіву СБУ О. Пшенніков

Начальник відділу Д. Вєдєнєєв


Широке визнання "Єврейських коренів в Україні"

Минулого року вийшло світ фундаментальне видання, підготовлене Президентом американської фундації "Шлях до коренів" п. Міріам Вайнер у співпраці з Головархівом України та Національним архівом Молдови, "Єврейські корені в Україні і Молдові: Сторінки минулого та архівні описи" (Jewish Roots in Ukraine and Moldova: Pages from the Past and Archival Inventories / Ed. by Miriam Weiner. - New York: YIVO Institute for Jewish Research, 1999. - 600 p.). Книга видана фундацією "Шлях до коренів" та Інститутом єврейських студій YIVO (Нью-Йорк).

Ошатно оформлений і розкішно виданий том являє собою яскраво ілюстрований альбом і водночас надзвичайно корисний сучасний довідник по українських архівних зібраннях з історії єврейського народу в Україні.

Упродовж десяти років авторка невтомно збирала по всій Україні фотографії, карти, інший ілюстративний матеріал, копії архівних документів, записувала свідчення місцевого населення як великих міст, так і малих провінційних містечок. Українські архівісти надавали дослідниці максимальне сприяння і допомогу, за що вона висловила їм щиру подяку в передмові до видання.

У збірці вперше представлений багатий матеріал з єврейської генеалогії, особливо в довідковій частині тому.

Поява книги викликала широкий інтерес у США. Видання було презентоване в засобах масової інформації. З'явилися численні публікації, рецензії, відгуки, зокрема, у "New York Times", "National Geographic Magazine"; презентації у відомих американських телепередачах: "CBS Morning Show", "One-on-One Interview".

Про широке і заслужене визнання книги свідчать нагороди і премії, отримані протягом року після виходу в світ. Так, вона була визнана кращим довідником року на Національному конкурсі Єврейської книжки, що проводиться під егідою Єврейської книжкової Ради, а також Асоціацією єврейських бібліотек (церемонія нагороди відбулася у Вашингтоні, 20 червня 2000 р.), та Асоціацією графічного мистецтва. Міжнародна асоціація єврейських товариств визнала цей довідник як видатний внесок у єврейську генеалогію через книжкове видання (Солт-Лейк-Сіті, липень 2000 р.).

Презентації видання відбулися:


МІЖНАРОДНІ КОНТАКТИ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ АРХІВІВ УКРАЇНИ

Допомога державних архівних установ України Департаменту юстиції США

Відповідно до Меморандуму порозуміння між Генеральною прокуратурою України і Міністерством юстиції США про співпрацю в переслідуванні нацистських воєнних злочинців Другої світової війни постійно проводиться робота з надання правової допомоги Бюро спеціальних розслідувань Департаменту юстиції США. Працівники бюро, в першу чергу юристи, історики, безпосередньо працюють в державних архівах України для виявлення документів стосовно воєнних злочинців Другої світової війни.

У травні 2000 р. на адресу начальника Міжнародного правового управління Генпрокуратури України І. В. Дріжчаного надійшов лист від директора Бюро спеціальних розслідувань Департаменту юстиції США І. Т. Розенбоума з проханням представити документи державних архівів України для проведення судової експертизи, пов'язаної зі справою Джона (Івана) Дем'янюка. Відповідні документи були підготовлені в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України, СБУ, Держархіві Житомирської області.

Державний комітет архівів України доручив представляти документи ЦДАВО України і Держархіву Житомирської області директору ЦДАВО Л. В. Яковлєвій, документи архівів СБУ представляв працівник Генпрокуратури України Ф. П. Жилка.

17 червня 2000 р. документи державних архівів України були доставлені до Вашингтона в розпорядження працівників Бюро спеціальних розслідувань. На підставі цих документів було докладно визначені обставини, за яких вони потрапили до Національного архівного фонду України. Робота з документами проходила в спеціальній сучасній лабораторії в штаті Вірджинія.

Зазначимо, що до роботи з документами підключилися експерти Служби охорони президента США, які ретельно вивчали чорнила, папір, фотознімки. Причому експертиза проводилася в присутності як наших, так і працівників Бюро спеціальних розслідувань Департаменту юстиції США. Після завершення роботи з документами один з керівних працівників Служби охорони президента США ознайомив нас з роботою цієї Служби, зокрема, з проведенням розслідувань стосовно виготовлення фальшивих доларів США, поштових марок. Була представлена можливість побачити кілька сот зразків різних чорнил, сучасну копіювальну і фототехніку.

Особливо цікаво було познайомитися з відомчим архівом цієї установи - це переважно матеріали розслідувань відносно дописів, які йдуть на президента США. Незалежно від результатів розслідування ці документи зберігаються постійно.

В передостанній день перебування у Вашингтоні в офісі Бюро спеціальних розслідувань була підсумована наша сумісна робота з американськими колегами, які залишилися задоволені кінцевими результатами. Крім того, була досягнута домовленість на подальшу співпрацю і допомогу Генпрокуратури України та державних архівних установ України працівникам Бюро спеціальних розслідувань Департаменту юстиції США.

В останній день перебування у Вашингтоні відбулася зустріч з представником Посольства України у Вашингтоні п. В. Гребенюком.


Директор ЦДАВО України Л. Яковлєва


Переговори між делегаціями Держкомархіву України
та Національного архіву Румунії

У розвиток Угоди про міжвідомче співробітництво в галузі архівної справи між державними архівними службами України і Румунії (1995) 26-27 червня в Чернівцях відбулися переговори між делегаціями Держкомархіву України та Національного архіву Румунії. Українську сторону представляли заступник Голови Держкомархіву України Геннадій Боряк і директор Держархіву Чернівецької області Людмила Анохіна, а румунську - директор Управління Національних центральних історичних архівів п. Корнеліу Міхаїла Лунгу та архівіст Бюро зовнішніх зв'язків п. Маргарети Стан.

Під час переговорів проведено постатейне обговорення і узгодження проекту Протоколу про співробітництво в галузі архівної справи між державними службами. Протоколом, якого сторони мають підписати найближчим часом, зокрема, передбачено: обмін делегаціями архівістів і науковців; обмін спеціальними профільними виданнями; взаємна публікація в архівних часописах та інших спеціальних виданнях концепційних статей спеціалістів України і Румунії з проблем розвитку архівної справи; спільна підготовка довідників за документами архівів України і Румунії: а) по фондах історичного Мараморешу ХVІІІ-ХІХ ст.; б) по архівах окупаційних установ Трансністрії (1941-1944).

Під час переговорів відбувся конструктивний обмін думками з приводу актуальних проблем розвитку архівної справи в наших країнах. Обговорювалися питання організації системи архівних установ в Україні, і Румунії та інші проблеми. Румунську сторону, зокрема зацікавив досвід України із створення і функціонування Центрального державного архіву науково-технічної документації в м. Харкові; проблеми підготовки загальнонаціональних довідників, зокрема Національного реєстру особових архівних фондів; українську - проблеми створення в Румунії національної архівної інформаційної системи; організація спеціальної архівної освіти та вирішення архівною службою Румунії проблем підготовки кадрів; питання централізованого обліку фонду мікрофотокопій документів з історії Румунії, що зберігаються в інших країнах.

Під час переговорів відбулася зустріч з керівником апарату Чернівецької обласної державної адміністрації п. В. Саєнком, під час якої останнім була висловлена підтримка українсько-румунського співробітництва в галузі архівної справи на регіональному рівні, зокрема спільних наукових архівних проектів і гарантоване сприяння чернівецьким архівістам у вирішенні першочергових завдань для реалізації досягнутих домовленостей.

Сторони висловили задоволення від проведеної зустрічі, зокрема від професійного спілкування з взаємним розумінням подібних для архівістів обох країн проблем і завдань.

Наступна зустріч керівників архівних служб України та Румунії має відбутися в Румунії.


Консультативна зустріч керівників державних архівних служб країн СНД

4 липня в посольстві Республіки Вірменія в Москві відбулася чергова консультативна зустріч керівників державних архівних служб країн СНД, в якій взяли участь керівники національних архівних служб Республіки Білорусь, Республіки Вірменія, Республіки Грузія, Киргизької Республіки, Республіки Молдова, Російської Федерації та України.

На зустрічі було розглянуто хід виконання домовленостей, досягнутих на попередній нараді 25 березня 1999 р. Представники архівних служб поінформували про основні тенденції розвитку галузі в своїх державах, зокрема йшлося про стан роботи з автоматизації фондових каталогів та перспективи створення єдиної бази даних, яка сприятиме поліпшенню обміну та взаємного використання архівної інформації. Розглянуто питання, пов'язані з діяльністю Інформаційного центру з архівної справи (ІЦАС) та базової організації з перепідготовки кадрів архівістів країн-учасниць СНД.

Активно обговорювалися основні аспекти підготовки до XIV Міжнародного конгресу архівів та створення регіонального відділення "Євразіка" в рамках реформованої структури МРА. Заслухано інформацію про хід підготовки аналітичного огляду архівної справи в країнах СНД за 1991-1998 рр.

За підсумками зустрічі було підписано протокол, положення якого констатують необхідність подальшого співробітництва архівних служб країн-учасниць СНД та накреслюють певні кроки у цій справі.

Практичні завдання для Держкомархіву України, що впливають з підсумків цієї зустрічі:


Міжнародна наукова конференція
"Пам'ятаючи про майбутнє - 2000: Голокост часів геноциду"

З 16 по 23 липня у Великобританії відбулася міжнародна наукова конференція на тему "Пам'ятаючи про майбутнє - 2000: Голокост часів геноциду". Наукова частина її програми проходила в Оксфордському університеті - одному з найстаріших та найпрестижніших навчальних закладів світу. В конференції взяли участь близько 300 громадських діячів, вчених дослідників Голокосту з різних країн світу, серед яких Е. Візель (США), М. Гілберт (Великобританія), С. Пізар (Франція), Є. Бауер (Ізраїль), Е. Гелдбах (Німеччина) та ін.

Відкриваючи конференцію, її виконавчий директор п. Е. Максвел (Великобританія) у своєму виступі підкреслила: "Метою нашого зібрання є збереження пам'яті про Голокост через його вивчення та викладання, передачу знань про Катастрофу європейського єврейства. Необхідно поставити Голокост у центр нашої колективної свідомості". Полум'яну промову виголосив головний рабин Ізраїлю М. Лау, який у семирічному віці був в'язнем Аушвіцу і єдиний із своєї великої родини пережив Шоа.

У семінарах циклу "Поглиблене розуміння Голокосту, значення нових архівних знахідок" низку доповідей та повідомлень було присвячено історії Голокосту на території колишнього Радянського Союзу.

Д-р І. Арад (Ізраїль) виступив з повідомленням "Відношення Сталіна та радянського керівництва до Голокосту", д-р І. Альтман, керівник російського науково-просвітницького центру "Голокост", висвітлив тему "Голокост та НКДБ", яка відзначалась новизною інформації.

Результати свого дослідження на тему "Радянські євреї - ветерани Другої світової війни та Голокост" виклав у своєму повідомленні д-р Ц. Гітельман (США).

На конференції Україну представляла Ф. Винокурова, заступник директора Держархіву Вінницької області, заслужений працівник культури України. Повідомлення, з яким вона виступила "Голокост в освіті: на прикладі документів та досліджень Вінницької області" - одне з небагатьох досліджень регіонального характеру, яке викликало жвавий інтерес серед учасників. Дослідниця представила також свою нову роботу - книгу "Евреи Винниччины в период Второй мировой войны. Малоизвестные документы и новые интерпретации ", підготовлену на основі архівних документів та свідчень учасників подій (див.: Вісник. -2000. - Вип № 2).

Присутні на конференції науковці підкреслювали неперевершене значення архівів, документальних джерел та свідчень очевидців трагедії для досліджень з історії Голокосту, адже покоління тих, хто пережив Шоа відходить у небуття, події ці поступово віддаляються від нас...

На конференції також йшлося про дослідження, здійснені відомими вченими, які сприятимуть запобіганню проявів расизму та антисемітизму, ксенофобії, а також з проблем історії релігії, етики та моралі, геноциду всіх часів та народів. Заключна частина міжнародної наукової конференції проходила в Лондоні, де її учасники ознайомились з постійнодіючою виставкою з історії Голокосту, що експонувалася в Королівському музеї війни, взяли участь у диспуті на тему "Зло та байдужість. Чи є межа геноцидуІ", що відбувався у Вестмінстерському палаці.

Ця міжнародна наукова конференція, яка відбулася на виконання Декларації Стокгольмського форуму (січень 2000 р.) на рівні глав 47 держав, була першим великомасштабним заходом високого наукового рівня.


Заст. директора Держархіву Вінницької області Ф. ВинокуроваУкраїнсько-білоруська нарада в Гомелі

24-25 липня в Гомелі (Республіка Білорусь) відбулася українсько-білоруська нарада, присвячена проблемам здійснення комплексу заходів щодо увічнення пам'яті видатного історика М. В. Довнар-Запольського. В ній взяли участь заступник директора Національного науково-освітнього центру ім. Ф. Скорини, канд. іст. наук В. В. Скалабан (Мінськ), заступник директора УДНДІАСД, канд. іст. наук І. Б. Матяш (Київ), старший викладач Гомельського державного університету ім. Ф. Скорини В. М. Лебедєва (Гомель), науковий співробітник Інституту історії НАН РБ А. Л. Киштимов (Мінськ) та ін. Учасниками наради обговорювалася концепція серії науково-довідкових видань, присвячених життю та діяльності вченого. В ході дискусії було узгоджено структуру перших двох випусків: матеріалів до біобібліографії та реєстру архівних документів, пов'язаних із життям, науково-організаційною діяльністю, науковою творчістю М. В. Довнар-Запольського. Проект являє собою окремий напрям реалізації угод про творчу співпрацю між УДНДІАСД і Білоруським державним науково-дослідним інститутом документознавства та архівної справи та УДНДІАСД і Гомельським державним педагогічним інститутом імені Ф. Скорини, підписаних 1999 р. У бібліографічному пошуку та архівній евристиці, крім представників установ, що уклали угоди, беруть участь українські, російські, білоруські дослідники: д-р іст. наук І. В. Верба (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України), д-р іст. наук, професор Ю. А. Мицик (Національний університет Києво-Могилянська академія), д-р іст. наук, професор С. І. Михальченко (Брянський державний педагогічний інститут ім. І. Петровського), канд. іст. наук, доцент М. Ф. Шумейко (Білоруський державний університет) та ін. Бібліографічну консультацію надала головний бібліограф Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського Л. В. Бєляєва. Фінансову підтримку проекту здійснює Міський виконавчий комітет м. Речиця - міста, де народився видатний вчений. Першим спільним виданням згаданих інституцій став збірник наукових праць "Дослідник історії трьох народів: М. В. Довнар-Запольський" (Гомель-Речиця, 2000). Перший випуск із серії науково-довідкових видань планується здійснити до кінця року.


Заст. директора УДНДІАСД І. МатяшСемінар з репрографії

21-23 серпня в Києві відбувся семінар з репрографії, організований Генеалогічним товариством Юта (США) для державних архівів, які беруть участь в програмі співробітництва між Держкомархівом України та Генеалогічним товариством Юта на підставі угоди від 15.04.1996 р. Програма семінару включала обговорення стану та перспектив реалізації вказаної угоди, співробітництва Генеалогічного товариства з державними архівами України, шляхи покращання якості мікрофільмів, а також презентацію підручника оператора мікрофільмування, розробленого фахівцями Товариства. В роботі семінару взяли участь заступник Голови Держкомархіву Г. В. Боряк, начальник відділу Г. В. Папакін, директори ЦДІАК О. В. Марущак, ЦДІАЛ Д. І. Пельц, держархівів областей Л. С. Аноїіна, Л. А. Заїка, Т. А. Клименко, А. І. Неділя, Б. В. Хаварівський, заступник директора Держархіву Запорізької області К. Г. Острогляд, оператори мікрофільмування державних архівів. Генеалогічне товариство представляли зональний менеджер Р. Ріос, регіональний менеджер Н. Рощина, оператор мікрофільмування В. Марієнко.Зустріч в Держкомархіві України
з дочкою гетьмана Павла Скоропадського Оленою Скоропадською-Отт

6 вересня Держкомархів України відвідала громадянка Швейцарії, дочка гетьмана П. Скоропадського, Олена Скоропадська-Отт. Вона має давні й міцні зв'язки з архівними установами України. Ще в середині 90-х років до Центрального історичного архіву України м. Київ нею були передані документи про родовід Скоропадських, зібрані її матір'ю, Олександрою Петрівною, уродженою Дурново. Згадана колекція склала окремий, третій опис фамільного фонду цієї видатної родини, що зберігається у ЦДІАК. І цього разу в розмові з пані Оленою Павлівною, в якій взяли участь Голова Держкомархіву Р. Я. Пиріг, заступник Голови Г. В. Боряк, начальник відділу Г. В. Папакін, директор ЦДІАК О. В. Марущак, йшлося про архівні документи з цього фонду, особливості їх зберігання і використання. О. Скоропадська висловила побажання обмежити доступ до певної невеличкої групи документів фамільного фонду, які мають суто родинний характер.

Відбулася також розмова у ЦДІАК, в якій взяли участь директор архіву О. В. Марущак, заступник директора Л. Я. Демченко, працівник архіву Л. В. Гісцова, професор Київського національного університету ім. Тараса Шевченка В. В. Ульяновський. Зокрема, в ній йшлося про подальшу долю архівної спадщини родини Скоропадських, яка перебуває зараз у США та Швейцарії, про проблеми її зберігання і необхідність вивчення цих документів в Україні. На завершення візиту О. Скоропадська-Отт оглянула архівосховище ЦДІАК, де зберігається фамільний фонд Скоропадських.Міжнародна архівознавча конференція в Одесі

11-12 вересня в Одесі відбулася Міжнародна наукова конференція "Архів. Документ. Історія. Сучасність", організована Держархівом Одеської області за дієвої підтримки Одеської обласної державної адміністрації та Одеської філії фонду Грецької культури. Перлина біля моря зустрічала учасників конференції майже літнім теплом і сонцем. Для обговорення актуальних проблем історії України, архівознавства, джерелознавства та інших спеціальних історичних дисциплін історики, архівісти, краєзнавці з України (Одеси, Києва, Львова, Вінниці, Миколаєва, Луцька), Російської Федерації, США, Німеччини, Болгарії, Придністровської Молдавської Республіки (загалом понад 100 учасників) зібралися в затишній залі будинку Одеської філії фонду Грецької культури, люб'язно наданій для наукової імпрези директором філії Єленою Самарітакі. З вступним словом до учасників зібрання звернувся голова Одеської обласної державної адміністрації С. Р. Гриневецький, засвідчивши глибоке розуміння проблем архівістів.

В роботі конференції взяли участь Голова Державного комітету архівів України д-р іст. наук, проф. Р. Я. Пиріг, директор Центру слов'янознавства д-р іст. наук, проф. С. І. Михальченко (Російська Федерація, Брянськ), виконавчий директор Геттінгенського дослідного центру інституту германських та східноєвропейських досліджень, доктор філософії Альфред Айфельд (Німеччина, Геттінген), директор Центру досліджень історії меннонітів, професор Пол Тевс (США, Каліфорнія), завідувач відділом україно-грецьких зв'язків Інституту історії України, канд. іст. наук, ст. наук. співроб. Н. О. Терентьєва (Україна, Київ) та ін.

Впродовж двох днів, сповнених напруженої роботи і наукових дискусій, проходили пленарні засідання й працювали секції: 1) історії Причорноморського регіону і м. Одеси (головували Ф. О. Самойлов, В. В. Солодова); 2) національні відносини та державна національна політика на Півдні України (XVIII-XX ст.) (головували Н. О. Терентьєва, Л. В. Петришина); 3) національний архівний фонд Одещини. Історія, проблеми комплектування, обліку, схоронності та використання документів (голова Р. Я. Пиріг); 4) біографічні та історіографічні дослідження. Допоміжні історичні дисципліни (головували Т. М. Попова, І. В. Сапожников). Характерною рисою засідань стали високий науковий рівень доповідей, зацікавленість спілкування, надзвичайна активність учасників конференції при чіткій організації роботи. Показово й те, що виступили всі заявлені в програмі учасники. Прийняті конференцією рекомендації визначили шлях подальшого розвитку архівної справи на Одещині, міжнародних і міжгалузевих зв'язків, контактів з громадськістю.

Міжнародне зібрання співпало з 80-літнім ювілеєм архіву, який одеські архівісти зустрічали професійними й науковими здобутками - двома томами "Трудов Государственного Архива Одесской области". Важливе починання засвідчує високий науковий потенціал колективу Держархіву Одеської області й водночас показує можливість його реалізації колегам з інших державних архівних установ.


Заст. директора УДНДІАСД І. Матяш


Підписання Договору про співробітництво
між Держкомархівом України і Американською меморіальною
Радою Голокосту та її Музеєм

13 вересня Держкомархів України відвідала делегація Американської меморіальної Ради Голокосту та її Музею в складі директора з міжнародних питань В. Фішера та працівника музею В. Альтскана. Метою візиту було обговорення проблем співробітництва між Держкомархівом України і державними архівами та Американською меморіальною Радою Голокосту, яка є урядовою федеральною установою. Переговори, в яких взяли участь Голова Держкомархіву Р. Я. Пиріг, заступник Голови Г. В. Боряк, начальник відділу Г. В. Папакін, а з американської сторони - В. Фішер, В. Альтскан, працівник політичного департаменту Посольства США в Україні М. Діксон, завершилися підписанням Договору про співробітництво між двома урядовими інституціями України та США.

Під час візиту обговорювалася також можливість проведення інших спільних проектів з дослідження проблем Голокосту та подій Другої світової війни в Україні.

На початок
На початок